God sommerferie og på gensyn i efteråret 2019!

nyhedsbrev

(Alternativet Odsherred) #1


Det blev ikke et særlig godt valg for Alternativet, men i det mindste kan arbejdet fortsætte og vores tanker og idéer synes på mange måder (klima, natur, nedsat arbejdstid, mennesker før systemer) at have medvind. Nu kan vi gå på sommerferie, og så venter nye arrangementer og tiltag til efteråret. Flere af dem handler om hvordan vi aktiverer de kræfter og ressourcer, der er til stede blandt medlemmerne. Hænger parti og bevægelse stadig sammen? Hvad skal forandres og hvad skal forankres, hvad skal vi og hvad skal vi ikke, hvordan finder vi ind til værdier og væsen i en fremadgående proces og meget meget mere. Denne debat åbnes op nu, både på landsplan, i storkredsen og altså til efteråret lokalt her i Odsherred.

Som det fremgår nedenfor, vil der blive indbudt til medlemsmøde, hvor oplægget er at danne en kreds af aktive, der finder glæde, liv og skabertrang ved at virke sammen. Der vil ligeledes blive indbudt til en studiekreds, der over vinteren vil fordybe sig i eksempler på steder (lokalsamfund, små byer, naboskaber), der har gjort noget vigtigt sammen – for hvis de kan, så kan vi også!

Vi starter efterårets arbejde op i bestyrelsen med et åbent bestyrelsesmøde den 2. september, hvor du er meget velkommen, måske med dine egne tanker om Alternativets fremtid? Kort tid efter, den 7. september, er der folkemøde, hvor vi også håber at se dig. Endelig henviser vi til en meget relevant ag anbefalelsesværdig konference, hvis man vil høre om spændende lokale tiltag fra Odsherred og andre steder i Sjælland og hvordan de er organiseret

Du kan altid skrive til odsherred@alternativet.dk, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Alternativet version 2

Vi indbyder til medlemsmøde tirsdag den 24. september i Aksen

Alternativet er ved at genrejse sig selv efter valget, genskabe sin identitet og lokalforeningerne kan blive en stærk kraft I denne proces.

Hvor vil vi hen med Alternativet i Odsherred?

Det spørgsmål tager vi op denne aften, med oplæg fra Jørgen Finnemann, der er flyttet til Odsherred fra Syddjurs.

Det handler om at nytænke Alternativet, det handler om at arbejde i overensstemmelse med vore værdier, debatdogmer og manifest.

Og så handler det om at skabe sammen lokalt, skabe liv, skabe glæde, skabe det gode liv for alle i Odsherred.

Reservér aftenen, du hører nærmere i begyndelsen sf september.

Folkemødet 7. september

Alternativet Odsherred er dybt involveret i det politiske telt på Folkemødet 7.september.
Folkemødets overordnede temaer er FN’s 17 verdensmål.
Det politiske telt relaterer til 3 af målene:

  • bæredygtig energi,
  • klimatiltag
  • og livet i havet.

Det overordnede princip i teltet er dialog, der går igen i alle debatterne:
Program%20-%20Folkemoede%20i%20Odsherred%202019_f%C3%A6rdig

Forhåbentlig er I blevet interesserede i at være med, at skabe dialog og visioner. Så kom til Folkemødet der varer 9-17. Vil du se hele programmet http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/362/html5/

Konference om Andelsbevægelsen 2.0

Odsherred Kommune, Setilsiden og Landdistrikternes Fællesråd inviterer til en konference om fremtidens landdistriktsudvikling lørdag den 21. september 2019 kl. 9.30-15.00 på Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig.

Invitationen kan findes på: www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/invitation_til_konference_den_21._september_2019.pdf
eller find info på facebool:

PROGRAM

9.30 Ankomst og morgenkaffe
9.45 Velkomst

10.15 Paneldebat ”Andelsbevægelsen som landdistrikternes samfundsudvikler?” med Magnus Skovrind Pedersen, Demokratisk Erhverv, Pelle Dragsted, Enhedslisten, Landbrug & Fødevarer.
12.30 Frokost

13.00 Inspirationscaféer
•8B-Kunstnerkollektivet, Unnerud, Sjælland
•Levende Landsbyer 4534 ApS, Hørve Sjælland
•Egebjerg Landsbyvirksomhed, Egebjerg, Sjælland
•Nordsjællands Fællesmølleri A/S, Hundested, Sjælland
•Hvideland og Torup Fonden, Halsnæs, Sjælland
•Præsentation af guiden “fællesejet.dk”
•Eksperterne rådgiver om, hvordan du kommer i gang

15.00 Afslutning og opsamling

Det koster 95 kr. at deltage inklusive forplejning fra Højskolens køkken, som er økologimærket.
Udeblivelse efter tilmelding koster 500 kr.

Kalender:

  1. september kl. 19: Åbent bestyrelsesmøde

  2. september, hele dagen: Odsherred Folkemøde, hvor Alternativet er til stede i det politiske telt

  3. september, 9.30-15.00, Den rytmiske Højskole: Konference om andelsbevægelsen 2.0

  4. september, kl. 19, Aksen: Medlemsmøde (se omtale ovenfor)

  5. oktober: Landsmøde om ”Alternativet version 2.0”

Med venlig hilsen
:green_heart:
Bestyrelsen