Højskolen Bæredygtigheden (skolestart 2017)

Højskole i Bramming med 105 hektar jord og tilknyttet landbrug hvor kulturel, miljømæssig og social bæredygtighed og grøn omstilling er i centrum. Hvordan kan projektet kan blive mere kunstnerisk og kreativt? og Hvilke behov ser I for at arbejde med værdierne og debatdogmerne?

En højskole som er under etablering, og som vil arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed, anbefaler jeg at indhente inspiration og erfaring i de økosamfund som findes i Danmark og andre lande.

For hér er kimen til fremtidens højskoler. Små og store centre og landsbyer som har bæredygtighed og bo-fællesskab som fællesnævnere.

Jeg oplever at flere og flere danskere i alle aldre har lyst til at ændre noget ved deres måde at leve og virke på. - De søger mod en livsstil som er mindre hektisk, mindre økonomisk presset, - og mere social og bæredygtig.

En søgning mod en livsform hvor vi i alle aldre og i by og på land tager del i bæredygtige fællesskaber, som også rummer det individuelle liv fx med leje-, andels- og ejer-bolig. Fællesskaber som også rummer virksomheder/arbejdspladser og “institutioner” m.m…

Denne længsel har brug for højskoler!

Jeg anbefaler Højskolen Bæredygtigheden i Bramming at udvikle et økosamfund, hvor der grundlæggende etableres en fast kerne af beboere, som lever og virker med bæredygtige løsninger, og med køkkenhaver, dyrehold, landbrugsdrift og små virksomheder m.m…

Samtidigt udvikles og tilknyttes en fællesskabs-højskole med plads til et antal af gæster som er fem gange mindre end antallet af faste beboere.

På fællesskabs-højskolen kan gæsterne få inspiration, afklaring, styrke, - og netværk og værktøjer til at komme igang med selv at leve og virke på bæredygtig vis.

Højskolen i Bramming vil blive et fyrtårn ved at etablere en bæredygtig fællesskabs-højskole i forbindelse med etablering af et økosamfund!

Og det enkelte menneske i alle aldre må gives mulighed for at besøge fællesskabs-højskoler et par dage eller uger en gang i mellem, - eller på længere ophold. Og vores samfund må udvise fleksibilitet, så mennesker i fuldtidsjob, studie eller fx hele familier også kan besøge og opholde sig på bæredygtige fællesskabs-højskoler.

Og hvis fællesskabs-højskoler ikke passer ind i de gældende regler for statsstøtte til højskoler, ja så må vi ubetinget fokusere på at få det rettet op. Det SKAL være muligt for fællesskabs-højskoler at konkurrere på almindelige markeds-vilkår med de eksisterende højskoler!

Samtidigt vil jeg opfordre til at vi arbejder på at motivere vores politikere til at udvikle skatter og afgifter, der gør det økonomisk fordelagtigt at leve i bæredygtige fællesskaber, - og hvordan det kan blive nemmere fx at etablere fællesskaber i landzoner.

Mvh., Johan Toft

johantoft@mail.dk