Grusgrav i boligområder

Der er mange områder i Gribskov kommune, der er udlagt til råstofindvinding. Næsten alle sammen mindre end 500m fra boligområder.

Det er Region Hovedstanden, der har det sidste ord i den sag. Men de skal bl.a. spørge og tage hensyn til kommunens synspunkter.
Jeg har beskæftiget mig med lidt med området, de sidste par år, fordi der er udlagt områder til udgravning, klods op ad eksisterende boligområder.
Jeg ved at regionen lægger stor vægt på Kommunens kvalificeret synspunkter og indvendinger.

Regionerne arbejder ud fra, at de i videst muligt omfang skal være selvforsynende med råstoffer. Det betyder at RH skal grave ganske aggressivt, fordi det er den geografisk mindste region, med langt den største befolkningstæthed og økonomiske aktivitet.

Forrige gang, da regionen skulle udlægge nye graveområder, var reaktionen fra kommunen, med udvalget for Land og by i spidsen, at vi i Gribskov er positive over for erhvervets interesser, når blot der er en afstand på 100m til boligområder.

Ved en hurtig undersøgelse af det lokale teglværk, kan jeg konstaterer at de ikke har betalt skat, de sidste 10 år, og at de i perioder, bidrager med op imod 50 lavteknologiske job.

Det er mit indtryk, at kvaliteten af de berørte boligområderne forringes betydeligt. Dem der kan, flytter. Huspriserne falder og mennesker bindes økonomisk til at blive boende, selvom de generes af støj, støv og meget tung trafik.

På det seneste har der været ganske fornuftige udmeldinger om, at Gribskov skal satse på boligområderne. Men der er endnu ikke sket ret meget.

Jeg tænker at det er en ganske god anledning til at støtte op om det synspunkt, og gøre det mere konkret.

Jeg syntes Gribskov har nogle unikke muligheder. Vi er et naturskønt område, forholdsvist tæt på hovedstaden. Vi kunne gøre meget for at højne kvaliteten af vores boligområder, og primært gøre det til en attraktiv kommune at bo i. Det vil give os bedre økonomi, at få gode skatteydere til at vælge at bo her.

Hvad tænker i? Hvad gør et område til et godt og rart sted at bo, sådan rent fysisk?
Har vi en politik på dette område?

Kh Simon

Det er ikke en problematik, som vi har haft oppe og vende. Men det kan vi jo få. Hvis vi sætter det på kalenderen i efteråret, kan du så komme med et oplæg?

Hvis jeg skal skyde fra hoften: Vi har brug for nogle råstoffer og der skal et større overblik til, for at vi finder de steder i landet, hvor det gør mindst mulig skade. I mangel på det overblik, ville jeg nok have mest fokus på særligt sårbare områder som fx Rusland (Ved Tegners Museum) samt kystnær sandsugning og stenfiskeri.
Hvis Frank Jensen får realiseret sine mange øer i København og hvis vi skal bygge en hel energi-ø eller flere, bliver behovet endnu større. Samtidigt har vi også problemer med jorddeponi bl.a. ved Esrum. Det må da være muligt at genbruge noget mere.

Et par input herfra om emnet:
Et vigtigt fokus er på efterbehandlingsplanen der ligger for de enkelte grusgrave, jeg arbejder en del med området og det er klart der er alvorlige gener ved at bo nær en aktiv grusgrav. Med en god efterbehandlingsplan kan en tidligere grusgrav dog blive et helt fantastisk naturområde og en kæmpe gevinst for dem der bor nær denne og ende med på sigt at øge boligpriser i et område. Fantastiske badesøer, smukke skrænter med uberørt natur og et dyreliv som vi i Danmark kun ser i tidligere grusgrave.
Graveplaner kan også indrettes så gener for naboer reduceres yderligere.
Der er en lang offentlig proces omkring de her grusgrave og de tilladelser der bliver givet. At udvinde grus så nær hvor det skal bruges har høj prioritet i det nuværende lovmæssige setup hvor de folk der sidder med råstofafgørelserne (ofte uddannede geologer) hos regionen kan overtrumfe næsten alle andre myndigheder, min erfaring siger mig at man kan nå rigtig langt ved at gå i en konstruktiv dialog med disse fagfolk.

@Thorbjoern Ja jeg vil meget gerne komme med et oplæg :slight_smile:

Jeg har kontakt til de embedsmænd der arbejder med råstofplanen i regionen. (De er jurister og ganske kompetente tror jeg :slight_smile: )
Det er en kompleks problemstilling, der er plaget af kassetænkning. Der er pt. en væsentlig sag i miljø og fødevarenævnet, der udspringer af Dronningmølle sagen, men som kan have stor betydning for hele regionen.
Jeg er dog ikke overbevist om at der er et reelt problem med at skaffe råstofferne. Det handler mere om en meget snæver og vist nok politisk fortolkning af lovgivning om selvforsyning.

@bargheer du har ret i at regionen er særlig lydhør omkring planer for efterbehandling. Jeg tror også at det på sigt, kan gavne områderne, hvis de udlægges til rekreative naturområder.

Det problem jeg gerne vil adresserer, er byrådets holdninger.
Uanset at regionen har det sidste ord, ved jeg at de lytter meget til kommunerne indvendinger, og at kommunen kan gøre det ganske vanskeligt at opnå den endelige tilladelse.

Gribskov kommune har ved sidste høring, givet udtrykt for at man har stor forståelse for erhvervsinteresserne, og at man blot bør holde en afstand på 100m til tæt beboelse.

I praksis betyder det at ejendomspriserne falder, i de berørte områder. Dem der ikke kan flytte, stavnsbindes til deres huse i 10-15år og må leve med ganske meget støj, møg og tung trafik, på utilstrækkelige veje, der gør dem usikre for bløde trafikanter.

Jeg forstår at man ønsker at være erhvervsvenlig i kommunen.
Men jeg syntes ikke det kan forsvares at plædere for, at der skal være industri i boligområderne og den bynære landzone.
Jeg ser en fordel i at man satser på Gribskov, som et attraktivt sted at bo. Vi har en fantastisk natur, ro , mulighed for gode forhold for børnefamilier, der flytter ud, og samtidigt kort til hovedstanden.
Vi har ikke særlig meget glæde af lavteknologisk industri i den bynære landzone. De ville være meget mere gavnligt for Gribskov, at satse på at skabe kvalitets-boligområder. At udlægge grønne rekreative øer, have en langsigtet og forskønnende by og trafikplanlægning, og udnytte den rekreative værdi i den bynære landzone.

Hvad syntes i om det?