God jul og grønt nytår

åjul

Kære medlem

Først og fremmest vil jeg gerne på vegne af Hovedbestyrelsen ønske dig en rigtig god jul samt et godt nytår. Det bliver for mange af os en noget anden måde af gå ind i højtiden på, og 2020 vil nok af mange blive husket for Covid-19 mere end noget andet.

For Alternativet har det rent praktisk betydet, at en masse arrangementer og møder er blevet aflyst og omlagt til digitale møder. Selvom det er en god mulighed, når nu vi ikke kan ses fysisk, så er det alligevel ikke helt det samme. Vi får ikke de små tilfældige samtaler med hinanden. De samtaler er noget af det, der bidrager til, at mange af os føler fællesskab – også med dem vi måske ikke kender så godt. For mig er det et stort savn, og jeg håber, at 2021 byder på muligheder for at ses fysisk. Dog skal det siges, at vi er blevet rigtig dygtige til at holde gode, effektive og inspirerende møder online - og jeg har personligt erfaret, at det godt kan lade sig gøre at udtrykke opbakning, omsorg og glæde, selv om jeg sidder bag en skærm.

Mange taler om 2020 som et ”horribelt år”, og for Alternativet har det også på mange måder været ganske voldsomt. Dog begyndte det egentlig godt med en eksemplarisk og demokratisk proces omkring valg af politisk leder. En proces mange roste os for. Glæden varede dog ikke længe, for kort tid efter forlod 4 af vores 5 folketingsmedlemmer partiet. Rystelserne skabte uro og uroen smittede af på antallet af medlemmer, vores økonomi og antallet af medarbejdere. Vi måtte spænde livremmen godt og grundigt ind og gentænke ressourcerne i vores sekretariat, og alle medarbejderne har knoklet hårdt for at nå hele vejen rundt med færre hænder til rådighed.

I foråret måtte vi udskyde vores landsmøde til september, og efterfølgende måtte det fysiske møde i sidste øjeblik omlægges til digitalt landsmøde på grund af Covid-restriktioner. På landsmødet var vi 6 nye hovedbestyrelsesmedlemmer der blev valgt som de sidste på det 18 pladser store hold, og skulle nu i gang med det arbejde, der normalt begynder i maj.

Inden vi på nogen måde kunne nå at lande ordentligt i de nye roller, fik vi og sekretariatet pludselig endnu mere travlt, for Josephine valgte at gå af som politisk leder den 14. november. Vi vil gerne sende en tak til Josephine for de mange gode tiltag, hun nåede at sætte i værk i den korte tid, hun var på posten. Hovedbestyrelsen har valgt at håndtere efterspillet ved at afholde møder med forskellige organisatoriske og politiske fora i Alternativet; Politisk Forum (POFO), folkevalgte samt tillidsvalgte i kommuneforeninger og storkredse. Føler man sig som medlem underinformeret, er man velkommen til at kontakte sin lokale storkredsrepræsentant i HB, eller hovedbestyrelsen direkte.

Nu ser vi frem mod det kommende valg af politisk leder d. 7. februar 2021.

Foreløbig har to kandidater meldt sig; Franciska Rosenkilde og Troels Christian Jacobsen … Hvem ved, måske kommer der flere?

Af gode og nye tiltag i 2020 hører udpegningen af eksterne ordførere til. Hele 7 er det blevet til. Vores folketingsmedlem Torsten Gejl har fået etableret et godt samarbejdet med ordførerne, som selv går på med krum hals, så det er en fornøjelse. Vores tidligere folketingsmedlem Christian Poll har også bidraget med uvurderlig hjælp til de grønne forhandlinger. Herfra skal også lyde en stor tak for hjælpen.

I Alternativets Unge (ÅU) besluttede de heldigvis at blive i Alternativet, og de deltager og inspirerer i både politisk forum og hovedbestyrelsen - to af ordførerposterne bestrides af ÅU’ere. Samarbejdet mellem Alternativet og Alternativets unge er stærkere end nogensinde før – et rigtig godt billede på det er samarbejdet om vores Europa-Nævns projekt målrettet unge. Du kan se filmene herunder.

2021 er valgår. Vi kan se frem til et år i kommunal- og regionvalgets tegn. Der skal vælges flere kandidater til valget, og vi skal have klædt dem på, så de kan klare sig godt i de lokale politiske debatter, til vælgermøder og i medierne. Vi får brug for alle aktive medlemmer til at bakke dem op og lave grøn aktivisme over hele landet. Jeg håber, det også rykker i dig, ved tanken om den næste grønne rejse, vi skal ud på, for at skabe en grøn og bedre verden. Du skal nok høre mere om mulighederne efter nytår.

Jeg afslutter, som jeg indledte, med at ønske dig og dine en god jul og et godt nytår. Må 2021 bliver et grønt og godt år for os alle.

På vegne af hovedbestyrelsen
Bente Holm Villadsen – Forperson

julegrafik-3


eu_nb3

Vores Europa er i forandring. Og ikke til det bedre. Vi kæmper med medlemsstater om opretholdelse af retsstatsprincipper, fair behandling af LGBT+ personer og oprettelse af en mere fair fordelingsnøgle i migrationspolitikken.

Der er nu, mere end nogensinde før, brug for et mere demokratisk, gennemsigtigt, bæredygtigt og humanistisk Europa. Alternativet arbejder for at styrke og beskytte naturen og biodiversiteten i hele Europa. Vi vil omdanne landbrugsstøtten, så den beskytter vores værdifulde natur fremfor at belønne de, der ødelægger den i dag, og vi vil have en fælleseuropæisk migrationspolitik, der sikrer en fair fordelingsnøgle de europæiske lande imellem og sikrer en værdig behandling af nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund.

Fælles problemer kræver fælles løsninger. Vi vil et reelt alternativt til status quo i europæisk politik. Vi vil et Alternativt Europa.

katrine_video

Screenshot 2020-12-22 at 19.42.20

3 Likes