Glædelig Jul

Kære alternativist.

Hjertelig tak til dig, der er medlem af Alternativet og dermed Alternativet Kolding.

Hjertelig tak til dig, der bidrager med dit virke eller din interesse på en eller anden vis.

Hjertelig tak til dig, der var med til vores aktiviteter i 2017 og især i forbindelse med kommunalvalget i november; det være sig på gaden, til opstillingsmøder, valgmøder, kampagner, på Facebook, som kandidat, i KV17-gruppen eller meget mere.

Vores valgforbund med Radikale Venstre, Enhedslisten og SF består fortsat, og vi har givet hinanden håndslag på at fortsætte samarbejdet med henblik på politikudvikling samt forskellige aktiviteter i løbet af 2018. Vi vil desuden søge et bredt samarbejde også med andre partier, for selvom vi desværre ikke er repræsenteret i det nye byråd fra januar 2018, kan og skal vi søge vores indflydelse på den politiske udvikling i kommunen.

Vi håber dermed, at 2018 bliver året, hvor vi for alvor får gang i udviklingen af vores drømme og ønsker for den politik, vi vil for og i Kolding Kommune. Den udvikling skal du og en masse andre bidrage med, så vi bliver engageret i og med hele Kolding.

Hjertelig velkommen til nye aktiviteter i 2018; aktiviteter, som ikke mindst du skal være med til at skabe. Herunder datoer, du kan sætte i din kalender:

”Jeg går til Alternativet”: Torsdag den 4. januar 2018 sidst på eftermiddagen/først på aftenen på Tobbers.

Medlemsmøde i Alternativet Kolding: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.30-21.00
På mødet vil vi drøfte, hvordan vi bedst organiserer og strukturerer os og får bestyrelse, arbejdsgrupper og aktivisme til at hænge bedst muligt sammen i 2018. Det er tanken, at vi med mødes afslutning har et bud på det, vi skal tage stilling til på det ordinære årsmøde sidst i februar. Gør dig desuden allerede nu tanker om, hvorvidt du kunne tænke dig at bidrage i forhold til ovenstående.

Årsmøde i Alternativet Kolding: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00-21.00 på Kolding Bibliotek
Invitation følger inden nytår – dagsorden jf. vedtægterne. Overvej allerede nu, om du vil kunne styrke bestyrelsen med dit virke deri. Der er fire ugers frist for indsendelse af opstillingsgrundlag, så sidst i januar skal du have indgivet dit eventuelle kandidatur.

Halvårsmøde i Alternativet: Hele lørdag den 20. januar 2018 i Ringsted
Tag med Alle Os til en festlig og relationsberigende dag med alternativister fra hele landet.
Se mere og tilmeld her: https://alternativet.dk/aktuelt/halvarsmode-2018 . Se også Storkreds-Facebookbegivenheden her: Halvårsmøde i Ringsted

Til orientering har vi næste bestyrelsesmøde onsdag den 3. januar 2018 kl. 18.30-21.00 på Elskager i Sdr. Bjert. Kontakt snarest en af os i bestyrelsen, hvis du har noget, du ønsker, vi skal drøfte på bestyrelsesmødet. På mødet får vi blandt andet afklaret, hvem der genopstiller til bestyrelsen til valget på Årsmødet den 27. februar 2018.

Kærlig hilsen med ønsket om en glædelig jul til dig og dine fra
Stine, Anne Mette, Kirsten, Bjarne, Bo, John og Thomas,
der udgør bestyrelsen i Alternativet Kolding.