Hilsen til alle tillidsvalgte fra Nilas (forperson)

##Kære tillidsvalgte og ansatte i Alternativet
Kære bestyrelsesmedlemmer, kandidater, folkevalgte, medlemmer af Politisk Forum, Vedtægtsudvalget, Konfliktmæglingsrådet, Ombudsrådet, Landssekretariatet og Politisk Sekretariat.

Den 14. januar 2017 overtog jeg stafetten som forperson i Hovedbestyrelsen, og den første halvanden måned har været fyldt med gode samtaler om vigtige opgaver, svære dilemmaer og håbefulde forventninger. Tak for det!

Jeg vil her fortælle jer lidt om min tilgang til rollen som forperson, en hel del om Alternativet 2.0, og til sidst lidt om de opgaver, som vi arbejder med i Hovedbestyrelsen.

###MUSIKALSK LEDELSE
De sidste 15 år har jeg arbejdet med uddannelse, iværksætteri og politik, men jeg er vokset op med musikken og min tilgang til ledelse og organisering stammer herfra. I den lille video fra valgkampen i 2015, som blev delt på vores Facebookside forleden, er det netop også det, at spille sammen, jeg taler om (link).

Når jeg ser rundt på alle os, der er tillidsvalgte og ansatte, så er det som at sidde midt i et stort orkester, hvor vi i mindre grupper sidder med hver vores personlige instrument. For at samspil kan gå op i en højere enhed, kræver det både disciplin og åbenhed. Det gælder os alle - hver især og i de grupper, vi indgår i.

Disciplinen handler fx om at øve og forberede sig, om tydelighed og afstemning af forventninger og om at følge fælles principper og processer. Disciplin handler altså IKKE om kæft, trit og retning, men derimod om at vi sammen påtager os ansvaret for at skabe gode rammer for os selv og hinanden. Med det gode eksempel skaber vi med vores handling den (nye politiske) kultur, som vi ønsker.

Åbenhed handler fx om at være lydhør over for hinanden og kunne omstille og tilpasse vores planer efter det, der sker. Med hundredvis af medlemmer, som har valgt at engagere sig politisk i en uforudsigelig politisk kultur (både den ‘gamle’ og den ‘nye’), ja, så er der stort behov for at være lydhør og åbne over for det, der sker, og overfor dem vi er sammen med.

I Alternativet starter vi med med os selv, og netop koblingen mellem både (selv)disciplin og åbenhed ser jeg som dybt forankret i vores værdier og dogmer. Det er et både-og. Min opgave som forperson er derfor også at styrke de ledelsesrum, hvor vi på tværs af landet kan hjælpe og give sparring til hinanden. Vi er ledelsen i Alternativet, og som tillidsvalgte har vi påtaget os ansvaret for at skabe de rette rammer for alle Alternativets medlemmer.

Derfor: Tag endelig fat i mig og de andre otte medlemmer af Hovedbestyrelsen. Vi vil gerne give sparring eller deltage i arrangementer, og vi har samtidig brug for jeres perspektiver og viden i vores arbejde.

###ALTERNATIVET 2.0 :green_heart:

"For os, der kan mærke, at noget er sat i bevægelse.
Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle."

Sådan lyder de sidste linjer af vores manifest, og netop nu er Alternativet også på vej ind i en ny fase. En ny fase var også et af temaerne på Nytårsstævnet i Odense, hvor ca. 200 bestyrelsesmedlemmer snakkede om Alternativets vej fra version 1.0 til 2.0. Man kan finde Uffes oplæg og resultater fra dagen via link nederst.

Mange af jer kan nok genkende oplevelsen af at stå alene med en opgave, som synes vigtig at få handlet på - fx valg af kandidater, velkomstmøder eller sende godt nyhedsbrev. Opgaverne er mange, og vi er gode til tidsplaner og roller, men for mig er det MINDST LIGE SÅ VIGTIGT at vi formår at holde fast i gnisten og passer på os selv og hinanden.

De stærke relationer og den generøse venlighed skal vi huske - især når vi har travlt! Sammen med jer vil jeg derfor starte en samtale om den sociale/røde bundlinje i Alternativet. Intentionen er at dele erfaringer om, hvordan vi fx skaber gode relationer, trivsel, læring og alle de andre ting, som kunne være en del af en social/rød bundlinje.

 • Hvordan kunne den sociale/røde bundlinje se ud hos jer?

Alternativet 2.0 er også en fase, hvor vi bliver gode til at håndtere uenigheder og svære konflikter. Denne del kommer også til at kræve (selv)disciplin og lydhørhed.

Det seneste års tid har vi stået for at opbygge lokalforeninger og opstille kandidater, og i dag er vi over 600 tillidsvalgte i hele Alternativet. Det er gået hurtigt, og måske nogle gange lidt for hurtigt. De fleste dage er heldigvis fyldt med grøn energi, men den slags uenigheder og konflikter, som nogen af os har oplevet de seneste måneder, er vi nok blevet forbavset over at finde i Alternativet. Vi er jo ny politisk kultur, ikk’? Ingen af os har oplevet de samme ting, men bølgerne er gået højt i både Hovedbestyrelsen, storkreds- og lokalforeninger, Politisk Forum, omkring Landssekretariatet og Politisk Sekretariat, og - ja - på Facebook.

Min personlige tilgang er, at uanset hvad, så tillægger jeg alle andre gode intentioner, ligegyldig hvor uenig jeg end måtte være. For mig er det en del af Alternativet 2.0. Selvfølgelig vil der være uenigheder og konflikter, for det vi laver, det betyder alverden! Og det kræver en indsats at sætte sig i hinandens sted og opbygge tillid og fortrolighed.

I de situationer, hvor adfærd eller udtalelser er uacceptable, fordi de står i kontrast til Alternativets værdigrundlag, kommer jeg til at have en særlig opmærksomhed på at løfte ledelsesansvaret. I den slags situationer skal vi gribe bolden hurtigere end vi har gjort før - og inden, der går hårdknude i kommunikation og samarbejde.

Konkret igangsætter jeg og hovedbestyrelsen forsøg med at afholde OBS-samtaler og før-eksklusions-samtaler. Formålet er at få stoppet den uacceptable adfærd, at afklare det næste skridt og at alle parter bliver klogere og lærer af situationen. Intentionen er også, at hverken medlemmer, tillidsvalgte eller ansatte skal stå alene i situationer, som kan være både ubehagelige og svære at tackle.

I de tilfælde, hvor der er tale om konflikt, kan vi hurtigt inddrage fx konfliktmæglingsrådet eller spørge vedtægtsudvalget. Andre gange tager det tid at finde ud af hvad det næste skridt skal være.

Så; Tag endelig fat i mig hvis I har brug for sparring eller hjælp i en sådan situation.

Siden valget i 2015 har vi oprettet to sekretariater, hvor medarbejderne også har haft en stejl læringskurve. På Christiansborg skal de finde ind til, hvordan det bedst giver mening at have et politisk sekretariat, som både kan fungere i det ‘gamle’ Christiansborg og være en grundsten i ny politisk kultur. På landssekretariatte arbejder de målrettet med at opbygge hele den infrastruktur, som hjælper alle os tillidsvalgte og over 11.000 medlemmer med at blive klar til alt fra årsmøder og kandidatudvælgelse, til medlemskontakt, aktivisme og udvikling af politik og lokale kampagner.

Ligesom alle os, er de ved at skabe noget nyt og skal lære en hulens masse hen ad vejen. På sekretariaterne arbejder de derfor også med at skabe gode rammer for de ansatte, blandt andet med en fælles medarbejderpolitik. De står nemlig nemlig i nye roller og skal lære at være både privatperson, politisk ansat og måske kandidat eller frivilligt engageret der, hvor de bor.

Alternativet 2.0 er mange andre ting. Her vil jeg slutte med Uffe’s ord fra nytårsstævnet:

Intentionen med at skabe en politisk platform er at skabe rum for, at det enkelte menneske kan udfolde sit livs-talent på højeste meningsfulde niveau…for den enkelte og uden at begrænse livsrummet for andre hverken i dag eller i morgen.

##HOVEDBESTYRELSEN
På vores flotte nye hjemmeside har jeg kort beskrevet hovedbestyrelsens faste opgaver, som typisk er organiseret i udvalg eller roller, og de aktuelle opgaver, som vi arbejder på og har på dagsordenen til de kommende møder. Siden opdaterer vi løbende.

De opgaver og det strategiske arbejde, som vi er ansvarlig for i hovedbestyrelsens, er vi stadig ved at udvikle. Derfor: Hvis der er noget, I kunne forestille jer anderledes eller vil hjælpe sekretariaterne med, så tag endelig fat i mig (hovedbestyrelsen), Nis og Cristine (landssekretariatet) eller Mikkel Kjær (politisk sekretariat)

Bevægelsen i bevægelse
Den fælles opgave i 2017 handler blandt andet om, at vi skal ud til alle dem, der venter på os derude - alle de medlemmer, naboer og borgere, som også kan mærke, at noget er sat i bevægelse, at noget nyt er ved at afløse det gamle.

Det er også den nye fase - Alternativet 2.0.

Vil man komme først, bør man løbe alene. Vil man nå længst, ja, så skal man løbe sammen. Og én ting kan jeg love jer: Jeg glæder mig til at løbe 2017 godt i gang sammen med alle jer!

Kærlig hilsen,

Nilas Bay-Foged
Forperson
Alternativets Hovedbestyrelse
www.AlleOs.alternativet.dk/team/1
Mobil: 2082 8899


###LINKS

8 Synes om

Kære Nilas, Tak for din inspirerende hilsen.
Du siger at du gerne vil starte en snak med os alle om den sociale/røde bundlinje internt i Alternativet. Jeg er selv begyndt at tænke en del over hvad den der sociale bundlinje er, og ikke mindst: hvordan kan vi måle og styre efter den. Jeg har dog først og fremmest tænkt over det i forhold til det “store” samfund (hele DK), men nu hvor jeg læser din hilsen får det mig til at tænke at vi selvfølgelig skal starte med at øve os og eksperimentere internt - akkurat som vi gør med borgerinddragelsen og den nye politiske kultur.

Jeg ser det arbejde vi gør med at inddrage medlemmer og borgere som noget vi øver os på internt, før vi forhåbentlig snart skal til at gøre det i nogle kommuner, og på sigt måske i hele Danmark. (Ja jeg kan faktisk godt få kuldegysninger når jeg tænker på de muligheder der åbner sig for os når vi tænker at meget af det vi gør internt i partiet “blot” er øvelse på noget vi skal gøre i meget større skala… og måske endda rigtigt snart…)

Nå, men tilbage til den sociale bundlinje. For hvordan pokker kan vi skabe nogle værktøjer der kan være en praktisk hjælp til at få “sorte tal” på den “røde bundlinje”? Jeg vil her starte med at brainstorme over emnet, og håber at I andre - og du Nilas - vil være med til at brainstorme videre:

Hvad hvis vi måler på fx. tilfredsheden og glæden blandt de frivillige… og hvad hvis vi lavede en “positiv konkurrence” som handler om at være den storkreds eller lokalforening der har de mest tilfredse og glade frivillige (ligesom vi for kun to år siden lavede en postiv konkurrence om hvem der kunne samle flest underskrifter… det kan godt være at det lyder fjollet, men hold kæft hvor kom der mange underskrifter ud af at vi her i Østjyllend ville vinde over Nordjyderne… og Københavnerne).

og hvad hvis vi deler vores erfaringer og tips med hinanden (akkurat som vi gjorde under underskriftsindsamlingen, hvor vi gladeligt fortalte både nordjyder og københavnere om vores nye underskrifts-guldæg: kantinerne på universitetet).

og hvad nu hvis vi

Derudover har jeg tænkt en del over hvordan man monstro kan måle den der sociale bundlinje… For vi kommer vel ikke udenom at skulle måle på den hvis vi ønsker at den skal indgå i vores lands økonomiske model på lige fod med den miljømæssige og den økonomiske bundlinje. Så her kommer frit fra leveren en brainstorm på hvilke (målbare) parametre, der kunne tænkes at indgå som en del af den sociale bundlinje:

 • glæde/tilfredshed blandt de aktive.
 • tillid - (hvor stor grad af tillid har du til resten af organisationen? (din lokale forperson, storkredsbestyrelsen, Hovedbestyrelsen, Landssekretariatet, Politisk Sekretariat, Politisk Ledelse, Politisk Forum, etc). Danmark er pt det land i verden med det højeste niveau af tillid (89% har generel tillid til folk de møder på gaden) - hvis vi om nogle år ser et fald i dette tal, ja så har vi tæret på vores “tillidskapital” og dermed ikke ført en politik der er socialt bæredygtig på dette område.
 • aktivitetsniveau og engagement blandt de frivillige
 • tonen/stemningen i lokalforeningen (fx i den lokale facebookgruppe/side).
 • hvor gode er vi til at håndtere uenigheder?
 • fremmøde (hvor mange kommer der til de enkelte arrangementer)
 • værdierne (kunne vi monstro måle på hvor stærk værdierne opleves rundt om i vores lokalforeninger?)

Jeg tænker umiddelbart at sådanne målinger skal være anonyme, med at de vi kunne give os masser af værdifulde inputs. For når vi først begynder at måle på disse parametre, ja så kan vi jo også se hvordan de udvikler sig sig over tid… og så, ja så vil vi kunne se hvilke lokalforeninger der har brug for en hjælpende hånd… og hvilke der har fundet (nogle af) de vises sten, og derfor vil være oplagte til at skrive inspirationsartikler som andre lokalforeninger kan bruge, osv. osv.

… og så vil det give os en masse værdifuld erfaring som vi kan bruge når vi for alvor skal til at udmønte og konkretisere den sociale bundlinje i kommunerne/regionerne/DK gennem byråd/regionsråd/Folketing.

… og ja, jeg ved godt at det sikkert ikke er alt der er lige let (eller hensigtsmæssigt) at måle på og styre efter, men jeg ved at det er smartest at lave fejlene i det små, så vi har værdifuld praktisk erfaring i rygsækken når vi skal til at lave “rigtig” politik.

Grønne (og inspirerede) hilsner, Jon

3 Synes om

Kære Jon,

Tak for dine mange gode tanker. Og ja, man kan godt blive lidt ydmyg ved tanken om, at det vi gør, er starten på noget langt større.

Jeg vil supplere med to indledende tanker om vores interne røde bundlinje.

 • RETNING: Når vi går i gang med at planlægge bliver vi ofte enige om opgaver, tidsplan og rollefordeling. Det kan være rigtig smart, men det bliver også nemt det, vi sigter efter - og dermed det, vi direkte eller indirekte prioriterer højest. HER ser jeg en mulighed for ganske enkelt at sætte ord på det, vi også ønsker med vores engagement i Alternativet.

 • FX: Skal vi selv lære noget? Afprøve noget nyt? Skabe nye relationer? Give deltagerne en bestemt oplevelse? Når vi sætter ord på disse ting, så giver det os noget at forholde os til i vores planlægning - det stiller spørgmål til, om det vi gør, også leder til det, vi gerne vil.

 • EKSEMPEL: Hvis vi gerne vil have at folk lærer hinanden at kende, så er stolerækker og et proppet program IKKE så hensigtsmæssige. Derimod er opstilling i en cirkel smart, for så kan alle se hinanden, og gode pauser giver folk mulighed for at hilse på hinanden.

 • VURDERING: Vi kan også vurdere, om vi opnåede det vi ville, eller vi kan lave en status for projektet eller hele organisationen. Denne del er OGSÅ rigtigt spændende, og her kunne vi udvikle og afprøve måder at måle trivsel i en så decentral organisation, som et parti er.

I første omgang har jeg dog fokus på, at vi arbejder med at sætte en tydeligere retning i alle de mange foreninger og projekter, som Alternativet består af. Og den del bliver gennem spændende samtaler, så her håber jeg at vi sammen kan finde ind til nogen gode spørgsmål, som vi hver især kan tage afsæt i.

Kh Nilas

5 Synes om

Musikalsk ledelse er et fremragende billede, Nilas. Tak for et indsigtsfuldt og empatisk indlæg.
Du har sat barren højt. Det er fedt.

1 Synes om