Hilsen fra den nye Hovedbestyrelse

Kære med-alternativister

Som den nye Hovedbestyrelse har vi et ønske om at åbne endnu mere op for vores organisatoriske rum, dele vores arbejde med jer og invitere jer til at gøre os bedre. Derfor vil I fremover få meget mere information fra os, når vi har afholdt møder, eller når vi blot har noget på hjerte, som vi ønsker at dele med jer – startende med dette nyhedsbrev, som giver jer information om den netop afholdte hovedbestyrelsesweekend i Everdrup.

I dette nyhedsbrev, vil du kunne læse følgende:

 • Igangsættelse af læringsudvalg

 • Åbenhed om vores arbejde

 • Konstitueringen i Hovedbestyrelsen

 • En beklagelig fejl i stemmeopgørelse for hovedbestyrelsesvalget

Igangsættelse af læringsudvalg

Alternativet er og skal fortsat være en eftertænksom organisation, der drager nyttig erfaring og læring af succeser og fejl. Landsmødet besluttede derfor at nedsætte et læringsudvalg. Der er mange områder, hvor det er relevant at indhøste læring og Hovedbestyrelsen kan, jævnfør landsmødebeslutningen, nedsætte flere udvalg. Det vil vi formentlig gøre og vi starter ud med at gøre erfaringer med læringsmetoden. Det gør vi ved at nedsætte et udvalg, som har til formål at uddrage læring om, hvordan vi får skabt de bedst mulige processer for at opstille og vælge kandidater internt i Alternativet. Det kan både være politiske kandidater og bestyrelseskandidater.

Men ingen læring uden viden. Og den viden vil vi gerne have fra dig. Har du derfor oplevet en opstillingsproces omkring kandidatvalg, hvor processen enten lykkedes eller mislykkedes, vil vi gerne have dig til at gøre os klogere. Kun på den måde får vi samlet al den information, som udvalget skal bruge konstruktivt for at komme med forslag til gode opstillingsprocedurer.
Udvalget kommer til at bestå af repræsentanter fra foreningerne. Det nedsættes endeligt på Hovedbestyrelsesmødet d. 24.6.2018.
Du kan skrive til Jesper Callesen, som er Hovedbestyrelsens kontaktperson vedr. læringsudvalget på mail laeringsudvalget@alternativet.dk

Intet er for stort eller småt til at bringe ind i dette arbejde.
Vi glæder sig til at høre fra dig.

Åbenhed om vores arbejde

Det arbejde vi laver i Hovedbestyrelsen er udelukkende for jeres og Alternativets skyld. Hvis vi skal opleves som et organ, der tilfører værdi til jer, så er vi overbeviste om at medindflydelse, løbende orienteringer om vores arbejde, åbenhed og gennemsigtighed er vejen frem.

Netop dette glæder vi os til at folde ud gennem en mere tydelig og kontinuerlig kommunikation, men også gennem forskellige tiltag, der bringer dig og din viden i spil i forhold til vores arbejde.

Efter sommerferien vil I kunne opleve at vores møder bliver streamet online. Landssekretariatet arbejder lige nu på at finde de bedste digitale løsninger, så vi kan tilsikre at alle, der ønsker det, kan være med. Men allerede nu er der mulighed for at kunne bidrage og være med i vores arbejde på følgende måder:

 • Send kommentarer og tanker til hovedbestyrelsen forud for beslutningspunkter.

  • Fire dage før vores møder kan dagsorden og bilag ses på vores hjemmeside under møder og referater. Har du kommentarer, viden eller andet, der kan tilsikre, at vi tager så gode beslutninger som muligt, kan du sende dem til vores administrative assistent, Anders Kalsbøll, som vil samle dem alle og bringe dem videre til os. Skriv til Anders på: anders.kalsboll@alternativet.dk.
 • Online møde: Stil spørgsmål til Hovedbestyrelsens beslutninger

  • Referatet fra ethvert møde udkommer to uger efter mødets afholdelse.

Samme aften vil vi afholde et online møde fra 20-21.30, hvor du kan stille spørgsmål vedr. beslutninger truffet på det møde referatet omhandler. Linket til at deltage i dette møde vil ligge på vores hjemmeside under hovedbestyrelsen og kan tilgås af alle i Alternativet.

 • På vores hjemmeside under hovedbestyrelsen, vil du kunne følge med i vores vigtigste opgaver. Denne side opdateres løbende.

Konstitueringen i Hovedbestyrelsen

På Landsmødet blev Michael Jellesmark valgt som forperson og i den netop afholdte weekend konstituerede vi forpersonskabet og kassereren. Eva Lassen og Jesper Callesen blev valgt til næstforpersoner og udgør sammen med Michael Jellesmark det nye forpersonskab. Konstitueringen fandt sted uden kampvalg, da der ikke var modkandidater til de to valgte, eller til posten som kasserer, hvor Tobias Mark Jørgensen fortsætter.

Derudover valgte Hovedbestyrelsen repræsentanter til Politisk Forum og diverse udvalg. Det vil fremgå af referatet fra møde.

Beklagelig fejl i stemmeopgørelse for Hovedbestyrelsesvalg

Ved valget til Hovedbestyrelsen på Landsmødet 2018 blev de geografiske bonusstemmer i første omgang opgjort forkert. Denne fejl er heldigvis blevet opdaget og rettet efterfølgende. Rettelsen har betydet, at Vilhelm Nordahl er valgt til Hovedbestyrelsen frem for Torben Nicolajsen, som dermed er suppleant. I kan læse et revideret referat fra Landsmødet på hjemmesiden, hvortil dirigenterne i et bilag forklarer fejlen nærmere. Vi beklager fejlen mange gange og har allerede nu fokus på hvilken læring, der er heri og hvordan vi sikrer, at det ikke sker igen.

I er altid velkomne til at skrive til kontakt.hb@alternativet.dk, hvis I har idéer, kommentarer eller spørgsmål til os.

Mange, grønne hilsener

Michael (forperson), Eva (næstforperson) og Jesper (næstforperson)

På vegne af Hovedbestyrelsen


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

2 Synes om

Kære hovedbestyrelse :sunflower::sunflower::sunflower:

Jeres nye tiltag med mere kontinuerlig og åben kommunikation bliver modtaget herfra med kyshånd. Jeg er sikker på, at det er det helt rigtige skridt at tage for at bringe organisationen på en samlet fælles kurs.
Jeg ser frem til at følge udviklingen, og særligt det nye læringsudvalg er interessant.

Bedste hilsner fra Bente
næstforperson, Alternativet Nordjylland.

4 Synes om