Husk medlemsmødet om budgettet imorgen mandag d.7.oktober kl19.30

Imorgen mandag d.7.oktober kl. 19.30 i Mørke Præstegård, Kirkevej 30, 8544 Mørke er der medlemsmødet om budgettet.

Her vil vi gennemgå de vigtigste punkter i budgetkataloget samt formulere Alternativets forslag til budgettet.
Bestyrelsen og jeg håber at se rigtig mange medlemmer til dette møde!

Herunder ses det første udkast til de forslag som Alternativet Syddjurs stiller til budget 2020. Forslagene skal formuleres færdig imorgen aften.

Mange hilsner
Mette

Budgetforslag Alternativet Syddjurs 2020

Bæredygtighedsfond (alternativt Klima eller Grøn fond)
En pulje til grønne invitativer - det kan være jordomfordeling, grundvandsbeskyttelse, naturgenopretning mm.
Finansieres via et klimabidrag ved grundsalg på 5 % og salg af kommunale ejendomme.
Baseret på 2018-tal er det ca 2 mio om året for grundsalg.
Evt kan det suppleres med at opdrive dækningsbidraget - men det bliver nok svært at få flertal for.

Sat daginstitutionerne fri.
Som første skridt bedes forvaltningen gennemgå, hvad der løbende produceres af kvalitetsrapporter, gennemføres af kvalitetskontrol, projekter, samarbejdsmøder m.v. med angivelse af, hvilke af disse tiltag, der er nødvendige – og i hvilket omfang de overhovedet bliver anvendt.
I denne sammenhæng skal forvaltningen også spørge daginstitutionerne, hvad de oplever af administration og bureaukrati, der tager unødig tid og energi i hverdagen, som ellers kunne være gået til børnene. Med andre ord skal forståelsen af, hvilke bureaukratiske og administrative tiltag, der betragtes som nødvendige også afstemmes med daginstitutionerne.
Forvaltningen bedes desuden komme med forslag til byrådet om, hvordan dette arbejde kan reduceres markant, så daginstitutionerne få mere tid sammen med børnene og samtidig kan blive sat mere fri til at udvikle lokal pædagogik.
Udgiften afholdes indenfor det centrale budget hos Børn og Læring.

Intern analyseenhed.
For at skære ned på brugen af midler til eksterne konsulenter foreslåes der oprettelsen af en intern analyseenhed. Enheden består af tre medarbejdere med forskellige kompetencer feks en økonom, en analytiker og en velfærdsdesigner (hvis vi har sådan en). Enheden kan desuden suppleres op med skiftende medarbejdere alt efter område der skal analyseres.
Udgiften holdes indenfor den centrale administration. Plus bidrag fra de forvaltninger der evt supplerer med en medarbejder.
Det er svært at sætte et tal på rationalet før er er en opgørelse over konsulentudgifterne og hvilke områder de er brugt på.

Mindske slåning omkring kommunens ejendomme.
Alternativet foreslå at græsklipning af grønne områder omkring de kommunale kontorbygninger og lign. reduceres med 75%. Kun mindre arealer omkring offentlige indgangspartier fastholdes med græsklipning. Alle øvrige områder udtages af græsklipningen.
Rationale - mangler svar fra forvaltningen omkring udgiften pt.

Refurb-samarbejde
Syddjurs kommune indgår et samarbejde med Refurb omkring leasing og køb af brugt it-udstyr.
Mangler svar på udgiften på it-udstyr fra forvaltningen.

De bæredygtige skoler
Alle skoler i Syddjurs skal arbejde med bæredygtighed og eleverne skal være til at arbejde med energioptimering på vand, varme og strøm.
Projektet kan evt udføres med midler udefra. Veluxfonden har bla finansieret et lignende projekt i Rudersdal kommune hvor der blev opnået en 27% energibesparelse på tre år.
Bæredygtighedskoordinatoren er ansvarlig for projektet.

Klimaindsats
I forbindelse med klimahandlingsplanen skal der også arbejdes med modeller for tiltrækning af midler fra fonde mm. Dette skal være med til at hæve ambitionsniveauet på området.

Oprettelse af NEST-klasser - den 3.vej til inklusion
Alternativet foreslår at der oprettes NEST-klasser for børn med autisme. NEST-klasserne oprettes på to af de mindre skoler i kommunen - en i hver ende. Læs mere om konceptet her Aarhus-skole inkluderer som den første i Europa autisme-elever efter amerikansk metode
Har bedt forvaltningen om tal på antal børn med autisme samt et beløb på hvad det vil koste at oprette en klasse. Da vi højst sandsynligt beslutter at lade skolernes betaling for at sende en elev på Pindstrup stige til 300000kr så kunne det være at skolerne langt hen af vejen selv kan finansiere indsatsen - men det er dog blot mit beskedne skøn…

Materialer til genbyg
Vi har et par forslag om nedrivning af kommunale bygninger. Jeg håber i den forbindelse at få en budgetbemærkning med omkring at materialerne skal vurderes i forhold til genbygspotentiale.

Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner
Alternativet forstår at afsætte midler til at udvikle et bæredygtighedsværktøj til lokalplan- processen. Et bæredygtighedsværktøj kan være med til at tydeliggøre og forvalte Syddjurs kommunes planer, politikker og strategier for både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed baseret på FN’s 17 verdensmål.
Opgaven løses af bæredygtighedskoordinatoren i samarbejde med planafdelingen.