Høringssvar til Rødovre kommunes støjhandlingsplan 2018

Til Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune

Tak for det udsendte forslag til støjhandlingsplan 2018-2023 i den lovpligtige offentlige høring.


Importeret fra: https://roedovre.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/horingssvar-til-rodovre-kommunes-stojhandlingsplan-2018