Giv mig indspark - som MF kandidat

Hej Alternativister i Storkreds København.

Jeg opstiller på søndag den 9/10-2016 for at blive valgt som kandidat til Folketinget.

Det er med stor ydmyghed at jeg “endelig” engagerer mig aktivt i partipolitik. Men Alternativet har givet mig et håb om, at det trods alt nytter at have visioner og en ny tilgang til det politiske liv - bl.a. i Folketinget.

Hvis du er enig med nedenstående udsagn vil jeg med glæde og stor taknemmelighed gerne repræsenterer dig på “tinge”.
Men, giv mig gerne flere indspark.

Som MF vil jeg være klar til at sige:

Ja til EU, under kritisk bevågenhed på linie med andre demokratiske institutioner.
Ja til afskaffelse af indkomstskat.
Ja til skat på udnyttelse af landets resurser.
Ja til afskaffelse af SU, Kontanthjælp, Førtidspension og Folkepension.
Ja til indførelse af Basis-Borgerløn på netto 15.000,- for voksne.
Ja til 30 timers arbejdsuge.
Ja til et kvalificeret flertal på 75% ved beslutningsforslag, ændringer og nye lovgivninger.
Ja til forbud med lovgivning, der skader mindretal eller negligere konventionerne.
Ja til annullering af Kampflys-indkøb.
Ja til humanitære og fredsbevarende indsats under FN mandat.
Ja til forsættelse af Folkekirken i statsligt regi.
Ja til statslig understøttelse af andre religiøse samfund.
Ja til religionshistorisk undervisning i grundskolen.
Ja til Monarkiets fortsættelse.
Ja til legalisering af cannabis, som lægemiddel.
Ja til alternative behandlingsformer i sundhedsvæsenet, under lægelig opsyn.
Ja til genindførelse af nedsat afgift på el-drevende biler.
Ja til bilfrit område i Københavns middelalderby, dog med beboertilladelse.
Ja til større indsat i psykiatrien.
Ja til større frihed i den offentlige sektor.
Ja til faget “iværksætter” i grundskolen.
Ja til en egentlig iværksætter uddannelse.
Ja til Grøn bæredygtighed.
Ja til Økonomisk bæredygtighed.
Ja til Social bæredygtighed.
Ja til gennemsigtighed i de politiske processer.

Er der mere vi skal sige “ja til”, så giv mig et indspark.

Med venlig hilsen
Vagn Molnit

Det er bedst at være ret specific mener jeg.
Du mangler JA til indføre attractive ordninger for solcelleanlæg på parcelhuse (det kan idag slet ikke betale sig). Bør være obligatorisk ved alle ny huse/lejlighedsbyggerier/offentligt byggeri - enig ?

Du mangler JA til indføre attraktiv afregning for vindmøller på land. Idag startes ingen møllelaug, da afregning er for lav - pga vindmøllerne success. Enig ?

Du mangler noget om økologi og bæredygtighed på skoleskemaet I skoler og gymnasier.
Tak

Hej Vagn
Jeg vil gerne høre lidt om sammenhængen mellem afskaffelse af indkomstskat og skat på udnyttelse af landets ressourcer, da jeg ser Danmarks ressourcer primært som værende vores viden. Jeg vil også gerne have sammenhængen mellem økonomisk bæredygtighed og indførelse af Basis-Borgerløn på netto kr 15.000 for voksne.
Med venlig hilsen
Kim Nielsen

Øvelse: Brug debatdogmer til at svare på 3 udsagn (Jeg leger DF/Trump vælger med disse 3 udsagn):
1 Undeklassen er træt af den akademiske middel og overklasse , der gang på gang bruger floskler som menneskesyn, anstændighed og racisme over for dem, der har det svært, og må se deres land ændret radikalt
2) Hvis der var en modsætning mellem nations og verdens interesse i en sag, hvilken interesse vil kæmpe for? Repræsenterer du ikke DK?
3) Er man dårligt stillet, vil man ofte se radikal forandring som en trussel. Det kræver et overskud at være åben og acceptere, at man selv skal undvære noget, når man i forvejen har lidt.

1 Synes om

Hej Anders1.
Tak for dit indspark. Vi er helt enige og jeg vil bringe dine emner ind i min samling af positive beslutninger.
Hilsen
Vagn

Hej Kim
Det er bestemt også nogle af de beslutninger, som jeg finder er både spændende og nyskabende.
Jeg kan selvfølgelig ikke opstille konkrete regnestykker, men linjen er lagt og jeg mener faktiske er der er rigtig mange resurser i Danmark, ud over den store viden vi har i form af en veluddannet befolkning - så lad os bare starte der.
Enhver form for udnyttelse af vore viden giver faktisk allerede idag en provenu til statskassen i forform at moms og afgifter når vidensdelingen omsættes, f.eks. et IT-konsulentfirma, advokat, arkitekt etc. får betaling for sin assistance. Ellers kan jeg finde mange resurser, der i dag ikke betales for, bl.a. motorveje. Hvis man ikke betaler indkomstskat, så er de jo ikke noget i vejen med at betale roadpricing.
Bassis-Borgerløn er, efter min opfattelse, møntet på de personer, er ikke er i arbejde, altså lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. I dag får de kontanthælp, SU, førtidpension og folkepension og ved at udskifte disse penge med Borgerløn, sparer vi utrolige mange penge på administration etc. Udbetalingerne blive mere enkle, som udgangspunkt. Selvfølgelig vil der være tilfælde hvor der skal tages stilling til ekstra ydelser i forhold til handicappede og familier med mange børn etc.
Jeg håber at jeg min information er givende ellers er jeg altid til rådighed for en mere dybdegående snak om emnet.
Venlig hilsen
Vagn

Hej Niels Poul
Det er altid en spændende diskussion, den du lægger op til.

  1. Det er rigtigt set, men det betyder ikke at vi skal gå efter den laveste fællesnævner. Jeg tror ikke på at det er et overkasse / underkasse spørgsmål, men mere at en stor befolkningsgruppe bliver skræmt fra vid og sans af propaganda-politikere. Hvis nogle bliver racistiske i deres holdning og udtalelser, så er det på sin plads at nogen siger stop og beder om anstændighed og det rette menneskesyn. At holde kæft vil ikke være rimeligt.
  2. Jeg repræsenterer da DK, men ikke imod andre nationaliteter - kun i samarbejde for en bedre verden.
  3. Der er mange ting i dagens Danmark, der kræver overskud for at forstå eller acceptere forandring. MEN, jeg er desværre sikker på at dem der råber højest om at de skal undværre noget, for en bedre verden, ikke tilhører de dårligst stillede del af befolkningen. Jeg er så gammel, at min opfattelse er at dem, der ikke har så meget på kistebunden, har nemmere ved at være solidariske med andre ringe stillede end dem der har få skrabet lidt til sig.
    Tak for dit indspark Niels Poul, håber at du kan bruge mine svar.
    Hilsen
    Vagn

Desværre giver du ikke noget svar til taberne fra globalisering. Prøv at finde Weekendavisen af 29 juli - 4 august: Babelstårnets Kollaps af Søren K. Villemoes

Jf. Niels’ og mit indlæg her, så burde vi med vore dogmer in mente være påpasselig med, at “dømme” et større befolkningsflertals holdninger som værende forårsaget af “propaganda-politiker” - nogle ville mene, at det er ret arrogant… Her et citat fra vores indlæg:
“For mange bunder modstanden mod mere indvandring i nogle for disse mennesker absolut rationelle overvejelser. Det kunne være, at perspektiverne for et multietnisk samfund virker skræmmende på dem. Det kunne også være, at de frygter stigende konkurrence om lavtlønnede arbejdspladser hhv. stigende lønpres pga. en, i deres branche, voksende arbejdsstyrke. Allerede i dag er der jobs, som man kunne brødføde en dansk standard familie med, som nu kun kan tjene til opretholdelse af en meget beskeden levestandard.
Når mennesker ser deres holdninger og angst ignoreret over længere tid, så vil de reagere ved at stemme på partier, som hører på dem - oftest mere højreorienterede partier. De mest ubetænksomme vil måske direkte blive radikaliseret i ekstreme grupperinger.
Vores dogmatisk begrundede afvisning af denne store gruppes holdninger og angst, fører således til radikalisering, som vi ser det mere og mere i fx Tyskland og Frankrig.
Her er det måske vigtigt at understrege at al ændring af menneskers måde at tænke på, starter med at man anerkender deres oplevelse - det gør vi ikke og derfor kan vi ikke nå dem.”

Som folketingskandidat - hvis altså du vil ændre noget - er det vigtigt, at du kan sætte dig i andres motiver, uden at mistænkeliggøre dem, selv om de måtte stride imod dine holdninger…tænker jeg i hvert fald.

2 Synes om

Hej Niels Poul
Du har fuldstændig ret. Jeg giver ikke noget svar til taberne fra globaliseringen. Det betyder ikke at jeg ikke har svar på mange af de uheldige konsekvenser, men dog har ideer til at løse nogle af problemerne. Det er et stort emne og jeg tror ikke der er nogen der har svar på dem alle, men vi kunne jo starte med at konkretisere nogle emner, der ligger lige for. Så hvad kunne du tænke der svar - hvis du går ned i materien.
Hilsen Vagn

Hej Armin
Langt hen ad vejen har du ret, men vi ikke enige om den meget enkle baggrund for for højrepopulistiske partiers fremmarch i Vesteuropa. Der ligger mange lag af politiske beslutninger og handlingen bag, som ikke har været velovervejet.
Som udgangspunkt afviser jeg ikke store gruppers holdninger til indvandring etc, men har et empatisk forhold til disse mennesker, der er blevet bange - om så det er med rette eller det er fordi de er blevet forført. Jeg køber ikke premisen om, at det alene er den dårligst stille del af befolkningen der er bange og angst for indvandring. Til gengæld vil det være mig en fornøjelse at kæmpe mod løgnen og bedraget, samt demonisseringen og stigmatiseringen, som visse politikere, med deres på det tørre, bruger i kampen for at opnå magten i Danmark.
Så derfor har jeg ikke tænkt mig at sætte mig i andre politikeres motiver uden at mistænkeliggøre dem. Beklager, men der er vi totalt unige.

Det er faktisk vigtigt at du finder artiklen i weekendavisen. Jeg vil overveje at du kontakter Janni Pipilotta for at komme på debatkursus i Alternativet. Så havde du ikke skrevet: “Til gengæld vil det være mig en fornøjelse at kæmpe mod løgnen og bedraget, samt demonisseringen og stigmatiseringen, som visse politikere, med deres på det tørre, bruger i kampen for at opnå magten i Danmark.”

Som alternativ til det du skriver kan jeg foreslå følgende:

Jeg anderkender at mange er bekymrede for tilstrømningen af mennesker fra udlandet og at flere har veneration over for fædrelandet. Her i Alternativet ønsker vi at arbejde på langsigtede løsninger, der virker. Det gælder om at støtte de lokale landbrug i Afrika, stoppe rovdriften på fiskeriet langs Afrika’s kyst, afhjælpe og undgå tørkekatastrofe pga. klimaforandringer, samt bidrage til uddannelse og familieplanlægning. Når de store virksomheder tager jorden fra landbefolkningen flytter folk til byen hvor der er arbejdsløshed. På den måde stiger risikoen for social uro og ønsket om at flytte til Europa.

På den måde kommer du modparten i møde og giver en løsning istedet for at argumentere med floskler. Vi har et debat dogme om dette.

DEBATDOGMER
Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med
Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås

Jeg skrev “andres holdninger” - ikke “andre politikkeres holdninger”. Og jeg går ikke ud fra, at det kun er den dårligst stillede del af befolkningen - med de har helt konkrete arbejdsmarkedsmæssige grunde til deres holdninger.
Og så tænker jeg, at mistænkeliggørelse altid er en dårlig vej…
Mange hilsener, Armin