Hilsen fra bestyrelsen - Weekendseminar

Weekendseminar i det Sy’fynske

Storkredsbestyrelsen har været på rystesammentur i forbindelse med vores weekendseminar. Seminaret blev afholdt på Dyreborg Kro, et feriekollektiv der har eksisteret siden 1972. Kroen dannede rammerne for en hyggelig og produktiv weekend for os.

På weekenden fik vi arbejdet med mange emner, vi fik brainstormet og vi fik forventningsafstemt omfanget af arbejdesopgaver og :green_heart:indsats.

Emnerne vedrørte bla.:

  • Gennemgået vedtægter samt forslag til mindre ændringer

  • Udarbejdelse af aktivitetskalender for året, både valg og events

  • Snak om vision – Udvikling af storkredsarbejde både kommunalt og regionalt

Endvidere har vi uddelt ansvarsområder blandt bestyrelsens medlemmer vedrørende kommunikation, frivilligomfavnelse og evalueringsrådet.

På trods af vores hårde arbejde, så fandt vi også tid til hygge og til god mad og behageligt samvær. Når vi havde brug for at få luft mellem ørene, gik vi ud i den skønne vejr nød den grønne natur :deciduous_tree::green_heart:
Nogle af os var sågar en tur i :ocean: blå.

Du er velkommen til, at deltage i åbent bestyrelsesmøde d. 7. Nov. i Åbenrå 33

De bedste hilsner
Din grønne Storkredsbestyrelse