HUSK årsmøde i Alternativet Sønderbog på lørdag den 6. april

Kære Medlemmer i Alternativet Sønderborg!

Et folketingsvalg nærmer sig hastigt, og snart går valgkampen for alvor i gang.

Lørdag den 6. april 2018 holder vi årsmøde for Alternativet Sønderborg. Vi holder årsmødet hos Paul Kjærsgaard.

Sted: Mjangvej 40, 6470 Sydals
Tid: Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.00 - 13.00

Vi starter kl. 10.00 med en hyggelig Brunch, derefter er der Generalforsamling.

Program

10.00 Brunch - sammenskudsgilde, hvor vi selv tager mad og drikke med, hvis du tager noget med, så giv gerne besked, så vi ikke tager det samme med!
11.00 Generalforsamling

Vi vil også, under eventuelt, planlægge den kommende valgkamp. Har du lyst til at hjælpe med at hænge plakater op, eller hjælpe med andet så mød op!

Dagsorden for Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt
    Valgkamp

Kom med til en sjov, hyggelig og interessant formiddag og sæt dit præg på Alternativet!

Under punkt 6 er der ingen nye kandidater udover de nuværende bestyrelsesmedlemmer Karsten Fyhn, Stefan Kronborg, Silke Groth, og Paul Kjærgaard.

Vi mangler altså et bestyrelsesmedlem, da viskal være 5 ifølge vedtæfterne, så har du lyst så kontakt undertegnede eller mød op på lørdag.

Kørsel

Har du brug for et lift for at kunne komme med, så kontakt undertegnede, så finder vi ud af noget samkørsel.

I må gerne give besked om I kommer til årsmødet, enten på facebook her: Årsmøde i Alternativet Sønderborg
eller ved at sende en mail til undertegnede, så vi har en ide om, hvor meget vi skal købe ind til brunch.

Vi håber at se rigtig mange til årsmødet, så vi kan få sat gang i Sønderborg. Vi har brug for jer!

Husk: FLERE VED MERE

Med venlig hilsen
Alternativet Sønderborg
v/ Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk