Generalforsamling/Årsmøde i Alternativet Ringkøbing/Skjern

Generalforsamling/Årsmøde i Alternativet Ringkøbing/Skjern,

d. 12. April, kl 19.00.
Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing

KOM, SE og HØR

Vor mand på tinge. Rene Gade, underholder mødeskaren med hvad han
måtte finde relevant og af interesse for sine tilhørere.
Jeg har haft en meget tæt kontakt til Renes sekretær Bodil og foreslået noget om ”Ny Politisk Kultur.”
Vi skal tale ordentligt til hinanden, siger han, og bebuder ikke at ville stille op til næste folketingsvalg.
Er han fra forstanden, er han blevet mobbet af DF? Hvem skal så overtage Uffes post, når han går af engang
i næste folketingssamling?

Der bestilt boller og kaffe i køkkenet og når bifaldet har lagt sig efter Renes optræden går vi over til
Generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægter og love.

 1. Valg af dirigent og ordstyrer.
  Forperson for Vestjyllands storkreds, Simon Chr. Simonsen, ”Simon” er indskrevet i
  tilfælde af at nogen skulle foreslå ham.
 2. Årsberetning ved fungerende forperson, Børge Sommer.
 3. Årets regnskab v. kasserer Holger Enevoldsen
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse. Alle er på valg. Men ingen har ønsket ikke at lade sig genvælge, med
  undtagelse af Anne Marie.
 6. Valg af revisor(er).
 7. Eventuelt
 8. Oprydning.

Pbv.
Børge Sommer

Vedhæftet er også indkaldelsen i PDF og .docx

generalforsamling.docx (79.9 KB)

generalforsamling.pdf (167.0 KB)