Højere hastighedsgrænser

Hvorfor har Alternativet lige stemt for højere hastighedsgrænser for bla. påhængskøretøjer ?

Aha det var en fejl, så er jeg mere rolig :slight_smile:

Hvordan fejl? Så vidt jeg kan se, har EL og SF stemt imod, RV har undladt at stemme og ALT har stemt for ligesom alle de andre partier.

Men bortset fra det, så er det jo en ret lille lovrevision, som nok er gledet let igennem uden den store diskussion. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget om den før nu. Og nu jeg studerer den lidt nærmere, så er der vel mest tale om en forenkling af reglerne modelleret efter de tyske regler. Som det er lige nu, må du køre 70 km/t på landevej og 80 km/t på motorvej med påhængskøretøj i Danmark, mens det i Tyskland er 80 km/t på landevej og 100 km/t på motorvej. Med denne lov bliver de danske regler mere som de tyske. I hvert fald lige på det punkt, som jeg umiddelbart ikke kan se det helt store problem med, udover at jeg synes der mangler noget omkring hvordan vi så godkender påhængskøretøjer til de 100 km/t på motorvej. Det har tyskerne jo et system til, og det står der ikke noget om her. Det kan jo godt blive lidt farligt hvis alle mulige påhængskøretøjer fra 1. juli må køre 100 km/t uden noget tjek af dem først. Men det må man da håbe at der er nogen, der har tænkt på. Eller det er måske det, du er ude efter med en kritik af? I så tilfælde er jeg helt enig.

Angående det med traktorer, så er reglerne nu 30 km/t, og det sættes så op til 40 km/t. Det synes jeg er helt i orden og det kunne for min skyld godt være mere. Moderne traktorer kan jo køre lige så hurtigt som biler, og på de lange, lige og ofte helt tomme jyske landeveje, kan det godt virke lidt dumt at de skal tøffe afsted med kun 30 km/t. Uden at have noget faktuelt belæg bag mit udsagn, vil jeg umiddelbart gætte på at det ikke er hastigheden på traktorers kørsel på landeveje, der giver det største udslag i uheldsstatistikkerne. Så at sætte det op til 40 km/t ser jeg ikke noget problem i.

Når du øger din hastighed med 25% så øger du dit CO2 udslip med måske 40 % så derfor kan det naturligvis ikke blive Å politik at sætte hastighederne op.