Glædelig jul

Kære alternativist

Endnu et år nærmer sig sin afslutning, og hvilket år. Det har været et år, der på rigtig mange parametre var rigtig hårdt og svært - både globalt, nationalt og i Alternativet.

Men midt i al det svære har der heldigvis også været lyspunkter.

Ordførerskaber i Alternativet
Vi har fået valgt syv nye ordførere, heriblandt tre med østjysk tilknytning: Nikoline Erbs Hillers-Bentsen, fra Alternativets Unge Østjylland (og byrådskandidat i Skanderborg), Mira Issa Bloch, byrådsmedlem i Skanderborg og Nicklas Hakmann Petersen fra Alternativets Unge i Silkeborg (tidl. Aarhus).
Sammen med Torsten knokler alle ordførere på for Alternativet, Danmark og Verden - og det er værd at være taknemmelig for.

Markante politiske resultater
Bare i den seneste tid har vi set vigtige, Alternative politiske resultater: 888 milioner kr afsat til nationalparker og urørt skov med store græssende dyr. Et forslag fra Alternativets Ungeordfører, Nikoline, kom med i finansloven: En pulje på 30 milioner kr til grønt iværksætteri for elever på ungdomsuddannelserne. I Region Midtjylland sørgede Rasmus Foged for at der blev et stort skridt væk fra brugerbetaling for forældre til indlagte børn, og der blev 3,5 mio. kr. til formålet. Og det var bare tre nedslag.

Vi går et spændende år i møde
I det nye år skal vi vælge ny politisk leder. Jeg håber det igen bliver en god, konstruktiv og spændende proces, og jeg håber mange vil deltage. Og så ønsker jeg mig et nyt alternativet år, hvor vi rykker helt tæt sammen. Også om vores nye politiske leder, om vores folkevalgte og vores tillidsvalgte. Jeg håber 2021 bliver et år hvor står sammen, bakker hinanden op og spiller hinanden gode. Og tager de nødvendige diskussioner og samtaler i de rette fora, i rette tonefald.

KV/RV21
2021 er også kommunal- og regionsrådsvalgsår. Og når vi er nogle, der indforstået kommer til at sige eller skrive KV/RV21 er det altså det, vi refererer til. Vi har i Aarhus i år fået valgt fem knaldgode kommunalvalgskandidater: Henrik Hjortshøj, Tor Clasen Jonasen, Katrine Skov-Hansen, Carsten Borup og ikke mindst Andreas Giessing Nielsen, og flere af dem er for længst i gang med at føre en stærk valgkamp. Følg dem, støt dem og bak dem op alt det, I kan, og hvis I har lyst til at være med i arbejdet for at få Danmarks vigtigste parti genvalgt både kommunalt og regionalt, så ræk endelig ud. Enten til en af kandidaterne direkte eller til bestyrelsen.
Det bliver også muligt at opstille som kandidat i begyndelsen af 2021. Hvis du går med tanker om at melde dig men har spørgsmål eller andet, så ræk endelig ud. Vi har brug for et talstærk, mangfoldigt kandidatfelt på alle parametre, og vi håber at I hver især vil overveje, om det kunne være noget for jer.

Tak :green_heart:
Tusind tak for året der er gået til alle jer, der har holdt fast og fortsat er med til at danne rygraden i Alternativet. Tak til jer, der er medlemmer, tak til jer, der er sofa-aktivister og like’r og deler opslag på de sociale medier, tak til jer, der har modet til at gå i politisk dialog, når muligheden byder sig, og tak til jer, der bærer Alternativets værdier og manifest med jer i hverdagen. En særlig tak til den hårde, seje kerne af aktive, Alternativet Aarhus er så heldige at have. De dedikerede og vidende mennesker i politikgrupperne, bestyrelsen, Mathias (som vi har været så heldige at have i praktik det seneste semester), de aktive, der altid møder op og giver en hånd med. Og endelig en stor tak til Storkreds Østjylland og Alternativets Unge Østjylland for det altid gode og konstruktive samarbejde.

I er alle sammen - hver og en - med til at skabe håb og fastholde engagementer og passionen hos os alle sammen her i Aarhus og Østjylland, men også i resten af landet.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Tenna,
Forperson, Alternativet Aarhus

Tak for et dejligt og bekræftende nyhedsbrev - glædelig jul og godt nytår til bestyrelsen og forperson Tenna