Generalforsamling på Frederiksberg den 4. marts: Forslag til vedtægtsændringer

I forbindelse med lokalforeningens generalforsamling er der forskellige forslag til vedtægtsændringer.
Forslagene til de nye tekster finder du her:

§ 10, stk. 1.
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.

Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.

Stk. 2.
Der skal så vidt muligt vælges minimum en kvinde og minimum en mand i bestyrelsen.

Stk. 5
Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal bestyrelsen tage stilling til fordelingen af formandsposter i bestyrelsen.

Forslag til ny paragraf, kapitel 2
Bestyrelsen bemyndiges til selvstændigt at tage beslutninger om kommuneforeningens relation og tilhørsforhold til Storkreds København og Københavns Kommuneforening.

Bestyrelsens bemyndiges til at tage beslutninger vedrørende indgåelse af valgforbund i forbindelse med kommunalvalg.

Hvis du ønsker at deltage i den digitale generalforsamlingen skal du huske at tilmelde dig senest 1 time før start kl 19.
Du kan tilmelde dig her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4461

De bedte hilsner Lokalforeningen Frederiksberg