Generalforsamling 28.9.2016

Alternativet

Indkaldelse til generalforsamling i ”Alternativet – Lokalforeningen Assens Kommune” onsdag den 28. september 2016 kl. 19.00
På Gasværket, Ramsherred 52, Assens

Velkomst: Michael Plauborg

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af forslag fra medlemmerne
Godkendelse af vedtægter
Valg af bestyrelse iht vedtægterne
Michael Plauborg/forperson, Helle Abildgaard, Ole Husgaard samt suppleanter
Kandidater til kommunalbestyrelsen
Revisor og suppleant
Eventuelt

Du skal være medlem af Alternativet og ikke være i restance med kontingent for at have stemmeret og for at opstille som kandidat til bestyrelsen.

Hvis du vil opstille til bestyrelsen, vil vi meget gerne have du melder dit kandidatur til Michael Plauborg på mail michael.plauborg@alternativet.dk senest den 20. september kl. 15.00. Du må meget gerne oplyse, om du ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem, og i så fald om du også ønsker at stille op som forperson. Det vil give os mulighed for på forhånd at få udarbejdet stemmesedler og få meldt ud til medlemmerne, hvem der ønsker at opstille.

Du skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder og ikke være i restance med kontingent for at have stemmeret og for at opstille som kandidat til kommunalbestyrelsen.Der afholdes opstillingsmøde for kandidater til kommunalbestyrelsen i januar 2017.

Hvis du vil opstille som kandidat til kommunalbestyrelsen, vil vi meget gerne have du melder dit kandidatur til Michael Plauborg på mail michael.plauborg@alternativet.dk senest den 20. september kl. 15.00.

Vi forventer, at kandidater forbereder en kort præsentation.

Opstillingsliste vil blive udsendt en uge før mødet.

Vi håber at se rigtig mange, så foreningen kan få gang i aktiviteter i Assens Kommune og så småt begynde forberedelserne på kommunalvalget i november 2017.

De bedste hilsner

Bestyrelsen