Husk opstillingsmødet på onsdag d. 31/5-2017

Kære Alternativ-medlemmer i Hedensted Kommune.

Hermed en høflig reminder - og varm invitation - til vores lokale opstillingsmøde på onsdag, den 31. maj kl. 18.57 til 20.45, på Hedensted Bibliotek Østerbrogade 26, 8722 Hedensted.
Du er meget velkommen - både hvis det kun er for at møde andre gode folk, lytte til snakken, eller smage den hjemmebagte kage - eller fordi du muligvis er interesseret i at opstille som byrådkandidat. Kom som du er :slight_smile:

Alternativets landsmøde er netop overstået - et meget inspirerende og opløftende landsmøde, der på flere områder giver en en større frihedsgrad for de lokale foreninger. Tak for det.
Vi har 2 konkrete muligheder som jeg foreslår at vi beslutter på mødet på onsdag:

 1. Opstillingformen. Vi kan nu vælge liste-opstilling i stedet for sideordnet - og det mener jeg vi bør gøre.
  Listeopstilling betyder at vi selv beslutter hvem der står forrest, og i hvilken rækkefølge derefter hvis det teoretisk mulige skulle ske at vi får mere en én kandidat valgt ind i byrådet. Det giver os mulighed for også at opstille kandidater som ikke vil risikere at stå alene for Alternativet i byrådet.

 2. Afstemningsform. Standardvedtægterne foreskriver en meget formel og stiv afstemningsform ved valg af kandidater; Men vi har mulighed for selv at vælge en anden afstemningsform, og det vil jeg foreslå at vi gør. Jeg foreslår at vi, åbent og ukompliceret, taler sammen om hvor mange og hvem det vil være bedst at have på vores opstillingsliste, og i hvilken rækkefølge - og taler os frem til et resultat som vi alle har det godt med, og klapper af.

En lettere justeret dagsorden kommer dermed til at se sådan ud:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Beslutning om afstemningsform/beslutningsproces for valg af kandidater (jvf. forslag ovenfor)
 4. Beslutning om opslillingsform (jvf. forslag om listeopstilling ovenfor)
  … husk kaffe og kage mm. - og den glade stemning som altid …
 5. Meget kort redegørelse for en kommunalpolitikkers muligheder og forpligtelser ved Henrik Narud
 6. Bordet rundt om hvem vi kan opstille - hvem der gerne vil, hvem der måske kan overtales, og hvem der ikke vil.
  Derefter fælles samtale om hvor mange vi synes er bedst at stille med - hvem det skal være - og rækkefølge m.m.
  (undervejs aftaler vi hvilke supplerende personlige præsentationer vi har brug for, hvis det opleves at være aktuelt)
 7. Hvad er næste skridt – nogle tanker om strategi og aktiviteter frem mod kommunevalget i november.
 8. Næste møde
  9)Eventuelt

Varm sommerhilsen
Henrik