Grækenland, EU og folkeafstemning

Er der mon nogen her der synes at de har et rigtig godt bud på hvordan EU skal forholde sig til krisen i Grækenland? Bliver de drønet ud hvis de lige om lidt stemmer nej? Og er det overhovedet snedigt med en folkeafstemning, krisens størrelse taget i betragtning?

Det sidste kan der måske være indenrigspolitiske snedige grunde til, men jeg synes man bruger muligheden for folkeafstemning lemfældigt. Man vælger at lave en folkeafstemning med ret kort varsel, om et emne som jeg gætter på at de fleste vælgere har et anspændt forhold til, og som er meget komplekst. Så komplekst at alverdens skarpe hoveder har haft svært ved at finde en god løsning på utallige topmøder og hvor et helt lands fremtid er usikker. Hvor mange vælgere kan egentlig nå at tage en beslutning på et oplyst grundlag?

De kan, juridisk set, ikke bare “drønes ud”. Lissabon åbner ikke op for, at et land kan ekskluderes af EU eller den fælles valuta.

Krisens størrelse taget i betragtning, synes jeg det er fint, at folk i Grækenland endelig er blevet hørt. Og nu har de talt.

Grækenland har reelt været bankerot i flere år. Kreditorerne har ikke ville indrømme det, fordi de ville undgå tabet. Så de har gang på gang lånt dem flere penge så de kunne betale gamle lån og renter tilbage. Men det er ikke en holdbar situation.

Med deres nej har vi nu en ny situation. Med lidt held ender det med, at dem der har lånt dem alt for mange penge (og har fået en pæn ekstra rente for deres lån) kommer til formelt at tage det tab de reelt har haft i flere år.