Gør noget ved forebyggelse

Omstrukturering af omsorg- og sundhedsområdet er bare nogle af de tiltag, som vi har kunnet læse om i medierne og på kommunens hjemmeside.


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/gor-noget-ved-forebyggelse