Gennemsigtighed

Der er ingen tvivl om alt alle medlemmer i Alternativet kan identificere sig med vores værdier. Men hvad betyder de enkelte værdier egentlig for os hver i sær, hvordan forstår vi de enkelte værdier og hvordan efterlever vi værdierne både som individ og som organisation?
I vores, netop vedtagne, forretningsorden har vi sat som et punkt at vi gerne vil blive mere tydelige om hvordan vi, i bestyrelsen, arbejder ud fra værdierne. Men vi vil gerne have jeres input til det, så vi kan arbejde ud fra en fælles forståelse.

Den første værdi vi gerne vil tage fat på er:

“Gennemsigtighed”
Alternativet selv beskriver Gennemsigtighed som at “Alle skal have mulighed for at se os over skulderen- både på gode og dårlige dage”, men hvad betyder det egentligt os?
Hvad betyder “Gennemsigtighed” for dig?
Hvordan forstår du “Gennemsigtighed”?
Hvordan prøver du at efterlever “Gennemsigtighed” i din hverdag?
Hvordan kan vi som organisation arbejde bevist med “Gennemsigtighed”?

Vi håber at du har lyst til at skrive 5-15 linier om dette, i denne tråd, så vi kan bruge det til vores videre arbejde i Storkredsen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

1 Synes om

Tak for at I tager emnet op. Jeg synes det er så spændende, at jeg ikke kunne klare mig med 15 linier.
Håber I vil læse det alligevel :innocent:

For mig personligt, betyder gennemsigtighed, at jeg holder, hvad jeg lover. Og så dokumenterer jeg de vigtigste ting jeg foretager mig.
Det betyder ikke, at jeg er deltager i et reality-show, hvor alting bliver fulgt af et kamera.

En vikingedyd?
Når jeg læser i “Saxos Danmarks Krønike”, hænger gennemsigtighed sammen med generøsitet og mod - det hænger sammen med hvordan en rigtig høvding skulle opføre sig.

Saxos historier påstår, at en god høvding var

 1. modig,
 2. gavmild
 3. og stolt.

For mig er gennemsigtighed en moderne og demokratisk udgave af vikingens stolthed.
Stoltheden bestod i, at personens ære var vigtigere end livet. Hellere dø stolt end leve med vanære.

Høvdingen måtte gerne bruge list og veltalenhed for at nå sine mål - men aldrig svig. Man måtte aldrig bryde sit ord, fordi det ville ødelægge ens ære og og påvirke de historier, der blev fortalt.

Ens ære skulle altså kunne klare at blive kigget efter i sømmene - man skulle opføre sig så godt, at man kunne blive kigget over skulderen både på gode og dårlige dage.

Det følgende gamle ordsprog viser hvor vigtig æren var - den var udødelig!
Det gamle ord “fæ” betyder “kvæg” og “frænder” betyder venner og familie:

Fæ dør,
frænder dør,
dør nok selv en dag.
En ting ved jeg aldrig dør:
Dom over død mands liv.

Gennemsigtighed er nødvendigt
Jeg synes kort sagt, at gennemsigtig er en vigtig “basisydelse” i det vi gør i Alternativet.
Det er ikke det vigtigste, men er nødvendigt, fordi vi står for en ny politisk kultur.

2 Synes om

I tråd med Peter forstår jeg gennemsigtighed som ærlighed - at spille med åbne kort og kalde en spade for en spade. Herunder at indrømme det, hvis man har taget fejl - uden at pakke det ind i dårlige undskyldninger.

Jeg er træt af at se voksne mennesker, der endda skal forestille at være politikere, stå og lyve på nationalt tv, når de bliver interviewet. Udenomssnak, bortforklaringer, krumspring, løgne, omformuleringer, spin, vinklinger og fjogede fraser i et desperat forsøg på at fjerne fokus fra problemet med lidt gøgl og skæve smil. Det er som om, at det hele er trænet på et dyrt kursus - skuespil i stedet for virkelighed.

God, gammeldags ærlighed er på retur. I den sammenhæng er “gennemsigtighed” ofte blot et buzzword; en bullshit-værdi uden substans. Hvis vi skal bruge det i Å skal det ikke være en selektiv form for “gennemsigtighed”, men en konsekvent gennemsigtighed, der menes alvorligt og praktiseres ud fra helt konkrete dogmer.

:slight_smile: Nicolas

3 Synes om

Det er godt at se værdierne forsøgt indarbejdet i storkredsbestyrelsens arbejdsprocesser!

For mig er ‘gennemsigtighed’ netop det: At der kan ses igennem noget.
En gennemsigtig organisation er en organisation, hvor medlemmerne ikke møder nogen hindringer for deres blikke, altså at intet er skjult for dem. Er en bestyrelses arbejde gennemsigtigt, er det klart for medlemmerne, hvordan og hvorfor, deres bestyrelse arbejder, som den gør.

Netop det, at medlemmerne kender til deres bestyrelses arbejde, er enormt vitalt. Bestyrelsen sidder udelukkende i kraft af det mandat, den har fået skænket af medlemmerne, hvorfor det er medlemmernes ret til at vide, hvilke arbejder, deres bestyrelse begiver sig ud i. På denne måde kan de samtidig kontrollere og sikre, at bestyrelsen arbejder i henhold til den forpligtigelse, den har til medlemmerne.

Gennemsigtighed kan synes en svær værdi at arbejde efter, men den er i sig selv simpel nok! Man kan som organisation med fordel stille sig selv spørgsmålet: ‘På hvilken måde vil medlemmerne gavne af at vide, hvad jeg laver, og hvordan jeg gør?’ Gennemsigtighed handler ikke om at fortælle medlemmerne alt man gør, men at lade dem vide det, der er vigtigt - så ingen føler sig snydt eller sat udenfor.

2 Synes om

Kan gennemsigtighed ikke have noget med klarhed og enkelthed at gøre. Jeg har vanskeligheder med, at følge debatter hos alternativet, fordi der er mange forskellige fora, hvor der diskuteres, -og ofte uden konklusioner, som kan vise en retning.
Alternativet har på alle niveauer vedtaget alt for komplicerede og ugennemsigtige vedtægter, - enkelthed = gennemsigtighed.
Jeg savner et banalt (månedligt) nyhedsbrev fra Storkredsen, udsendt til min mailbox.

4 Synes om

Synes gennemsigtighed er en svær værdi, fordi det er noget som vi alle gerne vil have, men det bliver ofte hurtigt til noget for mere lukkede grupper.
Dette er helt forståligt, for hvis det ender med at alt er til debat hele tiden og ingen beslutninger bliver holdt i hævd, med mindre alle er enige i denne, så dræber vi fremdriften.
Så for mig handler det mest om at kunne finde beslutninger og begrundelsen for disse, frem uden at skulle læse 400 siders debat for og i mod.

Synlighed
Let tilgængeligt
Overskueligt
Hvad besluttede vi
Hvad ligger til grund for beslutningen
Var der andre muligheder som blev forkastet og i så fald hvorfor

Gerne kort og præcist

Med venlig hilsen
Charlotte

2 Synes om

Jeg har lige set en udsendelse om autisme. Her er en indpakket gave et problem, fordi det er usikkert hvad der er indeni. Gaven er ugennemsigtig. Vi bliver alle usikre, hvis verden er ugennmsigtig og tågen lægger sig., så vi ikke kan finde vej. Hvis jeg skal kunne finde vej og være med til at lave nye veje i Alternativet skal

 • der klart lys over hvad og hvorfor der træffes beslutninger
 • uenigheder frem i lyset
 • beslutninger og baggrund være fuldt tilgængeligeog oplyste for dem, der gerne vil modtage dem
 • der anvendes et forståeligt sprog -uden koder
  Samlet set skal der være lys overalt.
  Mange hilsner Gunver
1 Synes om

God pointe med “enkelhed” Hans Ole.

Enkelhed er bare svært at opnå, fordi det kræver man er god til det, man gør - og så så skal man bruge længere tid på det.
Når jeg vil gøre noget enkelt, kan det koste ekstra lang tid, fordi jeg skal have både overblik og detalje til at hænge sammen.

Jeg arbejdede i mange år i Alka, hvor en lang proces omkring værdier og strategi førte frem til 3 værdier: Enkelhed, tillid og gejst. Enkelhed primært i relation til kunderne, tillid primært omkring forretningsprocesser og gejst primært i relation til medarbejdere.
Enkelhed var en meget stor udfordring (og er det nok endnu) og vi var overraskede over at det var så svært.

Jeg argumenterer ikke mod enkelhed - tværtimod.
Det bliver rigtig godt, når vi er blevet så gode til at samarbejde og udvikle politik, at vi kan gøre det både gennemsigtigt og enkelt.

1 Synes om

Hvad bliver den næste værdi?
Vi venter spændt på næste oplæg :green_heart: