Har Alternativet en fødsels-politik?

Jeg er nysgerrig efter om Alternativet har en holdning til familieplanlægning, altså hvor mange børn man må/bør få.

Partiet har en holdning til mange andre sider af menneskers adfærd, som påvirker ressourceforbrug, miljøbelastning og klima; for eksempel vedvarende energi, økologi og kødspisning. Hvert nyt menneske bidrager jo til disse belastninger. Derfor synes jeg det vil være rigtigt at Alternativet også har en politik i forhold til antal børnefødsler.

De 6 mio. mennesker i Danmark bruger i øjeblikket ressourcer svarende til mange gange landets areal. Jeg mener at samfundet ikke bør støtte en øgning af befolkningstallet, snarere sigte efter at sænke det langsomt.

Nogle principper kunne fx være at forældre kun får børnepenge for de to første børn, at institutioner og lign. kun må give søskende-rabat for én søskende, osv. Yderligere vil det være et godt princip i u-lands-hjælpen at kræve prævention og seksualoplysning som en del af alle bistandsprojekter.

Jeg er nysgerrig efter om fødsels-politik har været drøftet tidligere i Alternativet. Jeg vil gerne bidrage til en politikudvikling på området. Tak og venlig hilsen.

1 Synes om

Mit forslag til Global Politik: Befolkningstilvækstudfordringen

"Alternativet anerkender, at verden står i nogle demografiske udfordringer med hensyn til befolkningstilvæksten især i Afrika og Mellemøsten. Derfor må vi yde betydelig ulandshjælp, der fremmer målrettet familieplanlægning og ligestilling mellem køn. Erfaringer har vist, at en sådan indsats faktisk virker til at sænke fertiliteten i lande som fx Thailand for 30 år siden.

Det kan naturligvis ikke stå alene: Både økonomisk og social udvikling herunder uddannelse i de pågældende lande er afgørende for at fødselstallet falder.

Vi må via handelsaftaler og internationale samarbejdsaftaler arbejde på, at de enkelte lande i Afrika og Mellemøsten er samarbejdsvillige til at løse den demografiske udfordring, dels for deres egen skyld, men også fordi ukontrolleret befolkningstilvækst er ensbetydende med at tilflytningen til Europa stiger. Alternativet anerkender, at befolkningerne i Europa har vist politisk modvilje mod en større tilstrømning af asylansøgere og flygtninge, så det er netop vigtigt at adressere de underligende årsager til folkevandringer. Det er vigtigt at gøre for at sikre fred i verden."

1 Synes om

Fint. Jeg ville også gerne tilføje noget med, at Danmark ikke skal have større befolkning, end at dens ressourceforbrug kan dækkes af landets selv (som grundprincip – selvfølgelig vil der være handel, så vi kan eksportere fx hvede og importere fx bananer). Se dette kort, som viser at Danmarks 5,7 millioner mennesker bruger ressourcer svarende til halvandet gange landets areal: http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/index.html

1 Synes om

skriv det på dialog omkring global politik og det alternative forslag af Rolf Jacksom mf.

1 Synes om

Jeg tror ikke løsningen er at sænke antallet af borgere, men hellere sænke antallet af ressourcer brugt per borger. Desuden, med en aldrende befolkning er det ikke forsvarligt at sænke fødselsantallet for det vil forværre ældrebyrden.

1 Synes om

God observation. God logik. Ømtåleligt emne.

Jeg tror alle med mere end to børn, vil forestille sig at skulle undvære de øvrige, når de hører forslag som denne.

Jeg synes du har ret. Men jeg tror også at skrive det ind i partiprogrammet vil være en direkte billet til undersiden af spærregrænsen.