Gribskov Å indkalder til forsinket årsmøde 24/6 2020

Nu lempes corona nedlukningen og det er igen muligt at mødes i mindre grupper.

Hermed indbydes til årsmøde i Helsinge kulturhus, møderum 1.

Onsdag d. 24/6 kl. 19:00-21:30

Vedtægternes §8 lægger rammerne for mødet:
§ 8. Lokalforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1. Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved personlig mail til medlemmerne.
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg af forperson
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til forpersonen senest 2 uge før mødets afholdelse. gribskov@alternativet.dk

Stk. 5. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelse.

Hvis du ønsker at stille op til en af posterne, men er forhindret i selv at deltage i mødet, skal du sørge for at der er et skriftligt tilsagn fra dig med til mødet. Send det gerne til formanden. Der er mindst 1 plads i bestyrelsen, der skal besættes og mulighed for flere.

Da vi byder på sandwich og drikkevarer, beder vi om tilmelding til mail severinberg@hotmail.com senest 1 uge før mødet. Har du glemt at tilmelde dig, er du alligevel velkommen men så er det sværere at købe ind.