Generalforsamling Alternativet Haderslev

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlem af Alternativet i Haderslev

Hermed en invitation til dette års årsmøde/generalforsamling, som finder sted onsdag den 22 maj 2019 kl 19.00 Bispen i Haderslev.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Evt. valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
 3. Beretning fra bestyrelsen/forpersonen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget.
 7. Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Alternativet Haderslevs bestyrelse, skal du indsende dit opstillingsgrundlag til haderslev@alternativet.dk senest fredag den 19. april.
Dette gælder ligeledes hvis du har emner, som du gerne have behandlet i punkt 5 på dagsordenen.

Med kærlig hilsen
Bestyrelsen
Alternativet Haderslev