Grønne nyheder fra lokalområdet - februar 2017

nyhedsbrev

#1

Kære medlemmer af Alternativet Faxe-Stevns

Årsmødet og opstillingsmøde

Årsmødet og opstillingsmødet den 29. januar i Hårlev er vel overstået og har resulteret i en ny bestyrelse samt i foreløbig 3 kandidater. Referat fra dagen er på trapperne og vil blive lagt ud her. Referatet fra vores første bestyrelsesmøde ligger der, og fremtidige referater vil følge.

Den nye bestyrelse blev
Kirsten Kock, forperson
Stine Madvig Evald, næstforperson
Tove Schjellerup Bundgaard, kasserer
Helle Dalsgaard Madsen, medlem
Charlotte Agerslet Hansen, medlem

Kandidater for Stevns:
Charlotte Agerslet Hansen
Niels Jørn Rahbek Hansen

Kandidat for Faxe:
Tanja Schjellerup

De lokale KV17-grupper

Stevns går det rigtigt fint med en gruppe, der mødes hver anden tirsdag i lige uger. Aktuelt er der planlagt en lokal samtalesalon for stevnsboere og de lokale politikere i Tinghuset i Store Heddinge den 21. februar. Arrangementet kan også findes på Facebook og i kalenderen på AlleOs.
Faxe-gruppen er desværre af forskellige årsager faldet fra hinanden. Her er planen, at vi sætter en dato i starten af marts måned, hvor vi prøver at samle ildsjæle og interesserede fra Faxe for en ny start. Her informerer vi lokalt hurtigst muligt, når en dato er fundet.
Interesserede Faxeborgere kan allerede nu henvende sig til bestyrelsen eller direkte til Tanja.

Nyheder fra Politisk Forum

Ruth Johnsen fra Politisk Forum har sendt en opdatering ud til lokalkredsene og bedt os om at viderebringe det til alle medlemmer.

Den 29. januar blev der afholdt møde i Politisk Forum.

Følgende visioner blev behandlet:

  1. Et sammenhængende Danmark.
    Visionen bliver snarest fulgt op af en pakke med konkrete forslag. Det oprindelige udkast var suppleret med et afsnit om indlicitering. Det var rigtig godt. Forslaget blev vedtaget og er nu klar til brug.
    2 Videregående uddannelser og forskning. Blev ikke godkendt, men videresendt til en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra Politisk Forum. Engagementet er stort, og jeg tror på et fantastisk resultat.
    3 En alternativ helhedsorienteret retspolitk. Det er en del af et større område inden for rets Den blev sendt tilbage med ønsket om en kvalificerende gennemskrivning.

Partiprogrammet er ved at blive revideret og tilpasset nye skriveformer. Til at varetage det fortløbende arbejde med programmet og indskrivning af nye visioner, nedsatte vi en arbejdsgruppe. Dermed er der nu for alvor taget hul på en dynamisk bevægelse i forhold til at sikre, et konstant opdateret partiprogram. Glæder mig til at høre fra dem og vil sørge for, at I bliver opdateret.

Politikudvikling:
Ved at høre på forskellige indlæg i dagens løb, har jeg tænkt en del på, hvordan vi bedst udvikler Alternativets politik. Som det er nu, kommer de fleste udspil fra folketingsgruppen. Det er jo egentlig ret naturlig, men også et stort arbejde. Bør Politisk Forum bidrage mere direkte og ikke nøjes med at arbejde med andres forslag? Politiske laboratorier er heldigvis et godt bidrag, men bør Politisk Forum ikke også tage direkte fat ??? Hvis ja, hvordan ?

Der ligger et forslag til høring om en vision for "Digitale frihedsrettigheder og It"
Visionen ligger til høring til og med 20/2 2017 på https://alleos.alternativet.dk/catalog/vision/view/29

Senere kommer en vision om familiepolitik.

Du kan også altid være med i politiske drøftelser på Dialog

Diverse

Den nye hjemmeside er efter et ”lille” systemnedbrud op og køre. Vi skal på sigt få en egen lokal side, men ting tager tid. :sunglasses: Så vi har lidt mere tålmodighed.

Sæt kryds i kalenderen den 11. marts, hvor storkredsen holder det ordinære årsmøde.

Grønne hilsner
p.b.v.

Kirsten