Fynsk møde om Politisk Forum d. 29. juli kl. 19.00 på Byens Højskole

nyhedsbrev

(Storkreds Fyn) #1

Kære Alternativist

I forbindelse med Politisk Forums kommende strategimøde har vi brug for din hjælp.
Derfor indkalder vi til møde i Storkreds Fyn, mandag den 29. juli kl. 19.00 i Byens Højskole, Kongensgade 66-68, Odense, hvor vi bl.a. skal drøfte en række problemstillinger på baggrund af
ønsket om et grønt velfærdssamfund 2019-2021.

Vi håber, du har lyst til at deltage i mødet.
Skulle du være forhindret, vil vi være taknemmelige for en svarmail til
Kaj: kln2@godmail.dk
og/eller
Susanne: susanne.baekholm@alternativet.dk
med kommentarer til et eller flere af nedenstående spørgsmål.

Kærlig hilsen og på forhånd tak
fra dine fynske PoFo-medlemmer, Kaj og Susanne

1. Vi ønsker at bryde blokpolitikken

 • Hvordan er dette relevant uden for folketinget?
 • Hvad ønsker vi at opnå, ved at bryde med blokpolitikken?
 • Hvordan opnås det bedst?
 • Bredt samarbejde; stå udenfor; søge nye konstellationer?

2. Vi ønsker at tilbyde et alternativ

 • Et alternativ til hvad?

3. Vi tør være medskrivere på drømmen om noget andet og bedre – vi vil forny, forandre, forbedre og ikke blot bevare.

 • Hvordan skaber vi forandring og forbedring, frem for alene bevaring, hvor vi er?
 • I aktivisme?
 • I lokalpolitik / foreningernes organisering?
 • I lokalsamfundet og vores egne liv?

4. Vores politik og tanker skal være med til at genføde den politiske kreativitet, der i sin tid grundlagde velfærdssamfundet

 • Hvordan bruger vi vores eksisterende politik og tanker til at genføde den politiske
  kreativitet?
 • Hvordan konkretiserer vi vores mange politiske forslag og visioner på en måde, så vi selv og
  danskerne får lyst til at arbejde kreativt i den retning?

5. Målet er, at der engang ikke længere er brug for Alternativet. Der er lang vej endnu. Vores projekt er langsigtet kan først for alvor slå igennem inden for et årti.

 • Hvad betyder det, for vores arbejde?
 • At vi skal forvente og kunne tåle tilbagegang og det, der kan føles som fiasko?
 • At vi skal have det lange lys på?

6. Vi vil være folketingets fri politiske stemme.

 • Er det meningsfuldt for Alternativet at være den fri politiske stemme i andre
  sammenhænge end i folketinget – hvis ja, og hvordan?
 • I aktivisme?
 • I lokalpolitik?
 • I lokalsamfundet og vores egne liv?

7. Vi vil være folketingets grønne vagthund, der holder de andre partier op på deres grønne løfter

 • Er det meningsfuldt for Alternativet at være den grønne vagthund i andre sammenhænge
  end i folketinget – hvis ja, og hvordan?
 • I aktivisme?
 • I lokalpolitik?
 • I lokalsamfundet og vores egne liv?
 • Skal vi være vagthund overfor mennesker, vi møder? Hvis ja, hvordan gør vi det uden at
  dømme?
 • Eller over for samfundets strukturer og vores kollektive handlinger?

8. Praksisarbejdet: Vi vil skabe det grønne velfærdssamfund i praksis. Konkrete
bæredygtige initiativer.

 • Hvordan skaber vi de rigtige rammer for det? Både politisk og i vores kultur?

9. Vi bryder med grundpræmis om, at mennesker er noget andet end natur. Vi bryder med vores ret til uhæmmet at misbruge de ressourcer, der er forudsætningen for liv på planeten.

 • Hvordan konkretiserer vi denne tanke i vores politiske projekt?
 • Hvordan illustrerer vi, at der er et sundt, godt, rigt, meningsfuldt alternativ til uhæmmet
  brug af
 • ressourcer?

10. Vi ønsker mangfoldighed (i arter, idéer, levevis). Det der forudsætningen for kreativitet der er forudsætning for innovation og udvikling

 • Hvordan skaber vi betingelserne for denne mangfoldighed?

11. Internt i Alternativet ønsker vi, at alle skal udfylde den rolle, der passer os bedst, og være byggesten i det grønne velfærdssamfund

 • Hvordan organiserer vi os, så der er plads til, at alle i Alternativet kan udfylde den rolle, der
  passer os bedst?