Har Alternativet styr på økonomien? Artikel om Alternativets regnskab 2016

Kære medlemmer af Alternativet

Her til formiddag har Ekstra Bladet lavet en forsideartikel om Alternativets regnskab for 2016 og vores kampagnebudget for det næste folketingsvalg i 2018 eller 2019. Da vores kasserer, Erik Nielsen, er ude at rejse, har jeg i går svaret på journalistens spørgsmål. Denne type historier kan og vil opstå, når vi vælger at være åbne og derfor gør vores regnskaber, bilag og referater fra diverse møder tilgængelige for offentligheden.

Ekstra Bladet har vinklet artiklen, som kun Ekstra Bladet kan gøre det. Det ‘vilde overforbrug’ lyder givet noget voldsomt, men det dækker såmænd blot over, at økonomistyringen især i begyndelsen af 2016 kunne have været strammere – om end budgettet er blevet justeret fra kvartal til kvartal.

‘Overforbruget’ - eller retteligt: budgetunderskuddet - handler om, at budgettet er blevet ændret på baggrund af, at vi har haft mange etableringsomkostninger i og med, at vi er vokset helt vildt (og det skal vi naturligvis være helt vildt stolte over!), at der har været en bevidst prioritering af aktivisme og involvering af medlemmer, og - åbenlyst - at budgettet i starten af 2016 har været for optimistisk.

For landsmødet 2016 var der eksempelvis budgetteret for lavt i forhold til at afholde et arrangement for 600 medlemmer, hvor vi samtidigt ønskede at holde deltagerbetalingen på et niveau, hvor alle havde mulighed for at være med. Det kom blandt andet til udtryk i en differentieret betaling, hvor vi tog hensyn til, at Alternativets medlemmer er forskellige og dermed har forskellige muligheder for at bidrage økonomisk. Her blev budgettet øget med 200.000 kr.

Som I kan læse i artiklen, har jeg forsøgt at fremhæve tre pointer:

  • Vokseværk: Vores organisation er vokset fra kun 10 storkredsforeninger til nu at have 10 storkredsforeninger og 85 lokalforeninger i hele landet og mere end 11.000 medlemmer. Den daværende bestyrelse har haft fokus på at bygge vores organisation op, og justerede budgettet fra kvartal til kvartal, så de kunne understøtte den organisationsudvikling, vi stod midt i.

  • Funding og valgkamp: I budgettet afsatte den daværende bestyrelse 800.000 kr. til valgkamp og budgetterede med 700.000 i donationer (hvilket blev nedskrevet til 200.000 kr i maj). Der kom kun 74.000 kr i donationer, og fra valgkampsopsparing valgte bestyrelsen den 21. maj at bruge 500.000 kr til at opbygge og støtte arbejdet lokalt med tanke for at lægge grobunden for et aktivistisk og ressourcestærkt KV17 lokalt (jf. referatet).

  • Økonomistyring: Budgettet for 2016 kunne være blevet fremskrevet og revideret mere håndfast, hvis vi skulle have undgået et budgetunderskud. Her har økonomistyringen tydeligvis været en meget svær øvelse for den daværende bestyrelse, som skulle understøtte en organisation i hastigt vokseværk. Som det kan læses i “Bilag 1 - Årsregnskab 2016” fra hovedbestyrelsens møde i lørdags, er det en blanding af budgetoverskridelser, optimistiske beslutninger og ikke-mødte forudsætninger som har ført til så markante ændringer i budgettet for 2016.

Det er vigtigt at pointere, at budgetoverskridelserne fandt sted i begyndelsen af 2016, og at hovedbestyrelsen siden har truffet de nødvendige foranstaltninger. Det vil sige, at vores økonomi i dag er sund og at budgettet bliver styret strammere. Til trods for at vi brugte flere penge end forventet i 2016, gik vi ind i 2017 med ca. 1 mio. kr. i egenkapital. I budgettet for 2017 budgetterer vi med en egenkapital på 1,2 mio. kr. ved udgangen af året. Dertil er der bl.a. afsat 600.000 kr til valgopsparingen, samt 400.000 som er budgetteret til kommunal- og regionsrådsvalget.

Ambitioner
Betyder det så, at vi skruer ned for optimismen og ambitionerne? Slet ikke. Vi ønsker fortsat - ligesom den forhenværende bestyrelse - at prioritere aktivisme, involvering og opbygning af lokalafdelingerne.
Vores ambitioner er langt større end der, hvor vi er i dag, men vi er jo også kun lige startet. Vi bygger Alternativet med al vores engagement, grønne visioner og et ukueligt gåpåmod. Så tag aktiv del og engager jer lokalt - det er Alternativet!
Men vi har også brug for økonomisk støtte til at understøtte alt det, vi gerne vil. Derfor har vi en løbende crowdfunding i gang på vores hjemmeside til fremtidige valgkampagner, og vi har tidligere spurgt alle I medlemmer, om I ville sætte jeres kontingent et nøk op.

Flere kan mere, og sammen kan vi alt.

Kontakt
Jeg håber, at I har fået svar på de spørgsmål, I måtte have i dette nyhedsbrev. Skulle I have spørgsmål, som I brænder inde med, så stil spørgsmålene på Dialog, hvor vi har oprettet en tråd: Spørgsmål vedr. Alternativets regnskab for 2016

Regnskabet for 2016 er netop nu hos vores revisor, og bliver fremlagt til godkendelse på landsmødet 27-28maj. I gennemsigtighedens navn kan man finde Alternativet øvrige regnskaber og budgetter lige her: http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Årsrapporter/regnskaber

God påske til dig og dine nærmeste.

Med venlig hilsen,
Nilas Bay-Foged
Forperson
På vegne af økonomiudvalget og hovedbestyrelsen


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

3 Synes om

Kære Nilas, Tak for en klar oversigt over substansen i den historie, som Ekstra Bladet har bragt, og som andre medier har taget ukritisk op. Det er klart, at der ikke er noget at komme efter (for nu at citere en tidligere statsminisiter) .Håber at oversigten bliver gjort tilgængelig for alle, inkl. medierene. Hav en God Påske ! Poul (Brandrup)

5 Synes om