Husk at melde dig til generalforsamlingen på Frederiksberg på torsdag den 4. marts

Kære medlem af Alternativet på Frederiksberg.
Vi afholder vores generalforsamling i lokalafdelinge på Frederiksberg torsdag den 4. marts
Til mødet regner vi bl.a. med et digitalt besøg og kort oplæg fra vores nyvalgte forperson Franciska Rosenkilde, samt vores kommunalbestyrelsen Mette Bram der vil fortælle om hendes arbejde i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg

For at kunne deltage skal du tilmelde dig eventet på Alleos senest en time før start kl 19:00 se link her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4461

Når du har tilmeldt dig vil du en time før mødet modtage et link til zoommødet.

Dagsorden

Velkommen.

Efter introduktionen vil vi gå i gang med generalforsamling efter vedtægterne med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af online stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Stillingtagen til kandidater til kommunalvalget.

 5. Forhåndsgodkendelse af kandidater til KV21

 6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 7. Behandling af forslag fra medlemmerne (forslag skal sendes til frederiksberg@alternativet.dk

senest d. 26.2.

 1. Forslag til vedtægtsændringer

 2. Mandater til den kommende bestyrelse vedr. vedtægter

 3. Valg til bestyrelsen

 4. Valg af revisor

 5. Eventuelt

Vi håber du som medlem af Alternativet og bosiddende på Frederiksberg vil deltage og støtte op om vores forberedelser til det vigtige kommunalvalg i november.