Fuld tillid til Josephine Fock fra Alternativet Nordjylland

Kære medlem af Alternativet Nordjylland.
Gennem de seneste par uger har vi fået rigtig mange henvendelser fra jer medlemmer med opfordringer til at støtte op om vores nyvalgte politiske leder og hele den demokratiske valgproces.
Tak til jer - det har været rigtigt godt at mærke, at storkredsbestyrelsen ikke står alene med dette behov for at udtrykke opbakning.

Vi sendte i går en pressemeddelelse til Nordjyske, og den var planlagt til at udkomme fredag eftermiddag, men det er ikke sket endnu. Den skulle være en del af en reportage, hvor flere af vores medlemmer i Nordjylland er blevet interwievet.

Du kan se pressemeddelelsen herunder.

Vi håber på det bedste for Alternativet, og vores fælles kamp for den grønne og sociale dagsorden, og ikke mindst ny politisk kultur!

På vegne af bestyrelsen
Bente Holm Villadsen

Pressemeddelelse
Storkredsbestyrelsen
Alternativet Nordjylland

Fuld tillid til Josephine Fock fra Alternativet Nordjylland

Bestyrelsen for Alternativet Nordjylland bakker 100 % op om vores demokratisk valgte politiske leder, Josephine Fock.

Alternativet gennemførte i januar måned en helt igennem demokratisk og medlemsinddragende proces op til valget af en ny politisk leder, hvor 6 kandidater stillede op til posten. Kandidaterne besøgte på deres valgturné rundt i landet også Nordjylland, hvor medlemmerne mødte talstærkt op for at blive klogere på, hvad de enkelte kandidater ville byde ind med som politisk leder, og på den måde blive i stand til at træffe det vigtige valg på et oplyst grundlag.

Bestyrelsen i Alternativet Nordjylland har stor ros til Alternativets hovedbestyrelse for at rammesætte denne valgproces, og til kandidaterne for at gå til debatterne på en måde, som var præget af vores værdier og politiske debatdogmer. De blev gennemført med gensidig respekt mellem kandidaterne, og der blev talt om politik, ledelse og visioner.

Vi var og er stolte af, at det lykkedes at gennemføre et så vigtigt valg med en overvældende medlemsinddragelse, og i kølvandet herpå oplevede vi en opblomstring af engagement og lyst til at deltage i de politiske samtaler blandt medlemmerne.

Første februar blev Josephine Fock som bekendt valgt som vores nye politiske leder, og set i lyset af den seneste måneds uro, har vi som storkredsbestyrelse behov for at udsende et klart og tydeligt signal om, at vi står 100 % bag vores demokratisk valgte politiske leder, og vi har tillid til at hovedbestyrelsen på lørdag melder ud i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.

Samtidig tager vi afstand fra enhver ytring eller handling, som underkender vores demokratiske valg af politisk leder.

Josephine er for tiden i gang med at besøge medlemmerne i storkredse og lokalforeninger i hele landet. I mandags den 2. marts deltog hun i et medlemsmøde på Huset i Aalborg, og der er en stor og solid opbakning til hende. “Sikke en fantastisk aften, jeg er optimistisk på vores vegne” var bare én af de mange positive tilbagemeldinger efter mødet.
Vi ser de samme reaktioner fra andre storkredse, Josephine besøger for tiden. Opbakningen til Alternativets nye politiske leder er stærk rundt om i landet.

6 Synes om