Generalforsamling d.21/3/2017 - Referat

Kære Alternativister i Lyngby-Taarbæk

Generalforsamlingen d. 21/3 handlede mest om opstilling af kandidater til KV17, i den sammenhæng var der debat frem og tilbage vedr. Hans Nielsen der som privatperson har trykt en avis og selv omdelt den i kommunen. Debatten gik mestendels på om tonen i den avis var i Alternativets ånd.
Ditte Greisen, Hans Nielsen og Jarl Lundin Overbeck stillede op, og blev stemt ind som kandidater til kommunalvalg.

Den afgående bestyrelse afgav sin beretning, og kunne berette om initiativer der blev hæmmet af at vi desværre ikke er så mange aktive medlemmer i lokalparti-foreningen.
Kort har vores aktiviteter været følgende :
-Politisk laboratorium om Grøn Omstilling i Lyngby-Taarbæk kommune,
-1 filmaften på stadsbiblioteket hvor vi så filmen Demain
-Velkomstgruppen har afholdt 1 velkomstmøde.
-Vi har også fået oprettet vores helt egen kanal på it-platformen Appgree, her savner vi dog flere brugere før det for alvor giver meming, skriv gerne hvis du har brug for hjælp med at komme igang med Appgree.
-Der er også blevet lagt energi i at forsøge at rekruttere kandidater til kommunalvalget.
Konklusionen fra afgående forperson for bestyrelsen Mette Mortensen er at vi bør arbejde for at få flere aktive medlemmer i foreningen.

Til bestyrelsen var der også valg.
Anders Kyst, Hans Nielsen, Jarl Lundin Overbeck & Mette Mortensen genopstillede og blev alle valgt.

Menigt medlem Peter With blev valgt som revisor for foreningen.

Afgående bestyrelsesmedlem Patric Thysell vil fortsætte med at kæmpe for sit flagskib som er Appgree, dette vil Mette og Jarl hjælpe med.

Peter With orienterer om at kommunen overvejer at lave grønne investeringer istedet for at tilbagebetale gæld, og vil finde ud af mere om dette.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter konstituerede bestyrelsen sig således
Anders Kyst & Mette Mortensen som bestyrelsesmedlemmer.
Hans Nielsen fortsætter som kasserer.
Jarl Lundin Overbeck blev valgt som forperson.

Med Venlig Hilsen

Jarl Lundin Overbeck
Forperson & KV17 kandidat- Alternativet Lyngby-Taarbæk

Vedlagt er det originale referat fra generalforsamlingen
ReferatafGeneralforsamlingd.210317 (1).pdf (66.2 KB)