Grundloven, kapitel VIII stk. 1.: Skulle den mon omformuleres?

Hej!

Danmarks Riges Grundlov
Ҥ71.
Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Måske er der en forbindelse mellem Frederiksberg i går, hvor et 5 årigt menneske døde og til Nice i dag, hvor foreløbigt tre mennesker er døde - Jeg ved det ikke.
Statsministeren kalder det i dag vanvidsbilisme…Er det at løse problemet?

Jeg oplever desværre fra tid til anden, at tryk skaber modtryk i unge mennesker, som i forvejen er under stort pres - personligt eller samfundsmæssigt.
Ord og tegninger kan også være våben - har vi altid håneret?

Jeg håber sådan, at Grundloven i flere henseender kunne ændres via Kyndige mennesker i bl.a. Alternativet. Grundlovsændringsforslag, der kunne skabe rammen om kultur- og kommunikationsbroer imellem mennesker, ja!

Kærlig hilsen
Gunhild :sunflower:

2 Likes

Der er i øjeblikket tavshed her på dialog, jeg savner mennesker på dialog om emnet! Kunne det tænkes, at fx religiøsitet skulle være uafhængig af en National Grundlov?

Kærlighedens savn kender jeg godt - min bror tog sit eget liv, min far døde af kræft efter ti dages sygdom, så jeg forstår smerten her og nu. Jeg ved godt, hvornår det fysiske liv er slut.

Mit indlæg drejer sig om metaplanet…

Kærlig hilsen Gunhild :sparkler: :fireworks:

1 Like

Retten til at krænke, er desværre en nødvendighed. Alternativet er for slemt.
Særligt er det vigtigt, at vi må krænke magtfulde grupper og personer i samfundet.
De samfund hvor man ikke har denne ret, er meget anderledes end vores. Ufri og ofte også meget korrupte.

Ja tegninger og ord er også redskaber til kamp. Den værste slags, er løgne og populisme. De kan ødelægge hele samfund, hvis de ikke imødegås ( og derved krænkes )

Humor, ironi og latterliggørelse (Selv den dårlige af slagsen) er et af de bedste våben imod fanatikere og selvhøjtidelige magthavere. Når først man kan grine af noget, mister det sin selvretfærdighed.
Men det slår kun folks stolthed - det tager ikke deres liv.

Så længe der er mennesker der vil slå ihjel, for at undgå eller hævne at være blevet krænket, så længe må vi kæmpe for de værdier, vores samfund bygger på. Det indebære at krænke disse menneskers tro, når den er uforenelig med vores værdier.

Bevidst at gå efter at krænke de svage og skrøbelige, er ondsindet og dårlig stil.

Men er de religiøse grupperinger de svage? Jeg mener nej. Religionerne inklusiv Islam i Danmark, er en magtfaktor.
Derfor må den tåle både kritik, latterliggørelse og krænkelse.
Men den enkelte troende, er ikke et legitimt mål. Kun religionen som helhed.

Det hjælper ikke at tolererer intolerance.

Religionskritik er det som savnes allermest i den islamiske del af verden. Det er det der skaber forandring, og hjælper undertrykte kvinder i deres kamp for frihed.
Hvis vi ikke kan stå imod den religiøse fanatisme her i Danmark, hvem skal så være det gode eksempel for disse kvinder?
Religioner der ikke tåler kritik og modsigelse, skal kritiseres. Dette indbefatter latterliggørelse og andre ikke voldelige virkemidler, der leder til større accept af tolerance. Det har virket mange gang før.

Jeg syntes grundloven trænger til en totalrenovation. Den er faktisk ret elendig, fordi den ikke engang har en tredeling af magten. Men lige netop dette punkt, er indført af historisk dyrekøbte erfaring for, at man i et velfungerende demokratisk samfund, må tåle krænkelse. Særligt hvis man øver indflydelse.

Kærlig omsorg for sine medmennesker, er en vigtig personlig værdi. Men det er ikke den eneste. Står den alene, skaber den stilstand. Der er også brug for en ekspanderende kraft, for at der kan være udvikling. Det gælder nok også for samfund.

Men måske det kan gøres bedre end de dumme tegninger. Tør du prøve? Eller skal vi nøjes med at støtte op om retten til at gøre det?

Kærlig hilsen,
Simon

3 Likes

Kære Simon! Tusind tak for, at du viser dine nuancerede tanker!

Håber at flere gør det - flere ved mere - :slightly_smiling_face: :sparkler:

2 Likes

Hej Gunhild,

Jeg mener bestemt, at vi bør have en revision af grundloven - men før, vi går igang med sådan en revision skal vi internt have en snak og afklaring om kongehusets status, så vi derefter kan gå ud med en holdning - den snak kan vi godt begynde nu, men den tager lang tid at få afklaring på.

Frihedsrettigheder og tredeling af magt, er efter min opfattelse et must i en ny grundlov. Rettigheder til næste generationer, er også noget der skal med - men helt præcist hvordan, kræver også en lang debat.

Bedste hilsner,
Jan K

Ja enig og min holdning er venlig udfasning af kongehuset, især udfasning af Grundloven.

Øh - udfasning fra Grundloven skulle der have stået

Efter vi ser og hører om de amerikanske tilstande i forbindelse med præsidentvalget , er jeg glad for, at vi har et kongehus og ikke en præsident!

1 Like

Kære Ole :slightly_smiling_face:

Ville du uddybe dit synspunkt med tanke på, at vi har flere politiske partier i Danmark end i USA. Derudover - at vi også er en anden landestørrelse mht. areal og befolkningsantal…

Så har jeg derudover et andet spørgeønske: Kunne kongehuset og / eller den evangelisk-lutherske kirke ( jf. Kapitel 1, § 4.) være i Danmark uden at være en del af Grundloven?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

1 Like

Hvis vi et øjeblik ser bort fra hvor vanskeligt det ville være, overhovedet at komme igennem med bare en lille justering af grundloven, så rejser det for mig, nogle virkeligt interessante spørgsmål.

Grundloven handler om at begrænse og dele magten, så det ikke bliver den stærkes ret.
Derpå er bygget ideen om et regelstyret samfund, til gavn for borgerne.

Der er for mig ingen tvivl om at grundloven er forældet og at demokratiet behøver videreudvikling.
Så hvis man skulle skrive grundloven om:

  • Hvordan skriver man en grundlov, der er baseret på værdier?
  • Hvordan skal demokratiet helt konkret udvikles, så der træffes bedre beslutninger?

Det kunne være en spændende øvelse, som jeg gerne deltager i.

1 Like

I betragtning af hvor populært kongehuset er, kunne jeg forestille mig at de kunne få en anden og mere gloværdig rolle, hvis den gode Frederik vil?

Tænk hvis kongehuset blev en del af den “kontrollerende magt”, de svages beskytter i systemet (og meget aktuelt) den der sikre at de andre magtinstanser holder sig til sin opgaver, inden for loven.
En kombination af forfatningsdomstol, ombudsmand og beskytter/håndhæver af individets ret.

1 Like

Jeg er imponeret over hvor robust, den amerikanske tredeling af magten fungere, i betragtning af dette lands kurs mod demokratiets sammenbrud.

Tak fordi du gerne vil - nu håber jeg, at andre også vil, så vi kan finde energien sammen, for det kræver stor energi at gøre det her, som simon skriver!

Den fungerer heller ikke, når præsidenten kan udnævne sine medløbere til højesteretsdommere på livstid!!