Handicappede børn

Min søn er multihandicappet og nu er han fyldt 18. så skal han (flytte) hjemmefra når nu han eller var i en udmærket aflastnings turnus.

De såkaldte 16 års samtaler er afskaffet det kunne være rart at få dem igen.

Ligeledes mere åbenhed og kommunal støtte op opbakning engang havde vi amtet. nu sidder vi med uvidende sagbehandlere.

Mere støtte og hjælp til søskende

Man bliver kynisk og frustrearet og ligger inde med en enorm viden som ikke kan/må blive brugt til noget

2 Synes om

Tak for dit indlæg Margrethe. …Selv er jeg farmor til en 25 årig ung mand med rygmarvsbrok.Han er m.h.til hjælp og ydelser blevet placeret mellem 2 stole og er nu kastebold i en tvist mellem København og Århus kommuner om hvem der skal betale og yde den hjælp der er nødvendig.
Dette betyder at fornødne hjælpemidler og vedligeholdelse af disse, behov for personlig hjælp og assistance i situationer med sygdom og svækkelse m.m siddes overhørigt af de ansvarlige for hadicapområdet i begge kommuner.
Resultatet er nu at mit barnebarn udover sit handicap har fået rosen (streptococ infektion) i huden på benene.Dette med risiko for spredning til andre dele af kroppen herunder kredsløb og hjertet med blodforgiftning og amputation til følge.
Hjælp til personlig pleje er ikke bevilget for nuværende…skønt det er indlysende at mit barnebarn med et bandageret ben,der ikke må blive vådt ikke selv kan klare sin personlige pleje med bad, hårvask og anden hygiejne.
Hvordan kan dette finde sted i et såkaldt velfærdssamfund som Danmark?