Gift i vores drikkevand

Vi har det seneste halveanden år oplevet mange fund af pesticider og andre ulovlige stoffer i vores drikkevand. Hvis vi ikke kan omlægge landbruget til økologisk drift, og der er masse af stoffer i jorden der siver mod grundvandet. Kom med konkrete forslag til hvad vi kan gøre både på kommunal plan og i folketinget. Jeg vil gerne have det kan laves til konkrete lovforslag.

Kommunaleforslag:
Vandværker skal være forpligtet til, at informer lokal presse og slå det op på en kommunal hjemmeside når grænseværdier er overskredet. (kommunens ansvar da de har tilsynspligt)

Ved overskridelser af grænseværdier af stoffer og pesticider der er kræftfremkaldene skal alle bruger skriftlig informeres.

Folketingsplan:
På folketings-plan tænker jeg flere penge til undersøgelse af stoffer effekt på mennesker og hvad cocktail-effekten af stoffer også under grænsen betyder for vores helbred på lang og kort sigt

1 Like

Hørte idag i P4Fyn noget om en kommune som forsøgte at bekæmpe ukrudt på bl.a. fortove ved at anvende mere målrettet (mod den enkelte ukrudtsplante, og ikke hele arealet) dosering af gift.
Mit forslag: Ligesom det påhviler beboere / virksomheder som grænser op til fortov, at rydde for sne, burde der stilles lovforslag om at det også påhviler disse at rense for ukrudt - på den gammeldags måde, vel at mærke, altså uden brug af gift eller gasbrænder og andre miljø- og klima-skadelige midler.

1 Like