Grønne nyheder fra lokalområdet - oktober 2018

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Jeg har været involveret i en del møder og planlægning i de sidste uger, og nu har jeg endelig tid til at dele det vigtigste med jer.

Sæt kryds ved 2 vigtige datoer i slutningen af denne måned:

:negative_squared_cross_mark: Torsdag, 25. oktober 2018, kl. 17.30 til 21 i Ringsted:
Middag med Uffe

Mød Uffe, Rasmus Nordqvist og Michael Jellesmark. De holder korte oplæg, vi spiser og hygger sammen, og du kan hilse på de andre folketingskandidater fra storkredsen.
I fællesskab skyder vi valgkampen i gang.
Er du nysgerrig omkring den kommende valgkamp? Så kig forbi i Ringsted!

Flere detaljer kan du finde på Facebook
eller her: Invitation middag med Uffe m.fl…pdf (458.0 KB)

OBS! Begrænset antal pladser, tilmelding krævet til Storkredens bestyrelse pr mail: storkreds.sjælland@alternativet.dk

:negative_squared_cross_mark: Mandag, 29 oktober 2018, kl. 19 til 21.30 i Faxe:
Klimaaften i biografen Kanten med Rasmus Nordqvist.

Her inviterer vi til et oplæg om Alternativets klimaudspil og viser en film med efterfølgende debat.
De sidste små detaljer mangler, derfor sender jeg det endelige program lidt senere, men nu har I muligheden for at reservere aftenen og prikke til jeres veninde, nabo, kollega, tante eller far.
De må nemlig også gerne komme med, da arrangementet er åben for alle interesserede.
Entréen er gratis, drikkevarer kan købes i biografens café.

Vel mødt. :seedling::green_heart:

Lidt flere ord om den kommende valgkamp:

Det er jo ingen hemmelighed, at der skal blive afholdt folketingsvalg senest den 17. juni 2019.
Men teoretisk kan det ske lige om lidt. Og derfor er vi ved at forberede os til den kommende valgkamp.
Lørdag, den 29. september afholdt Kandidatudvalget og de 11 folketingskandidater en intensiv arbejdsdag sammen, hvor vi aftalte en overordnet strategi og de næste skridt.

Efterfølgende sendte storkredsbestyrelsen en mail til lokalforeningerne. Og denne mail vil jeg gerne videresende til jer:

Som I jo nok ved, har Storkreds Sjælland netop valgt en ny bestyrelse, bestående af forperson Bine Feldbæk Siefert, næstforperson Ida Laura Aasvang og kasser Carsten Teichert. Vi er allerede godt igang med arbejdet og sender nu det første nyhedsbrev.

Vi står overfor et folketingsvalg som kan komme når som helst. Det er en opgave som vi alle venter på i spænding, men som også kræver at vi står klar når der bliver trykket på knappen. Vi har et ønske om, at vi alle løfter i flok, og at vi hver især får sat gang i en valgkamp, som vi kan se tilbage på med stolthed, uanset hvad resultatet bliver. Dette folketingsvalg er unikt fordi vi nu sidder i folketinget, vi har en gennembearbejdet politik, og vi har etableret lokalforeninger i langt de fleste byer. Vi har et kandidatudvalg, hvor hver lokalforening har muligheden for at være repræsenteret. Repræsentanten kan være et medlem, som er udpeget af lokalforeningens bestyrelse, eller det kan være et bestyrelsesmedlem. Kandidatudvalget understøtter kandidaterne og er med til at udforme en køreplan for valgkampen. Vi håber på at kunne skabe en lyst til at så mange frivillige har lyst til at få sat Alternativets politik på dagsordenen.

For at kunne skabe et samarbejde mellem lokalforeninger, kandidater, kandidatudvalg og storkreds, har vi i sat os sammen, kandidater, kandidatudvalg og storkreds og lavet en plan for hvordan samarbejdet fra nu og indtil efter valget skal forløbe.

Hver kandidat har fået deres eget geografisk opdelte ansvarsområde, hvor de har til opgave at mobilisere flest mulige frivillige. Dette gøres via en lokal tovholder, som kandidaten finder. Den lokale tovholder er løbende i tæt kontakt med lokalforeningerne omkring hvilke arrangementer der er i området. Når kandidaterne skal ud til arrangementer, er det storkredsen, der beslutter hvilken af kandidaterne, der sendes som repræsentant for Alternativet. Kandidatudvalg og kandidater har givet beslutningskompetencen til storkredsen, for at sikre at kandidaterne kommer ud til debatter som ligger indenfor deres vidensområde, og for at sikre en demokratisk proces, således at alle kandidater får taletid.

For mit vedkommende har jeg fået Faxe-Stevns som ansvarsområde.
Det bliver Jannie Nielsen fra Faxe, der bliver den lokale tovholder.
Jannie har været opstillet som folketingskandidat i 2015, og kan derfor bidrage med en del erfaring. :+1:
Men vi har brug for mange flere frivillige.
Om du vil bruge 10 minutter eller 10 timer eller 10 dage af din tid, er underordnet.
Du kan bage en kage til et arrangement, eller du kan kravle på en stige, når der skal hænges plakater op. Du kan komme med idéer til arrangementer, eller du kan sende en mail med opmuntrende ord.
Alt kan bruges. :pray:
Hvis du er interesseret, kan du med fordel komme til middag med Uffe, eller du kan skrive en mail eller ringe til mig. Jeg håber at vi ses derude.

Mange grønne hilsner
p.b.v.

Kirsten