Godt nytår - og events i januar 23

Det fine valgresultat med 6 mandater i folketinget har givet os nyt mod og håb for den grønne omstilling og det bæredygtige samfund.

Selv om vi er i opposition uden magt til at komme med politiske ændringer i kommende regeringsudspil, så skal vi nu alligevel holde den grønne fane højt og komme med vores erfaringer og udspil til den grønne omstilling.

Og for os på Lolland-Falster skal vi være særligt opmærksomme på disse tiltag:

Partnerskab om dansk landbrug
Regeringen vil derfor nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug.

Partnerskabet ’Sammen om klimaet’
Regeringen vil etablere partnerskabet ’Sammen om klimaet’, der skal understøtte en accelereret klimahandling på tværs af stat, kommuner og regioner, civilsamfund og erhvervsliv med vægt på det borgerrettede.

Råd om kunst og kulturs bidrag til at løse tidens store kriser
Regeringen vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.

Her ligger politiske handlingsvinkler, som Alternativet Lolland-Falster kan bruge i kommende kommunalvalg for at give plads til andre værdier og rum end såkaldte Grønne Milliarder, en fossildrevet industri og klimaskadeligt landbrug.

Her ligger også en mulighed for den kreative klasse, som i den grad er til stede på Lolland-Falster, men får ikke meget politisk opmærksomhed. Det vil Alternativet give op til kommunalvalget.

I januar inviterer vi til 2 møder.

1. Nytårskur 8. januar på Café Skema, Nørregade 2, 4100 Ringsted 13:45-17:45

Dagsordenen lyder som følger:

 • Kl. 13.45: Ankomst til Café Skema. Nørregade 2, 4100 Ringsted
 • Kl. 14.00: Hovedbestyrelsens forperson byder alle velkommen på zoom
 • Kl. 14.15: Hygge lokalt, samt følgende opgaver:
  • Vi skal skrive et vers til sangen, Vær velkommen herrens år, om året der gik.
  • Vi skal diskutere hvilket nytårsfortsæt, Vi i Storkredsen vil have lokalt.
 • Kl. 16.30: Vi mødes igen på zoom
  • Storkredsene synger på skift deres vers af Vær velkommen herrens år
  • Franciska holder en nytårstale
  • Vi siger farvel på zoom
  • Kl. 17.45: Vi runder arrangementet af lokalt, MEN der er fællesspisning, for dem der har tid lyst
   og lejlighed.

Tilmeld dig venligst på eventet: https://alleos.alternativet.dk/events/view/5083

HUSK - Hvis du deltager i fællesspisning, så skriv at du ønsker at deltage på storkreds.sjaelland@alternativet.dk

2. Politisk Tænkeboks 26. januar 18:30-21:30 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Hovedbestyrelsen i Alternativet vil i 2023 arrangere et månedligt zoommøde med navnet Politisk Tænkeboks. Politisk Tænkeboks er tænkt som et forbindelsesled mellem vores politikere i Å og medlemmerne, der gør det muligt for os sammen at diskutere og reflektere over spørgsmål, der vedrører det politiske. Fra centralt hold vil Nilas Bay-Foged fra Politisk Forum og Trine Aslaug Hansen fra Hovedbestyrelsen sammen med en ordfører/ politiker finde frem til et emne og nogle dialogspørgsmål.

I Alternativet Lolland-Falster inviterer vi medlemmerne ind fysisk til at være med i zoommødet via TV-storskærm - og så efterfølgende snakke lokalt om vores tanker og ideer. Skriv gerne til ulla.munksgaard@alternativet.dk hvis du ønsker at deltage.

I januar har den første Politisk Tænkeboks kl. 19 - 20.30 klimaordfører Theresa Scavenius som gæst.

Ønsker jer alle et godt nytår - jeg glæder mig til at mødes i det nye år.

:green_heart: Ulla