Grøn kærlighed fra Østjylland!

Kære alternativistiske samsing :slight_smile:

God dejlig sÅmmer. Hermed et noget alternativt nyhedsbrev, der viser hvor levende en bevægelse og parti Alternativet er. At bygge flyet mens vi flyver kan til tider forårsage en del op- og nedture, hvilket er grunden til at stafetten for bestyrelsesarbejdet MIDLERTIDIGT er overgået til storkreds Østjylland. Dette er kun indtil der er valgt en ny bestyrelse for lokalforeningen (se invitation til årsmøde længere nede).

Så:
Storkreds Østjylland her - vær hilset :slight_smile:

Vi ønsker at indvie jer gode medlemmer (i alt 27 hjerter stærke) i den seneste tids hændelser, der har ført til, at stafetten nu er overgivet til storkredsen.

En gruppe dybt dedikerede og passionerede medlemmer er de seneste mange måneder kommet på tværs af hinanden, grundet blandt andet uenighed om, hvordan vi arbejder i Alternativet og hvad vi arbejder med, herunder forskellige forventninger til, hvordan vi forvalter forskellige bestyrelsesposter, og hvordan vi samarbejder. Det har resulteret i så høje søer til tider, at der er medlemmer af lokalbestyrelsen, der er udtrådt, og flere menige medlemmer har rettet henvendelse både til lokalbestyrelsen samt storkredsen for at udtrykke mistillid til de tillidsvalgte.

Først og fremmest er vi kede af den situation, som lokalforeningen på Samsø har stået igennem de sidste mange måneder.
Ny politisk kultur er en finurlig størrelse, for den kræver, at man stiller sig nysgerrigt til alt, finder det “fælles tredje” og forbliver fleksibel. Det samtidigt med, at der ligger et enormt forventningspres om at nå så langt og så hurtigt som muligt, og en stor opgave i selvfølgelig at efterkomme vores værdier og dogmer med en bred opbakning fra baglandet.
Kedlen har kogt, og også nogle gange kogt over, men vi kan kun tolke det som om, at der er gode og passionerede mennesker involveret, som alle har den samme mission - nemlig at udleve drømmen beskrevet i vores manifest.

Når det så er sagt, er det ikke første gang i Alternativets korte historie, at vi er blevet uenige internt, om de metoder, vi benytter i vores politiske og aktivistiske arbejde. Vi har stor tillid til, at vi også kommer til at gå igennem denne konflikt styrket.
Vi har en stor forhåbning om, at vi kan løfte situationen på Samsø fra at være personfikseret til at fokusere på den fælles sag, vi alle arbejder for.

Samsø er en vigtig ø! Både for Alternativet, for Danmark og for verden!

Storkredsen har derfor inviteret de involverede parter til konfliktmægling i næste uge, og håber på at kunne omdirigere den megen energi til noget, som kan bruges konstruktivt til aktivisme og politisk bevægelse på Samsø.

Samtidig vil vi gerne invitere jer ALLE til SommerÅrsmØde d. 15 august 2017 kl. 16.30 - 18.30.
På mødet skal vi se hinanden i øjnene, genopbygge gejsten og have valgt en ny alternativ bestyrelse. Josephine Fock (MF) glæder sig til at byde jer alle velkommen.
Stedet er endnu ikke på plads, men vi giver en melding, så snart vi ved mere.

Hvis du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsen og være med til at sætte spot på alle de gode tiltag, der allerede findes på Samsø, skal dit kandidatur være indleveret til monike.sommer@alternativet.dk senest d. 1 august.
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til storkreds.oestjylland@alternativet.dk eller ringe til Monike Sommer på tlf. 6127 0990

De grønneste og bedste hilsner og ønsket om en smuk sommer i navlen af Danmark
Joan, Ane, Mads, Sarah, Anders og Monike
Alternativet storkreds Østjylland

Og… hvis det er ved at være længe siden, du har læst vores manifest og det, vi drømmer om at skabe SAMMEN, er det lige her:

Der er altid et alternativ!

ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

ALTERNATIVET ER ET OPRÅB mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

ALTERNATIVET ER ET POSITIVT MODSPIL. En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

ALTERNATIVET ER NYSGERRIGHED efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

ALTERNATIVET ER SAMARBEJDE. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

ALTERNATIVET ER ÅBENHED efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

ALTERNATIVET ER MOD til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

ALTERNATIVET ER ALLEREDE VIRKELIGHED. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

Vi er nu forbi den 1. august. Kan vi få at vide hvem der stiller op til den nye bestyrelse?