Hilsen fra bestyrelsen og invitation til åbent bestyrelsesmøde

Kom til åbent bestyrelsesmøde i Storkreds København

Kære medlemmer og interesserede

Storkredsbestyrelsen inviterer til bestyrelsesmøde den 7. november kl. 17:00 i lokalet Store Å på adressen Åbenrå 33, 1124 København K.
Vi håber at der kommer mange interesserede, der gerne vil delagtiggøres storkredsens bestyrelsesarbejde.
Gennemsigtighed er jo en af vores kerneværdier.

Delt forpersonskab

Storkredsens bestyrelse har besluttet sig for at have delt forpersonskab.
Tove Auda og Katinka Haxthausen deler posten.

Tegningsret: Tove
Kontakt Presse og Medier: Katinka
Møde indkaldelse og Mødeledelse: Deles mellem forpersonerne
Kontakt til andre foreninger: Deles mellem forpersonerne

Er begge forpersoner fraværende, indtræder næstforperson Tobias

Kasserer: Mette
kommunikation (bl.a. nyhedsbreve): Leyla og Tobias
It: Christian
Politisk Forum: Jens
Evalueringsrådet: Hans-Henrik
Frivillige kontakt: Dorte

Vores mål er, at vi i bestyrelsen har en så flad struktur som muligt, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har fælles ansvar.

Vi håber på at se dig den 7. november :green_heart:

Grønne hilsner
Storkredsbestyrelsen