Godt nytår

Kære medlem

Først og fremmest vil jeg gerne ønske dig et godt nytår, og jeg håber du – som bestyrelsen – er klar til de mange spændende opgaver 2018 kan bringe.

I 2017 blev bestyrelsens arbejde præget af travlhed i forbindelse med kommunevalget, ikke mindst fordi hovedparten af os tiltrådte meget sent i forløbet – læringskurven blev stejl og møderne hyppige.

Alt taget i betragtning er vi tilfredse med valgets – herunder konstitueringens – forløb, selvom nogle af os havde håbet på flere mandater. Det er tilfredsstillende, at vores politik om at tilbyde os i et bredt samarbejde er blevet honoreret med en lidt bedre position, end stemmetallet egentlig berettiger til – jeg tolker det som udtalt tillid til seriøsitet i vores arbejde og er en pæn cadeau til vore kandidater.

Vi går uden tvivl ind i en periode med voldsomme besparelser på byrådets dagsorden, men også her vil vi aktivt afsøge muligheder for at kunne afbøde skadevirkninger – i et aktivt samarbejde, hvor resultater vægtes højere end størrelsen på overskrifterne i dagspressen. Og det er ikke afgørende, hvem der gennemfører vores politik, når den bare gennemføres.

For bestyrelsen byder 2018 på nye opgaver. Vi er nu i fuld gang med at etablere nye arbejdsgange – en ny organisationsform – der i højere grad kan indfri bestyrelsens ønsker om medlemsengagement, politikudvikling og aktivisme. Jeg håber, du vil overveje at deltage i vore møder, hvor vi vil fremlægge og vedtage planerne.

Vi har ikke længere byrådskandidater – de har nu nye titler: byrådsmedlem og byrådssuppleanter. De får også en stejl læringskurve og for at støtte dem bedst muligt vil vi i fællesskab snarest indkalde til dannelse af støttegruppe.

I henhold til vedtægterne skal vi allerede nu (og hvert år frem til næste kommunevalg) godkende kandidater til dette valg. Derfor får du i dag særskilt indkaldelse til dette kommende opstillingsmøde.

Du skal også være opmærksom på at der – og måske mere aktuelt – skal vælges kandidater til Folketinget. Selve valget foregår medio marts, men vi har i lokalforeningen god mulighed for at komme med anbefalinger og jeg vil derfor gerne høre fra dig, hvis du skulle have lyst til at bringe dig selv eller andre i forslag (inden 25. jan).

SÅ – der er masser at tage fat på, hvis du har lyst. Det eneste, vi fortsat vil holde på lavt blus er deltagelse i facebook-debat, der desværre har tendens til at blive meget lidt frugtbar. Derimod vil vi gerne høre fra dig – eller mødes med dig – hvis du mangler oplysninger eller har noget specielt på hjerte – vores mail er svendborg@alternativet.dk.

Jeg håber at se rigtigt meget til dig i 2018.

Mvh
Erik Stent Pedersen