Generalforsamling Alternativet Haderslev

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlem af Alternativet i Haderslev

Hermed en invitation til dette års årsmøde/generalforsamling, som finder sted onsdag den 22 maj 2019 kl 19.00 Bispen i Haderslev.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Evt. valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
  3. Beretning fra bestyrelsen/forpersonen.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Til valg er:
Frank Truelsen (genopstiller)
Holger Eskildsen (genopstiller)
Marie Gregersen (genopstiller)
Karen Bjerre (genopstiller)
Majbritt Rasmussen Westergaard (genopstiller)

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget.

  1. Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
  2. Valg af ekstern revisor
  3. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Alternativet Haderslevs bestyrelse, skal du indsende dit opstillingsgrundlag til haderslev@alternativet.dk senest fredag den 19. april.
Dette gælder ligeledes hvis du har emner, som du gerne have behandlet i punkt 5 på dagsordenen.

Med kærlig hilsen
Bestyrelsen
Alternativet Haderslev