Grusgrav i boligområder

Der er mange områder i Gribskov kommune, der er udlagt til råstofindvinding. Næsten alle sammen mindre end 500m fra boligområder.

Det er Region Hovedstanden, der har det sidste ord i den sag. Men de skal bl.a. spørge og tage hensyn til kommunens synspunkter.
Jeg har beskæftiget mig med lidt med området, de sidste par år, fordi der er udlagt områder til udgravning, klods op ad eksisterende boligområder.
Jeg ved at regionen lægger stor vægt på Kommunens kvalificeret synspunkter og indvendinger.

Regionerne arbejder ud fra, at de i videst muligt omfang skal være selvforsynende med råstoffer. Det betyder at RH skal grave ganske aggressivt, fordi det er den geografisk mindste region, med langt den største befolkningstæthed og økonomiske aktivitet.

Forrige gang, da regionen skulle udlægge nye graveområder, var reaktionen fra kommunen, med udvalget for Land og by i spidsen, at vi i Gribskov er positive over for erhvervets interesser, når blot der er en afstand på 100m til boligområder.

Ved en hurtig undersøgelse af det lokale teglværk, kan jeg konstaterer at de ikke har betalt skat, de sidste 10 år, og at de i perioder, bidrager med op imod 50 lavteknologiske job.

Det er mit indtryk, at kvaliteten af de berørte boligområderne forringes betydeligt. Dem der kan, flytter. Huspriserne falder og mennesker bindes økonomisk til at blive boende, selvom de generes af støj, støv og meget tung trafik.

På det seneste har der været ganske fornuftige udmeldinger om, at Gribskov skal satse på boligområderne. Men der er endnu ikke sket ret meget.

Jeg tænker at det er en ganske god anledning til at støtte op om det synspunkt, og gøre det mere konkret.

Jeg syntes Gribskov har nogle unikke muligheder. Vi er et naturskønt område, forholdsvist tæt på hovedstaden. Vi kunne gøre meget for at højne kvaliteten af vores boligområder, og primært gøre det til en attraktiv kommune at bo i. Det vil give os bedre økonomi, at få gode skatteydere til at vælge at bo her.

Hvad tænker i? Hvad gør et område til et godt og rart sted at bo, sådan rent fysisk?
Har vi en politik på dette område?

Kh Simon