Hjemfaldspligt i Københavns Kommune

Hej alle sammen, men særligt vores byrådskandidater til KV17 i København,

Mine forældre købte i 2012 en lejlighed i Grønnegade 27, 1107 Kbh. K – Deres køb var et forældrekøb, som jeg kunne bo i mens jeg studerede og fordi jeg ikke selv havde en chance på det tidspunkt for at komme på boligmarkedet.

Dat de købte lejligheden havde vi en aftale om, at jeg skulle købe den inden for 5 års tid – Min pris blev aftalt til at skulle være den pris som mine forældre skyldte i lejligheden, sådan at jeg selv skulle have glæde af den værdiforøgelse som lejligheden naturligt har på 5 år og med de istandsættelser som jeg selv har bekostet. Altså, så var planen at ingen rigtig skulle tjene på det her køb/salg.

I starten af 2017 gik vi for alvor i gang med at tale om det med hinanden og med banken og i løbet af de første måneder i år, kom det hele på plads. Det så rigtig godt ud og jeg kunne nu glæde mig til at overtage lejligheden fra d. 1. april i år.

Alle var glade og jeg var godt klar over, at der var tinglyst på lejligheden at kommunen har tilbagekøbsret. Denne er dog udskudt til år 2055, så der var ingen problemer og jeg planlagde sammen med banken, at jeg skulle frikøbe den helt allerede i år, så den var ude af verdenen.

I februar i forbindelse med at få styr på det sidste ringede min mor til kommunen for at spørge ind til frikøb og hun fortalte at planen egentligt ikke var at frikøbe før efter overtagelsen d. 1. april i år – Kommunen sagde til min mor, at der ikke var ændret i beløbene siden 2012, da ejendomsskatten ikke havde ændret sig og at vi godt kunne vente. Som forventet og også hvad der står i det dokument omkring frikøb som vi har fra 2012, hvor der står følgende: ”Ved beregningen af beløbet for frikøb og udskydelse indgår to elementer, der kan ændre sig: 1) den offentlige ejendomsvurdering og 2) beregningsåret.” – Årsagen til hun alligevel ringede var at være helt sikker på, at vi ikke fik forregnet os, da mine forældre selvfølgelig ikke ønsker jeg skal stå i en dårlig situation, med en højere gæld end forventet.

I slutningen af maj måned sidder jeg sammen med mine forældre og skal kigge det igen for, at lave en komplet beregning, sådan at jeg kan få det på plads med banken og vi går derefter ind på kommunens hjemmeside for at finde beregningsmetoden frem – Og her opdager vi så at der fra d. 1. april er ændret i beregningsmetoden (altså den dato jeg overtager lejligheden) – Fra at skulle betale et sted mellem kr. 450.000,- og kr. 550.000,- så var prisen på den nye beregning nu ændret til at jeg for at frikøbe lejligheden skal betale et beløb som ligger imellem 1.450.000,- og kr. 1.550.000,- da der nu skal foretages en beregning ud fra hvad en ejendomsmægler vurderer prisen på – Altså vurderer prisen ud fra at den ikke har en hjemfaldspligt.

Denne beslutning tog borgerrepræsentationen på en skjult dagsorden d. 30. marts 2017 og det trådte så i kraft d. 1. april 2017 (igen den dato jeg overtog lejligheden) – Uden nogen for forvarsel og som er en beslutning med det i mente at vi nu sidder 1.200 bolig”ejere” som kan erklæres teknisk insolvent og som har en kæmpe betydning for resten af vores liv, hvor vi enten sidder stavnsbundet til vores boliger (i mit tilfælde en for lille lejlighed, til at kunne skabe en familie i) eller at vi sidder i den situation, at vi er tvunget til at sælge vores boliger med tab, hvilket vil forfølge vores muligheder for at låne til ny bolig senere i livet og som deraf har store og alvorlige konsekvenser for privatøkonomien og dermed det liv man ønsker at skabe for sig selv :frowning:

Der er godt nok tale om en midlertidig beregningsmodel, men pt. er der ikke noget der tyder på at denne skulle blive ændret. Årsagen til ændringen skulle ligge i, at skat har haft betydelige problemer med at beregne ejendomsskat i flere år – Altså at teknisk problem som staten har, der nu skal koste os der har en bolig med hjemfaldspligt en økonomisk byrde (måske for resten af livet)

Disse boliger med hjemfaldspligt er jo solgt billigere vil mange sige – Hvilket også delvist er sandt, men hvis man regner det hele med så er årsagen til at de har haft en billigere pris end det øvrige marked jo netop været, at der har været hjemfaldspligt og prisen for tilbagekøb har været beregnet med i salgspriserne. Så alt i alt ikke billigere boliger når man lige beregner det hele med. Hvis man lige tænker den baglæns engang, så tænker jeg også over om dem som har købt en bolig billigere grundet lavere renter, eller netop med tanke for ejendomsskatten som ikke har ændret sig gennem flere år, nu burde have penge tilbage fra sælger, hvis renten stiger, eller fordi staten fra 2019 ville kunne formå at lave en korrekt ejendomsværdibeskatning. Det er helt hul i hovedet, at vi borgere skal betale for at staten ikke kan finde ud af, at lave deres arbejde ordentligt og det virker ærligt talt som om, at der for enhver pris skal tjenes penge til kommunerne.

Nu hvor beregningsmodellen er blevet ændret, så bliver der beregnet en frikøbspris ud fra at lejligheden ikke har hjemfaldspligt, så derfor er der tale om en uanseelig høj pris i forhold til markedet i øvrigt.

Det er super ærgerligt for mig – For alle de 1.200 aktive samfundsborgere som denne regel har ramt. Det er super ærgerligt for mine forældre, som kun havde det ene formål at skulle hjælpe mig i gang med livet som voksen, som nu kan kigge på at de uden at have mulighed for at tilbagerulle en handel og uden at have haft mulighed for at vide det på forhånd, har bidraget til at mit liv rent økonomisk går i stå.

Jeg vil rigtigt gerne vide, før vi går til stemmeurnerne til KV17, om dette er noget Alternativets kandidater, og forhåbentligt fremtidige repræsentanter, ønsker at hjælpe den gruppe borgere som er ramt af dette problem - og vigtigst, hvordan i agter at hjælpe. Jeg behøver næsten ikke at sige det, men denne sag kommer naturligvis til at have indflydelse på hvor jeg sætter mit kryds, uanset hvor meget jeg ønsker at stemme på Alternativet.