Håndtering af intern kritik

Hej kære Alternativister.

Vi, et uspecifikt udvalg af medlemmer😉 har haft samtaler om at et af vores partis store udfordringer er håndteringen af intern kritik.

Personligt ser jeg kritik som værende “kærlighed til projektet” og dermed noget der ligge over hensynet til personlige følelser og relationer.

Hvordan bliver vi bedre til at rumme, bearbejde og løse intern kritik?

Vi har Dialogrådet, der bør inddrages tidligere og oftere.

Jeg kunne personligt forestille mig en kontaktperson i sekretariat der var bindeled til Dialogrådet, så medlemmerne havde en fast person at rette henvendelse til med deres kritik.

Lad os alle blive bedre til at acceptere og arbejde med kritik.
Så kom glad og bidrag med ideer og tanker om hvordan vi bliver bedre.

Mvh
Michael

6 Synes om

Jeg ser for mig, et Dialogråd med langt mere kraft, betydning og proaktiv tilgang, bygget op af en ledende gruppe med underudvalg, hvor der sidder to fra hver underudvalg i den ledende gruppe plus en til to fra hovedbestyrelsen. For mig at se, inviterer og fordret formålet med Dialogrådet til langt mere end mæglinger.

Underudvalgende foreslår jeg blandt andet kunne være “Sparring og coaching”, “Mæglere”, “Kurser og workshops”, “Intern opkvalificering” og “Kommunikation internt og eksternt”.

Ift. det du foreslår Michael, kan man i forvejen henvende sig til Dialogrådet, hvis man er udfordret ift. en anden eller flere andre, eller blot har brug for sparring for at mindske noget der kunne udvikle sig til eller har udviklet sig til en konflikt.

Jeg tænker vi alle skal hjælpe til med at opfordre til brug af Dialogrådet, i det daglige, ikke kun når situationer er tilspidsede eller røget tæt op på toppen af konflikttrappen.

Dog mener jeg Dialogrådet skal styrkes, at vi proaktivt skal søge frivillige professionelle mediatorer og konkliktmæglere med erfaring samt psykologer/terapeuter/sociologer m. fl. med viden om og erfaring med magts indvirkning og med gruppedynamikker.

De skal indgå i Dialogrådet som medlemmer og/eller med rollen at opkvalificere rådet løbende, inkl. mulighed for supervision (evaluering og refleksion over forløb) og sparre ift. hensigtsmæssige proaktive tiltag for at imødekomme målsætningen i vores vedtægter for organisationskultur og for Dialogrådet, og selvfølgelig vores dogmer og værdier.

Herudover, mener jeg også, at Dialogrådet, udover mediatorer/mæglere, hvor nogen af dem også skal kunne håndtere udfordringer som omhandler grupper, skal vi have et hold af coaches/terapeuter/psykologer eller andre tilsvarende kompetencer, til at støtte og hjælpe dem der kan have svært ved eller har svært ved at finde mod til at tage initiativ til og få talt direkte med den eller de personer, som vedkommende oplever udfordringer med. Altså at rådet også får en slags konsulterende funktion “Sparring og Coaching” , så alle henvendelser ikke omgående bliver til tidskonsumerende mæglinger for rådets medlemmer - meget kan tages i opløbet, og det skal vi i det hele taget blive bedre til.

Som det er nu, kan man ringe til Dialogrådet, få deres hjælp til at igangsætte mægling, uden man selv har forsøgt at tale om udfordringen med den man har udfordringer med. Det mener jeg skal være undtagelsen, og kun når der er forsøgt at løse det selv i første omgang, evt. efter at have fået hjælp til at finde nye tilgange, som man måske ikke har prøvet før.

Herudover mener jeg rådet ikke kun behøver at bestå af medlemmer af Alternativet. Jeg er overbevist om, at der findes kompetente mennesker, som gerne vil støtte Alternativet med at løfte ny politisk kultur, værdier og dogmer, vores organisationskultur og formålet med Dialogrådet eksistens. Derudover, vil det også være godt med nogen fra udenfor partiet, til særligt tilspidsede situationer eller andre forhold, hvor det vil have betydning.

Michael, du har selv bæret på et seminar i Ejerskab i Ny Politisk Kultur, faktisk det første. Den slags tiltag, ligesom “Facilitator”-uddannelsen, mener jeg Dialogrådet skal have under sin hat. Her skal der også sidde en fra landssekretariatet og en fra Hovedbestyrelsen.

Kommunikation kan så let så frø til eller starte konflikter. Formålet med et udvalg for “kommunikation internt og eksternt” skulle være at sparre med afsendere (fx folkevalgte, tillidsvalgte m. fl) af kommunikation, internt som eksternt, inden det bliver afsendt/leveret, så formuleringer eller tiltag, som de måske ikke har tænkt på kan være relationelt konfliktoptrappende, kan blive mindsket. Måske det underudvalg også skal bestå af andre fagkompetenceområder indenfor kommunikation.

Både den overordnede ledelsesgruppe og hvert udvalg, skal have et klart formuleret formål og ansvarsområde, indenfor hvilket de har fuldt råderum.

4 Synes om