Husk mødet i aften

Husk mødet om samling af lokalforeninger i aften kl. 19-20:30.
Link til Zoom: Launch Meeting - Zoom

Der er flere muligheder i spil som f.eks.:

Alle mindre lokalkredse lægges sammen i en større kreds
Opdeling i enkelte større kredse f.eks. Aarhus (lokalforening Aarhus er kørende), Østjylland Nord & Østjylland Syd
Tilknytning til lokalforening Aarhus
‘Vi har kræfter nok i lokalområdet - og kører fortsat gerne selv’
Hvad har vi ikke tænkt på?

Mvh.
Bestyrelsen i Storkreds Østjylland