Husk tilmelding til fyraftensmøde med Gode Penge d.5/10

Alternativet Nordsjælland inviterer til Fyraftensmøde

D.5/10 kl. 16:30

I Kedelhuset, Fredensvej, 12b i Hillerød

Jonas Jensen-Dharmaratne holder oplæg og styrer spillet MoneyMaker

Foreningen Gode Penge arbejder for et bank- og pengesystem, der bidrager til en retfærdig, demokratisk og bæredygtig økonomi.

**Vi ønsker en rigtig god debat med relation til vores egen politik. **

Her er uddybning af problem og løsningen.

PROBLEMET

I dag skaber banker nye penge ved at låne penge ud og skabe gæld. Når banken låner dig 1 million kroner med et tryk på en knap, svarer det til at de trykker 1 million kroner i seddelpressen. Bankerne skaber altså penge ud af den blå luft, og det har afgørende konsekvenser for økonomien.

Dels påvirker det hvilken retning, samfundet udvikler sig i, fordi bankerne bestemmer, hvor størstedelen af nyskabte penge kanaliseres hen. Lige nu låner bankerne primært ud til boligmarkedet, mens små og mellemstore virksomheder tørlægges. Det har betydning for grøn innovation, jobskabelse, velfærd og andre samfundsmæssige prioriteter. Dels har det konsekvenser for den finansielle stabilitet: Banker skaber nemlig mange penge i gode tider, men stopper brat, når økonomien er på vej ned. Med andre ord skaber det en økonomi med store udsving, når samfundets pengeskabelse er styret af bankernes forretningsmodel og profitmotiv.

Dette pengesystem er aldrig blevet vedtaget af politikerne, men har udviklet sig i takt med, at en stadig stigende del af vores penge er blevet digitale, og Nationalbanken dermed har fået mindre kontrol med pengemængden. Det er et demokratisk problem, og det er på tide at diskutere mulige alternativer.

LØSNINGEN

Gode Penge arbejder for et demokratisk pengesystem, hvor pengemængden og pengeskabelsen ikke styres af private banker, men i stedet er demokratisk bestemt. Det vil sige et pengesystem, hvor beslutningen om at udstede nye penge ikke er drevet af profitinteresser men af demokratiske hensyn til økonomien og til samfundets ve og vel. Vi undersøger og understøtter forskellige reformer af penge- og banksystemet, der kan indfri visionen om et demokratisk pengesystem.

RESULTATET

Et demokratisk pengesystem vil føre til en mere stabil økonomi, mindre gæld i samfundet, mindre ulighed, mere iværksætteri, større politisk råderum, stabile boligpriser samt lavere risiko for boligbobler og kriser. Pengesystemet bliver med andre ord mere almennyttigt, og giver bedre muligheder for at realisere mål om grøn omstilling, mere velfærd og andre projekter, vi som samfund ønsker at prioritere.

Læs mere her

Www.godepenge.dk

Program for mødet:

Oplæg/foredrag 16.30-18

Aftensmad 18-19 (let forplejning)

Brætspil (Money Maker) 19.-21.30

Tilmelding til Storkreds.Nordsjaelland@Alternativet.dk Eller AlleOs // Alternativet

De første 36 får en plads, og tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.

På bestyrelsens vegne, Christa If Jensen