Hjælp solovirksomheder og freelancere – borgerløn under corona–krisen

Hjælp solovirksomheder og freelancere – borgerløn under corona–krisen

Kære Josephine og Torsten

De små virksomheder og deres ansatte har brug for hurtig hjælp her under corona–krisen.

Det samme har freelancere og andre løstansatte.

Det er godt, at Alternativet og andre partier forhandler med regeringen.

Det ville hjælpe, hvis de små virksomheder får hjælp til deres faste omkostninger, fx til husleje for værksteder og forretningslokaler.

Det vil dog først rykke for alvor, når freelancer og ejere af solovirksomheder bliver sikret et forsørgelsesgrundlag.

Det kan nemmest ske ved, at der fra nu og frem til 1. oktober laves et forsøg med borgerløn – målrettet freelancerne og de selvstændige .

Derfor: Lav et stort forsøg med borgerløn fra april til september 2020 .

Med venlig hilsen

Gustav Sieg Sørensen,

Folketingskandidat i Nordjylland.

Medlem af bestyrelsen for Alternativet Thy–Mors

NB. Se mere i læserbrevet i Nordjyske.

Læserbrevet blev skrevet søndag og bragt tirsdag.

. - - - -

Læserbrev bragt i Nordjyske Stiftstidende tirsdag den 17. marts 2020 med dette indhold:

Conona: Et blodbad venter de små virksomheder, lav et forsøg med borgerløn.

Søndagens trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked er en god aftale for de store firmaer og for deres ansatte.

Desværre har regeringen helt glemt de små enkeltmandsejede virksomheder (solovirksomhederne). Man har også glemt de løstansatte arbejdende fattige (prekariatet eller freelancerne).

For solovirksomhederne er problemet, at kunderne forsvandt fra den ene dag til den næste. Dermed er forårets og sommerens indtægter væk. Mange af virksomhederne kan tidligst vinde nogle af kunderne tilbage til september.

Dermed står de selvstændige uden forsørgelse frem til september. Dagpenge og kontanthjælp bliver først en mulighed, hvis firmaet bliver lukket helt ned.

I sådanne tilfælde skal virksomheden senere oprettes på ny. Dette er blevet meget bureaukratisk. Det kan tage måneder at få et virksomhedsnummer (CVR-nr). På grund af reglerne om hvidvask tager det lige så lang til at få en bankkonto igen.

Den mest fleksible og ubureaukratiske løsning vil være, at de selvstændige – i lighed med de ansatte i de store firmaer – får tilbudt en garantiindkomst.

Det kan nemmest ske ved, at der fra nu og frem til 1. oktober laves et forsøg med borgerløn – målrettet freelancerne og de selvstændige .

En stor del fornyelsen i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet skal komme fra de selvstændige og freelancerne. Derfor skal vi holde hånden under dem.

Med venlig hilsen

Gustav Sieg Sørensen,

folketingskandidat for Alternativet.

5 Synes om

Det er et rigtig fint forslag, noget der rykker og noget der ligger rigtig fint i tråd med alternativet øvrige politik.

Rigtig godt tænkt og fint skrevet!

1 Synes om

Flot tænkt. så vil de små virksomheder også være hjulpen.

1 Synes om

Jeg vil ikke blande mig i løsninger i den akutte situation, men blot støtte idéen om, at Alternativet snart kommer på banen med en konkret borgerlønsmodel/et konkret forsøg.

Borgerløn som Alternativets politik har været rigtigt længe undervejs på nuværende tidspunkt i en relativt ukonkret form, og jeg tror det kunne give noget ny momentum i form af medieomtale, nye medlemmer og interesserede vælgere, hvis Å nu gik ud med en konkret model (med bl.a. modtagere og beløb på).

Man kunne måske lægge nogle modeller ud til afstemning blandt medlemmerne på AlleOs? Er sikker på borgerløns-gruppen hurtigt ville kunne stille noget fornuftigt op i samarbejde med ledelsen.

Mvh Anette Moustgaard

2 Synes om

Ja Gustav, selvfølgelig et det et rigtig, rigtig godt tidspunk at lave reelle forsøg på - der er et realistisk behov, som måske kan afhjælpes af et rettidigt, veltilpasset initiativ! Jeg håber, at nogle / mange hører din stemme…

Med venlig hilsen
Gunhild

Tirsdag kl 17.53 kvitterede Gitte Neergaard (medlems sekretær for gruppeformand Torsten Gejl) for modtagelsen af forslaget om (midlertidig) borgerløn til solovirksomheder og freelancere.

Herefter kan Josephine og Torsten tage forslaget med til regeringen, når finansministeren og erhvervsministeren åbner forhandlingerne med partierne onsdag kl, 14.00.

3 Synes om