Giv dit input til klimahandling

Bæredygtig trafik
Jeg tror det er en god ide at indgå i dialog med Rådet for Bæredygtig trafik i forbindelse med at vi skal have styr på klimahandlingsplanen. De har en meget engageret og meget vidende bestyrelse der følger grundigt med i hvad der sker af gode ting rundt omkring i verden. F.eks. har de været i Schweiz for at blive klogere på hvorfor de er så meget længere fremme end vi er i Danmark.

2 Likes

Klimahandlingsplanen skal også fokusere på biodiversitet. “Klima” i sig selv er en global udfordring. Biodiversiteten i Danmark kan vi selv gøre noget ved, uden at skulle forholde os til om USA, Kina, Rusland og Indien er “klimasyndere”. Vi kan selv udvikle vores egen natur, ved at indskrænke arealet der bruges til at dyrke husdyrfoder. Al dyrkning bør være bæredygtig, og være underlagt kravet om at øge biodiversiteten. Alternativet bør være konsekvent imod brug af pesticider. (De pesticider vi brugte for 50 år siden forgifter os nu - de pesticider vi bruger nu forgifter vores børnebørn).

1 Like

Klimaloven må ikke indeholde elementer af ”Greenwashing”

CO2-kvoter og CO2-kompensationaftaler skal afskaffes. Afbrænding at biobrændsel skal tælle med i CO2 beregningerne.

1 Like

Kære Folketingsgruppe, Politisk Leder og HB,
Dette bliver lidt i punktform mine tanker. Jeg skriver med venstre hånd, som jeg ikke gør normalt, da jeg har brækket den højre, som jeg normalt bruger.
Mit vigtigste forslag her er at I alle besøger Samsø Energiakademi – jeg vil gerne hjælpe med at formidle kontakt. De har vist hvordan man flytter et samfund i bæredygtig retning og får alle med (minus gule veste). De har mange års arbejde bag sig og arbejder mod at blive fossilfrie i 2030. De har længe været selvforsynede med el fra vindmøller. Medejerskab og borgerinddragelse er nøgleord for deres måde at arbejde på. Søren Hermansen er direktør. Michael Kristensen er projektmanager. De er begge fantastiske rundvisere og foredragsholdere.
Kontakt Samsø https://energiakademiet.dk/om/kontakt/
Samsøs vision: https://energiakademiet.dk/omstilling/

Klimahandling
Vi bør erklære Undtagelsestilstand – som man gør under krige – da situationen er alvorlig.
I 73 under olikrisen måtte vi ikke køre unødigt i bil om søndagen. Tænk hvis vi kunne sige det samme om rejser med fly i dag.
Masser af mennesker i Danmark har været i gang med omstillingen i årtier. Økolandsbyerne er eksempler p det. De skyder fortsat op. Jeg har selv boet på Friland i 5 år. Nu bor jeg i Ebeltoft tæt på et nyt projekt; Grobund ved Ebeltoft færgehavn. Der er masser af sådanne steder i Danmark. Mig bekendt er Danmark det sted i verden, hvor der er fleste øko-byer og øko-projekter. Det er pionerarbejde, som vi skal støtte ved at fjerne forhindringer, der kan være i eksempelvis bygningsreglement.
Vores redskaber i den grønne omstilling:
• De tre bundlinjer
• Fokus på at opnå og genetablere balance i naturens kredsløb
• SAMSØ – som model for hvordan vi implementere den grønne omstilling lokalt

’OFF GRID HUS’ som Sten Møller udvikler – også videoer hvor røgvasker system vises. Steen Møller laver off grid huse som er selvforsynede med el og vand, hvor der produceres grønt mad og renses spildevand.


GROBUND ved Ebeltoft som inspiration - https://www.youtube.com/watch?v=-VOzf9Ij39Q Grobund er Steen Møllers projekt – Friland 2 om man vil. En medstifter af ideen om Grobund sidder i Alternativets bestyrelse i Storkreds Bornholm, hun er ingeniør og halmhusekspert. Caroline Mayer White. Jeg boede på Friland for nogle år siden, hvor Caroline og Steen også boede på Friland. Det var der frøet Grobund blev spirede frem.

SAMSØ ENERGIAKADEMI som inspiration
Samsø som forbillede i forhold til borgerinddragelse og medejerskab i den grønne omstilling.
Samsø er en ø som jeg ønsker vi skal lade os inspirere af i Alternativet. De er især dygtige til at implementere nye løsninger i en grøn omstilling af øen. Øen har været selvforsynede med energi. Nu arbejder man modet fælles mål om at blive fossilfri pr 2030. Ved at respektere og inddrage alle borgere så får man alle med i omstillingen. Evnen til af skabe omstilling i fællesskabet er noget der passer til Alternativets måde at arbejde på. Borgerinddragelse er vores varemærke i Å.
Det er Samsø Energiakademi der står bag omstillingsprojekterne. Jeg vil foreslå at hele folketingsgruppen og politisk leder tager på besøg hos Samsø Energiakademi og få en rundvisning.
Øen har sat elbiler ind i kommunens service – de lades op under solceller, som samtidig danner læskur over tilskuerpladserne ved øens fodboldbane.
Hjemmeplejen på Samsø kører i elbiler: https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/hjemmepleje-med-elbil/
Link til Samsø her – gode korte film: https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/energiakademiet/
Link til ladestandere på øen - https://www.visitsamsoe.dk/elbil/

KULSTOFKREDSLØBET
Mit eget (Line Aaen) indlæg om kulstofkredsløbet som vigtigt for at forstå, hvordan vi skal løse problemerne: https://stiften.dk/artikel/læserbrev-viden-om-kulstofkredsløbet-er-løsningen-på-vores-udfordringer-med-klimaet
Kulstofkredsløbet - Problemet er for meget CO2 i atmosfæren – MEN kulstof gør gavn i landbruget, så det skal tilbage i cirkulation. Lad os kigge på metoder indenfor permakultur (= permanent kultur i landbruget), pløjefri dyrkning, holistisk afgræsning, mindre kødproduktion og mere dyrevelfærd, mere biodiversitet, mindre CO2 i atmosfæren. Vi skal inddrage lavbundsjorde, det er der talt så meget om nu, så det vil der være opbakning til.
Så det er vigtigt at sætte ind hvor vi kan løse problemet med kulstof/co2.

HOLISTISK AFGRÆSNING – MIT LÆSERBREV https://stiften.dk/artikel/læserbrev-med-holistisk-afgræsning-kan-landbruget-blive-klimaneutralt
• Landbruget skal udlede mindre co2 og optage mere. Eksempelvis ved at bruge bæredygtige dyrkningsmetoder. Holistisk afgræsning bruges af flere landmænd. Der startede en ny forening af landmænd, der bruger metoden for et år siden. Metoden bruges på Svanholm. En forsker på AU forsker i hvor meget dette gør for vores klima. Hvor meget co2 bindes eksempelvis via metoden? Nogle mener at der hives mere co2 ud af atmosfæren, end der frigives fra køerne. Det har jeg skrevet en artikel om. Andre mener at regnskabet går i nul:
• Link til forskningsprojektet, som er i gang på AU: http://livsalling.dk/kulstoflagring/
• Link til artikel om ny forening: https://landbrugsavisen.dk/ny-forening-vil-fremme-holistisk-afgræsning-i-danmark
• Kristian Jensen Venstre er med på ideen om Holistisk afgræsning og klimaregnskaber i landbruget: https://nyheder.okologi.dk/politik-og-udvikling/venstre-vil-stotte-en-klimaomlaegning-i-landbruget
• Alternativet har politik ang klimaregnskaber i landbruget, og i forhold til at udtage lavbundsjorde: https://alternativet.dk/application/files/6515/2032/8023/baeredygtigtlandbrug.pdf
• Danmarks Naturfredningsforening foreslår udtagning af lavtliggende, våde landbrugsjorde – den ide støtter vi allerede, Radikale er med, Enhedslisten er med, SF er med, Socialdemokratiet er med: https://ing.dk/artikel/finanslovsaftale-landbrug-miljoeorganisationer-jubler-udtagning-lavbundsjord-230645. Mere af det!
• Disse ideer har været fremme i Folketinget hvor DF og Venstre også var positive, så lad os udnytte det og skabe momentum, https://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/aktstykke/aktstk15/20141_aktstk_anmeldt15.pdf

ELEKTROLYSE – CO2NEUTRAL TRANSPORT
Transport – vi skal udlede mindre CO2 og optage mere. Genbrug af co2 via elektrolyse, hvor co2 bindes med brint og der dannes brændstof, som kan udnyttes i flyindustrien, evt også til biler, så vi kan bruge de biler vi allerede har, og det kan bruges andre steder. Der skal udvikles nogle produktionsanlæg. Teknologien findes allerede. Anders Winter Mortensen har forsket i hvad det koster at omlægge vores energi til elektrolyse-produkter i stedet. Inden for fly kan man sætte prisen på billetter efter 2013 standard, så har man det overskud som der er brug for, for at betale for det nye brændstof, hvor co2 genbruges. Det kan han holde et foredrag om på Christiansborg (jeg har hørt ham 3 gange, to gange til klimamarch i Aarhus, og sidste år på Folkemødet på Bornholm). jeg synes det er vigtigt at vi sætter afgift på det som forurener, nemlig nuværende brændstof. Også på flybrændstof, hvor der endnu ikke er afgift på. Det vil give incitament til at finde bæredygtigt brændstof hurtigere. Det må være virksomhedens ansvar. Hvis vi sætter en afgift på flybilletten, så ved jeg ikke om det hjælper. Jeg tror folk vil flyve lidt mindre, men mest fordi der skabes bevidsthed omkring det. Som vi har set med Alternativets snak om kødfrie dage i institutionerne, så har det betydet at folk generelt, og især mange unge, spiser anderledes og mere grønt. Og mindre kød. Det er trendy at vise klimabevidsthed på kost. Det er stadig ikke trendy nok at vise klimabevidsthed på eksempelvis flyrejser og transport. Folk i Danmark rejser mere og mere. Ved at hjælpe med nye brændstoffer til fly, og ved at skabe andre bæredygtige transportformer, der fungerer, så vil det skabe bevidsthed. Bevidsthed kommer før handling. Men det er svært at ændre handlinger, hvis der ikke er alternativer. Eksempelvis tog, bæredygtige busser og CO2 neutralt brændstof til fly. Fordel i forhold til el er at man kan bruge samme biler og fly som vi allerede har (så vidt jeg forstår).
• Link igen til mit læserbrev om Kulstofkredsløbet: https://stiften.dk/artikel/læserbrev-viden-om-kulstofkredsløbet-er-løsningen-på-vores-udfordringer-med-klimaet

• Link til Anders W. Mortensen: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/awm.
• Artikel om Anders Winter Mortensens forskning i bæredygtige energikilder: https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saa-billigt-er-det-at-faa-danmark-til-at-koere-paa-kun-groen-energi
Alternativet skal sætte produktionssteder op, eller støtte det, så vi kommer i gang med at hive CO2 ud af luften. Vi skal støtte forskning i området.

CYKELSTIER
• Cykelstier mellem alle store byer, så jeg kan cykle på en elcykel til arbejde, selvom det ligger 25 kilometer væk fra min bopæl. Det vil være dyrt, men det vil styrke borgernes helbred, det vil give færre sundhedsudgifter og mere livskvalitet. Og det vil hjælpe klimaet. Og det vil fremme bæredygtig turisme både for danskere og udlændinge.

TRÆ I BYGGERIET BINDER CO2
• Træ binder CO2, så det er oplagt at man bygger mere med træ. Også større projekter. Det er en måde at tage co2 ud af atmosfæren. https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/trae-skal-tilbage-til-etagebyggeriet?publisherId=1732641&releaseId=13579475
• Sander Jensen, Alternativet Aarhus Byråd, om træ og klima: https://stiften.dk/artikel/læserbrev-krav-til-klimavenligt-byggeri-og-mere-træ

RØGVASKERE PÅ OVNE – OGSÅ PÅ VARMEKRAFTVÆRKER OG I PRIVAT NYBYGGERI
• Ved afbrænding kan man påsætte et røgfilter, eksempelvis på ovne, således at der ikke forurenes, men at co2 opsamles og bliver til nærrigsstof til landbruget. Ved denne metode kan der udvikles strøm samtidig. Det er sådanne huse Steen Møller fra Friland nu vil bygge på Grobund. Et testhus er allerede bygget på Brenderup Højskole. Derfor er det vigtigt at der ikke kommer afgifter på disse typer af ovne, da de hjælper vores klima og miljø. Alternativets fornemste opgave må være at støtte de gode ting der foregår, hjælpe med at fjerne forhindringer.

KLIMASKAT PÅ CO2
Klimaskatter? – Det vil være oplagt at vi kommer med et udspil, hvor der sættes afgift på at bruge resurser og skabe forurening og afffald, og hvor man belønnes hvis man får sit ’affald’ til at cirkulere som virksomhed. Hvordan kan det gøres?

KLIMAMÆRKAT PÅ VAREN (QR-KODE) DER VISE BÆREDYGTIGHED
Måske kan denne kode også bruges til prisen… og den kan samtidig vise forbrugeren hvor god vare er på det grønne og det sociale område (øko, fair trade, klima).

KALUNDBORG som bæredygtig kommune – model for andre kommuner ift. erhverv
I Kalundborg har man i 50 år arbejdet med at få byens virksomheder til at samarbejde ved at man aftager/genanvender hinandens affald. Herved skabes et affaldsfrit samfund. Måske er det værd at få borgmesteren Martin Damm fra Kalundborg til at holde et oplæg på Christiansborg. Jeg hørte ham på Folkemødet i juni. De har også været klimakommune i 9 år: http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=25990

KVÆLSTOFKREDSLØBET
Kvælstofkredsløbet – det er et problem med for meget kvælstof i jorden og havene, det skader planter (og dyr i havet). Gift, pesticider, plastik, forurening af luften. Skader mennesker, dyr og planter. Kvælstof bindes bedre, hvis vi anvender dyr i landbruger, som vist med holistisk afgræsning. ,en også ved kovhaver. Her er der produktion uden at vandmiljøet lider overlast.

JORDENS NATURLIGE RESURSER – EFFEKTIV RENOVATION – FINLAND SOM EKSEMPEL
Jordens resurser slipper op. Vi skal genbruge resurser i stedet (Co2 kredsløb, kvælstofkredsløb, resursekredsløb) vugge til vugge er en god metode i produktionen, i landbruget, og i offentlig renovation – vi skal genbruge mere, permakultur er en god metode i landbruget og svarer til vugge til vugge princippet.
Min bror bor i Finland. Der sorterer de alt affald ved husstanden, og der er kun lidt restaffald tilbage. Der skal selvfølgelig være ens system i hele Danmark, så eksempelvis plastik sorteres ens, så det passer til genbrug i industrien osv.
Vugge til vugge princippet er oplagt at anvende i produktionen. Opbakning til virksomheder, der ansvarligt tænker deres affald ind som nye resurser for egen eller andres virksomheder, så der ikke er problemer med affald.

POST NORD – LÆR AF FINLAND
I Helsinki hvor min bror bor, der har borgerne selv sat postskure op i villakvartererne. Man har fået et brev med posten om hvem man skal dele postskur med, så er der sendt tegninger af hvordan skuret skal udføres, og så har man hygget sig med sine naboer en lørdag, hvor der er blevet lavet fælles postskur til ex 10 hustande. Det gør det lettere og billigere at komme ud med posten og det styrker det sociale miljø.

LANDBRUG OG PERMAKULTUR – hjælper klimaet (da CO2 bindes i jorden og ikke siver ud i atmosfæren)
• Vores politik skal støtte op om de naturlige kredsløb.
• Permakultur i landbruget har fokus på naturens egne ’metoder’.
• Pløjefri dyrkning, hjælper med at holde co2 i jorden, hvor den gavner som næring for planterne.
Dyr på græs hjælper til at genopbygge planters vækst, da næring fra dyrenes afføring får planter til at vokse kraftigere. Herved bindes ekstra meget Co2 (forskning i holistisk afgræsning, AU). Dyr på græs i holistisk afgræsning giver langt større biodiversitet end monokultur ’konventionelt’ landbrug. Der bindes også hurtigere kvælstof i jorden ved holistisk afgræsning, så det ikke siver ned til grundvandet (som sker, når landmanden hælder kvælstof på en bar mark, der ikke hurtigt giver planter mulighed for at omsætte kvælstoffet.
Derfor er oksekød ikke samme problem alle steder i landbruget. Det kommer an på dyrkningsmetoden.
Ved at sætte en ens klimaafgift på al oksekød, så straffer vi de landmænd, der allerede nu arbejder efter principperne i permakultur, de landmænd der allerede nu har fået lavet klimaregnskaber, fordi de ønsker en bæredygtig produktion. Vi skal ikke straffe dem, der vil det samme som os. Vi har brug for at samarbejde med dem der vil som os og skabe muligheder for dem der har udviklet løsninger. Det må være Alternativets fornemste opgave at være talerør for alle dem der længe har forsøgt at finde løsninger, og som er pionerer på området. I dag findes mange virksomheder også, som finder løsninger. Dem skal vi samarbejde med.
Klimaregnskaber i landbruget:
Klimaregnskaber er også vores politik i Alternativet (Landbrugspakken). De laves allerede nu i Økologisk Landsforening (se mit indlæg til avisen om holistisk afgræsning). Her første et link til artikel i økologisk Landsforening: https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/oekologi/oekologisk-landsforening-oensker-klimaregnskaber-for-de-enkelte.aspx
• Line Aaen – Holistisk afgræsning kan gøre landbruget klimaneutralt https://stiften.dk/artikel/læserbrev-med-holistisk-afgræsning-kan-landbruget-blive-klimaneutralt
• Finn Tang mælkeproducent sparer 100 tons CO2 årligt på sine 120 køer: https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/maelkeproducent-klimatiltag-er-nodvendige-for-okologiens-overlevelse
• Video om holistisk afgræsning: https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=xt3lFmT5wpk
• Læs om Holistisk afgræsning her: https://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/holistisk-afgraesning
• Økologisk Landsforening hjælper med klimaregnskaber – og de har spurgt politikerne hvem der vil lave klimaregnskaber:
https://okologi.dk/media/2562454/18-05-2019_partirundspoerge-flertal-for-klimaregnskaber-til-alle-landbrug.pdf
SAMARBEJDE MED LANDBRUGET VIA ØKOLOGISK LANDSFORENING
De har mange gode ideer og kontakt til landmændene. Vigtigt at vores udspil passer ind i deres tankegang – det er også borgerinddragelse – se deres udspil her: https://okologi.dk/politik/klima/balanceret-klimaregnskab

ØKOLANDSBYERNE OG SAMSØ
• Økolandsbyerne har været i gang i mindst 20 – 30 år. Friland, hvor jeg selv har boet i tre år, Hjortshøj ved Aarhus, Svanholm, Thorup Landsby. Nye steder dukker op: Grobund her i Ebeltoft er et eksempel. Der er også en permakulturel landsby der bygges tæt på Svanholm, hvor man arbejder på at blive klimaneutrale og selvforsynende med mad og alt.
• Økolandsbyerne forsøger at løse miljø og klimakrisen og den sociale bundlinje. Produktion og arbejdsmarked tænkes ind i disse byer – og giver noget videre til det store samfund. Friland har skabt en stærk base på landet for en mindre landsby på Djursland. Frilands og ildsjæles eksistens har kæmpet for at bevare byens institutioner, og man har sejret. En restaurant på Friland har fået anerkendelse fra Michelin-selskabet, to år i træk. Der gøres mange erfaringer her med byggeteknik, det skal vi da støtte og inddrage mere og mere i offentligt byggeri.
• Samsø Energiakademi på Samsø har udviklet løsninger på øen, som vi bør inspireres af i hele Danmark. Her er man blevet selvforsynede med bæredygtig energi på øen, nu arbejder man på at blive co2 neutrale. Jeg vil foreslå at hele vores folketingsgruppe tager på besøg på Samsø for at se, hvordan de arbejder med at få hele lokalbefolkningen med. Den måde de arbejder på skaber fællesskab og ikke ’gule veste’. Alle er med. Der er stor respekt for hinanden. Selv de gamle godsejere på øen har fundet på mere bæredygtige metoder i deres landbrug. Der eksperimenteres med nye dyrkningsmetoder på øen, blandt andet gravefri dyrkning. Vi var fire kandidater fra Østjylland afsted til Samsø i marts sidste år. Jeg vil gerne skabe kontakt til dem, hvis der er interesse for det. Jeg vil anbefale at man får en rundvisning af Michael, som sidder i byrådet på Samsø, og som er med på Energiakademiet, eller at man hører Søren Hermansen, som er direktør på akademiet og har været med fra starten.
• Samsø Energiakademi: https://energiakademiet.dk/

DET OFFENTLIGE – KOMMUNER OG REGIONER
• 6 ud af de 17 tons co2 som en dansker årligt udleder i gennemsnit kommer fra offentligt forbrug. Vigtigt at vi laver fælles indsatser via kommuner og regioner. Og selvfølgelig også stat. Personligt har jeg sat mit co2 udslip ned til et minimum, men privat kan jeg ikke flytte på den del af mit udslip, som går via offentligt forbrug. Der er stor udledning her og meget vi kan hjælpe kommunerne med. Måske et fælles viden-center kan hjælpe kommuner med at udveksle ideer til omstilling?

Bedste hilsner, Line Aaen, Søndergade 23, 8400 Ebeltoft

3 Likes

Beregning af den enkeltes klimaaftryk

Det ville være smart, hvis der var en app eller andet til at beregne den enkeltes klimaaftryk.

Så man kunne se, hvad en persons ferie i fly f.eks. betyder - eller køb af nyt elektronisk udstyr etc. Er man over eller under det gennemsnitlige 17 tons (heraf 12 personlige og 5 via det offentlige Danmark)? Hvad skal der til for at komme i nærheden af de ønskelige 2 tons CO2 pr. år?

Man hører stadig mennesker sige, at de godt kan tillade sig at flyve, hvis de bare spiser vegetarisk, nogle mener endda at have kompenseret, hvis de spiser en salat ombord i flyet.

Måske kan man tale til den enkeltes samvittighed ved at gøre det mere klart, hvad den enkelte udleder ved sin livsstil eller sine valg. Med en nem app kan den slags fakta bedre indgå i vores samtaler. Indtil nu er der tilsyneladende ikke sådan et samlet værktøj/overblik.

Der findes nogle beregnere hos firmaer, som sælger klimakompensation, f.eks. hos rensti.dk. Men så vidt jeg kan se, mangler vi et værktøj, som er uvildigt og ikke præsenterer en kommerciel interesse. Og hvor man ikke kun får et resultatet, men kan se tallene for de forskellige adfærdsmønstre og reflektere over, hvor man kan sætte ind.

Jeg ved godt, det kan være kompliceret at beregne, f.eks. spiller en række faktorer ind på CO2-udledningen af en flyrejse … men værktøjet kan vælge en (f.eks. gennemsnitlig) forudsætning og beskrive det, så brugeren kan læse mere om baggrunden for beregningen, hvis man ønsker det.

Jeg tænker ikke det skal være helt nøjagtigt, for det kan det aldrig blive, men at forudsætningerne kan beskrives, og at man i nogle tilfælde kan krydse af, f.eks. om der er mellemlandinger på flyrejsen, hvilken type bil, hvilken type kødproduktion etc.

Den nyudgivne bog om etiske dilemmaer i klimapolitik: ”Klimaetik og religion” af Poul Storgaard Mikkelsen indleder med at stille skarpt på den enkeltes klimaetiske regnskab. Der opfordres til, at man selv finder oplysninger på nettet om, hvor meget forskellige ferieformer, fødevarer, forbrug af digitale medier osv. udleder.

Det vil være en fordel, hvis der udvikles en app eller andet til at give et overblik og hjælpe den enkelte borger med sådanne undersøgelser. Måske Alternativets Folketingsgruppe kan tage dette med i klima-forhandlingerne med henblik på at støtte/fremme udvikling af et sådant værktøj?

Jeg nåede desværre ikke at sende mit input inden 24. februar! Så jeg kan ikke dele ideen med Folketingsgruppen via linket.

Her lidt om beregning af klimaaftryk ved flyrejser:

Link til bogen “Klimaetik og religion”:

https://www.forlagetunivers.dk/book.php?lang=&id=57

1 Like

Hejsa.
Kom i går til at tænke på udfordringer for de mest energiforbrugende virksomheder med at omstille til el fra fx fossile energikilder.
Man kunne overveje en særordning for de virksomheder, hvor det må anses for umuligt at skifte fra fossil til el uden at miste store markedsandele eller måtte udflytte virksomheden.
For disse virksomheder kunne man overveje at give et fradrag for den merpris, som de skal betale ved at bruge el. Denne merpris beregnes simpelt ved at se på, hvor mange Joule de har skullet bruge - hvad der har kostet at købe det i strøm - og hvad det ville have kostet at købe den samme energi fra fossile kilder (inklusive fx kvotepris).
Modellen indebærer at staten betaler differensen i kraft af at tilbyde et fradrag. Det mener jeg er værd at betale for, da disse virksomheder udleder ganske meget CO2, osm der ikke er en løsning for at fjerne.
Hvis vi får en reel c02-afgift på varer, er forslaget her dog overflødigt. Og afgiften ville naturligvis være en bedre løsning.
kh
Nis