Gribskov Å indkalder til årsmøde d. 26/3 2020

Hermed indbydes til årsmøde på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Torsdag d. 26/3 kl. 19:30-21:30

Vedtægternes §8 lægger rammerne for mødet:
§ 8. Lokalforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1. Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved personlig mail til medlemmerne.
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg af forperson
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til forpersonen senest 2 uge før mødets afholdelse. gribskov@alternativet.dk

Stk. 5. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelse.

Hvis du ønsker at stille op til en af posterne, men er forhindret i selv at deltage i mødet, skal du sørge for at der er et skriftligt tilsagn fra dig med til mødet. Send det gerne til formanden. Der er mindst 1 plads i bestyrelsen, der skal besættes og mulighed for flere.

Da vi denne gang byder på sandwich og drikkevarer, beder vi om tilmelding til mail severinberg@hotmail.com senest 1 uge før mødet. Har du glemt at tilmelde dig, er du alligevel velkommen men så er det sværere at købe ind.

Forpersonens klumme.
Jeg har vist aldrig skrevet en klumme før, men jeg syntes, at situationen kalder på det.
”Det må gøre ondt at være medlem af Alternativet i disse dage.”
Sådan indleder Politiken dagens leder. Det har de ret i. Det gør ondt. Det, som vi i Alternativet vil, er så rigtigt og så vigtigt og så bliver det afsporet af personfnidder, ondt blod og en masse mere, der netop er den slags, som vi ikke vil. For mig føles det som ondt i hjertet.

Men der er også håb og energi midt i al bedrøveligheden. Jeg ser menige medlemmer over hele landet rykke sammen i bussen og sige ”Det var ikke det her, vi meldte os til”. Jeg ser dem tage ejerskab. ”Det er VORES parti”.
Det er med håbet og overbevisningen om, at det er VORES sag, at jeg glæder mig til at møde dig til årsmødet i lokalforeningen. Alternativet er ikke hvad pressen skriver men hvad vi, du og jeg, gør det til.

Når formaliteterne ved årsmødet er klaret kan vi fortsætte med lidt løs snak om hvordan vi får Alternativets værdier på banen her i vores kommune. Der er kommunalvalg næste år og de har brug for os inde i byrådssalen.

Se også de her spændende workshops, hvoraf en desværre falder sammen med vores årsmøde. https://voresgribskov.dk/

Og slutteligt så prøver Torsten Gejl ihærdigt at bryde igennem medie billedet i denne uge med et fokus på afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt. Giv ham en hånd med likes og delinger på facebook mm.

KH
Thorbjørn

Ingenting