"Hva' Hvor Ska' Vi Hen Du?"

Januar måned har budt på to bemærkelsesværdige rapporter. Først kom Sirikommisionen med sin rapport om hvordan kunstig intelligens og innovative teknologier kan bruges til at forbedre den danske sundhedssektor. Kort efter lagde KL med analysen Fem teknologiske temaer modigt, synes jeg, op til en debat - eller hvordan man nu skal betegne KL’s initiativ - om samme emne i mere bred forstand.

Formålet med mit indlæg er at præsentere de to dokumenter her på Dialog. Jeg håber at nogen er nysgerrige og så åbne, at både rapporten og analysen læses i helhed og så tænksomme efter at forstå de komplekse sammenhænge og at man modstår fristelsen for forsimplede argumenter og behagelige illusioner. At man har både lyst og mod på en dialog om vores fremtid.
Vil vi den fremtid dokumenterne tegner op for os?

Jeg tænker på vores manifest, og vil citere at

ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

Det de to dokumenter sætter i bevægelse er virkelig noget nyt. Det nye er for mig ikke den kunstige intelligens, som sådan; men den hastighed den buldrer frem med, og de mange nye aktører på markedet (Singularity University f.eks), som arbejder for at sætte hastigheden yderligere op.

Jeg er overbevist om, at hvis vi ikke får igangsat og løftet en åben og lyttende human intelligent debat op i det offentlige rum, vil væksthensynet og derfor hensynet til den nødvendige politik i både regioner og kommuner vinde og skabe den virkelighed, som ret mange af især KL analysens hvad-nu-hvis scenarier beskriver.

Er det den vej vi - altså Alternativet - vil?

Den 17. juni 2016 fortalte Politiken at Den Globale Risikorapport konkluderede at “den globale elite ser massemigration og klimakrise som de største trusler. Verden er blevet et farligere sted, hvor sociale, miljømæssige og geopolitiske risici rykker stadig tættere på.”
Når det var konklusionen er det forunderligt, at der ikke for længst er udarbejdet analyser, der i detaljer ser på hvordan kunstig intelligens kan bidrage til at løse disse kriser?

Forpligter vores manifest os ikke til at arbejde for, at fremtiden ikke overlades til Markedet?
@UffeElbaek @Renegade @anon4001482 @Nilas_Bay_Foged @Nis_Vilhelm_Benn @Qasam @msc @Niko_Grunfeld @kimhjerrild @Rolf_Bjerre1

1 Synes om

Jamen jeg er så enig, det stor spørgsmål er hvordan. Mit bud er den kratiske platform. Jeg holder møde hver tirsdag fra 19 til 21.30. vi har virkelig behov for at organisere os hvis vi vil noget som helst. Ser opgaven med at forene som svær da alle har stirret sig blind på hver sin bid af elefanten. Godt skriv

Den 29. maj afholder KL Kommunernes Digitasliseringstræf 2018 i Kolding. Som teaser til dette træf har KL lagt denne lille video med Professor, dr.phil. Ole Fogh Kirkeby op på YouTube: Kommunernes Digitaliseringstræf 2018 - Ole Fogh Kirkeby 1 - YouTube

Politiken 28. februar bringer et debatindlæg: “Kunstig intelligens skaber dilemmaer, som skal løses først” af direktør og iværksætter Thomas Telving.
Politiken opsummerer: “Vi skal ikke imødegå kunstig intelligens med frygt og paranoia, men vi skal huske, at det er mere end bare smart. Det åbner også for helt nye måder at styre vores samfund på og tvinger os til at tænke dybere over vores måde at træffe valg på.”

TT anbefaler at vi alle tester vores egen etik i forskellige dilemmaer med selvkørende biler på modulet ‘Moral machine’ http://moralmachine.mit.edu

Jeg tilslutter mig TTs opfordring til at prøve selv. Det er ikke let.

Vel er Å ikke En Marche, men derfor kunne man godt lade sig inspirere af Præs. Macron der i the Wired fortæller om sine visioner og sin strategi for AI i Frankrig:

Er der sket noget, jeg vil gerne være en del af denne for mig vigtigste diskusion.
Vi er alle allerede trælle i et formular regime, hvor alt ansvar bliver lagt i borgernes hænder, uden de kan få indflydelse, men kun kan svare det som systemet giver adgang til. Så derfor må vi som alternativ stå op for at vores IT politik, vil være med til at sikre rettigheder og retten til ikke at være digital

Kontakt mig på 25210203 :slightly_smiling_face:

tir. d. 27. okt. 2020 22.25 skrev Thomas Arthur Nielsen via Dialog <webmaster@alternativet.dk>: