God sommer

Kære alternativister i Svendborg Kommune

Sommer og ferie står for døren, og i bestyrelsen er vi ved at gøre klar til efterårets opgaver.

Først og fremmest til vores eget årsmøde, der jo er lokalforeningens generalforsamling og øverste myndighed, der skal vælge medlemmer til bestyrelsen, godkende regnskaber, debattere årets gang m.m. Dagsorden følger, men vær opmærksom på, at vi får brug for nye medlemmer og suppleanter i bestyrelsen fra efteråret - var det noget for dig ?

Sæt allerede nu X i kalenderen, så vi kan ses til årsmøde d. 29. september kl 14-16.

I efteråret er der lagt op til, at vi skal påbegynde arbejdet med at opstille kandidater til kommunevalget 2021 - måske kender du nogle, der skal opfordres ??

Desuden - og i samspil med ovennævnte - vil vi i efteråret indbyde til politiske laboratorier, hvor vi ved fælles hjælp og med udgangspunkt i lokale forhold vil udvikle politik på flere forskellige områder. Datoer endnu ikke fastlagt.

I øvrigt har bestyrelsen været optaget af evaluering af folketingsvalgets forløb, som vi jo ikke er organisatorer på, men særdeles afhængige af. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til ikke alene de lokale kandidater, men også de mange frivillige, der var aktive ved op og nedtagning af valgplakater.

Næste bestyrelsesmøde: 10/8 kl. 11-14

I ønskes alle en god sommer

Med venlig hilsen

Erik Stent Pedersen
formand
tlf 20115416