Herligt nytår til Storkreds Sjælland

Med kommunalvalget i 2017 blev storkredsens politiske drive tændt hos mange i Alternativet. 7.391 stemte på Alternativet i Storkreds Sjællands kommuner og 7.744 stemmer gik til Regionsrådet. Med al den iver og engagement, som her blev udfoldet, er vi kommet over i en ny fase – vi har simpelt hen lyst til at være politisk aktive, og vi har langt de fleste steder fået styr på det organisatoriske: Så folketingsvalg – kom an!

Kandidatudvalget 2018 (KU18)
Således er tiden inde til at vi får kandidatudvalget repræsentativt og demokratisk velfungerende efter vedtægterne: Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver kommuneforening,
samt tre medlemmer af storkredsens bestyrelse.

Bestyrelsen i Storkreds Sjælland opfordrer kraftigt kommuneforeningerne til at vælge et bestyrelsesmedlem, som kan deltage i KU18. Vi har en forventning om, at flere i storkredsen har fået mod og lyst til at stille op som folketingskandidater, så det er vigtigt for vores demokratiske processer, at alle kommuneforeninger er aktive i KU18.

Økonomien i 2018
Vores stemmetal får betydning for foreningernes økonomi næste år. Vi får nu 4 forskellige former for tilskud:

  1. KV-partistøtte – går direkte til kommuneforeninger fra kommunen. Skal forbruges i kalenderåret.
  2. Udligning til mindsteniveau - skal betales til kommuneforeninger. Kan udbetales fra LS eller fra storkredsforening afhængig af nærmere aftale. Disse midler er frie og skal ikke forbruges i kalenderåret.
  3. Udbetaling af medlemsmidler til fordeling – fordelingen af disse aftales mellem storkredsforening og kommuneforeninger i storkredsen. Udbetales herefter fra LS ud fra den indmeldte fordelingsnøgle.
  4. Regional partistøtte – tilfalder storkredsene (som selv aftaler fordelingsnøgle). Beløbet kan viderefordeles til kommuneforeninger, hvis det ønskes. Skal forbruges i kalenderåret.

Vedrørende punkt 1: I håndbogen på AlleOs kan du se vejledning, regler og eksempler på ansøgning om partistøtte i forbindelse med hhv. folketings-, regions- og kommunevalg. Støtte til politiske partier.

Vedrørende punkt 3, så besluttede vi på storkredsmødet 25. november i Faxe at køre videre med fordelingsnøglen, som vi vedtog i 2016. Medlemsmidlerne i Storkreds Sjælland fordeles således:
20 % til Storkredsen, 10% til valgpuljen, 70 % til lokalforeningerne (35% ligeligt fordelt og 35% fordelt efter medlemstal opgjort pr. 29. dec. 2017). Så snart konkrete budgettal bliver meldt ud fra LS, vil kassererUlla sende budgettal ud til kommuneforeningerne.

Kommunalforeningernes kasserere får travlt i januar. Det er vigtigt at afsætte tid både til regnskab og budget og ansøgninger om partistøtte. Regnskabsdamen Birte fra LS er ved at udarbejde et overskueligt regnskabsprogram og vil afholde kurser i første del af januar.

KassererUlla i Storkreds Sjælland vil ligeledes indkalde til et møde sidst i januar og hjælpe med opstilling af regnskab og underskrive de regnskaber, hvor hun er revisor.

Bestyrelsen i Storkreds Sjælland hilser alle glade alternativister og glæder sig til et forrygende aktivt 2018.
Bine, Lotte, Ulla og Erling