Generalforsamling den 24. februar 2019

Kære medlemmer af Alternativet i Middelfart

Søndag, den 24. februar holder vi en længe ventet generalforsamling i “Glassalen”, Østergades Forsamlingshus, kl. 13.00-15.30

 • Dagsorden

 • Valg af dirigent

 • Valg af stemmetæller og referent

 • Bestyrelsens beretning

 • Valg til bestyrelsen:
  Genopstiller: Thomas Hansen Hvilsom (Næstformand)
  Line Høst Seiding (Sekretær og altmuligkvinde)
  Tine Busk (suppleant)
  Jill Toft Hansen (suppleant)
  Genopstiller ikke: Pauli Kiel (Formand og kasserer)

 • Valg af revisor

 • Præsentation af og politisk debat med folketingskandidat Tine Busk;
  Da vi er så heldige at have vores helt egen lokale kandidat til Folketinget, vil vi gerne invitere til debat, nysgerrige spørgsmål - eller, hvad I måtte have på hjertet!

 • Eventuelt

Vi håber på et talstærkt fremmøde, da vi har brug for flere varme hænder og grønne tænkere til at tegne Alternativets profil lokalt, her hos os, i Middelfart.
Du behøver ikke at have masser af tid og energi, du behøver heller ikke være et organisatorisk geni eller have svar på alt.
Vi har brug for DIG….lige som du er. For sammen er vi bedre, ved mere og kan mere!

Mange gode, grønne hilsener

Alternativet, Middelfart